Tesne pred smrťou hovoril kardinál Meisner s kardinálom Müllerom o bolesti zo svojho prepustenia

973
Milko Kostovič
Neutral

V dôsledku náhlej a smutnej smrti kardinála Joachima Meisnera, kardinál Gerhard Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, v rozhovore z 5. júla prezradil, že sa rozprával s kardinálom Meisnerom predtým, než zomrel. Ako informujú noviny Passauer Neue Presse: 

Müller hovoril minulý večer [predtým, než zomrel druhý deň ráno] telefonicky s bývalým arcibiskupom Kolína [kardinálom Meisnerom]; a taktiež sa rozprávali o  nepredĺžení jeho bývalej funkcie. Meisner pôsobil "hlboko zarmútene" v súvislosti s týmto prepustením. "Osobne sa ho to dotklo a zranilo - a považoval to za formu poškodenia Cirkvi," ako opísal kuriálny kardinál [Müller] reakciu Meisnera. 

Tak ako sme všetci hlboko zarmútení a odrádzaní nedávnym demoralizujúcim vývojom v našej milovanej Cirkvi, je možné, že ním bol napokon dobehnutý samotný kardinál Meisner? Dozvedeli sme sa, že kardinál Meisner zomrel, keď sedel a modlil sa svoj breviár v príprave na obetu svätej omše. Nech odpočíva v pokoji. 

Kardinál Müller v tomto novom rozhovore tiež komentoval a ostro kritizoval správanie pápeža Františka s ohľadom na jeho prepustenie z Kongregácie pre náuku viery. Podľa Passauer Neue Presse:

V rozhovore s PNP [Passauer Neue Presse] vysvetľuje, že pápež František "oznámil svoje rozhodnutie" neobnoviť jeho funkčné obdobie "behom poslednej minúty" v posledný pracovný deň jeho päťročného pôsobenia ako prefekta Kongregácie pre náuku viery. Okrem toho, Müller nedostal žiadne odôvodnenie. "Tento štýl [sic] nemôžem akceptovať," zdôraznil Müller a jasne sa dištancoval od postupu pápeža. Pri zaobchádzaní so zamestnancami, aj v Ríme, "by sa malo uplatňovať sociálne učenie Cirkvi." 

Napriek tejto silnej kritike pápežovho správania kardinál trval na svojej vernosti k pápežovi Františkovi. Müller nebude reagovať na personálne rozhodnutie pápeža "určitými krokmi" a dodal: "Niektorí ľudia si teraz myslia, že ma môžu postaviť do čela hnutia [Vor den Karren spannen – fráza, ktorá znamená ťahanie vozíka alebo povoz], ktoré je kritické voči pápežovi." Ako kardinál však naďalej prináša výklad "zodpovednosti za jednotu Cirkvi a vyhnutie sa polarizácií v čo najväčšej možnej miere." Müller vysvetľuje, že bol "vždy verný pápežovi" a taktiež si želá, aby zostal verný v budúcnosti "ako katolík, biskup a ako kardinál, tak ako je to potrebné".

Tieto slová kardinála Müllera jasne ukazujú, že aj po jeho nezvyčajnom odvolaní a aj keď je teraz menej spätý s pápežom Františkom, tak bude naďalej stavať vernosť k pápežovi a zachovanie jednoty Cirkvi nad akúkoľvek verejnú bratskú korekciu alebo odpor k slovám a činom pápeža - pápeža, ktorý nepochybne spôsobil v Cirkvi do istej miery zmätok. 

Okrem kardinála Müllera sa aj arcibiskup Georg Gänswein stretol s kardinálom Meisnerom krátko pred jeho smrťou. Podľa Passauer Neue Presse navštívil Gänswein mestečko Bad Füssing (neďaleko Passau) 2. júla, aby tu mohol hovoriť pri príležitosti udalosti "Bad Füssinger Gespräche" [rozhovory z Bad Füssing]. Samotný kardinál Meisner sa taktiež nachádzal v Bad Füssing kvôli zotavovaniu a dovolenke a tak sa obidvaja osobne stretli, ale o ich rozhovore neboli zverejnené žiadne detaily.

DISKUSIA k článku