marie-bernarde-soubirous.jpg

DÔLEŽITÉ PRIPOMENUTIE: Skutočným nepriateľom Cirkvi sú zlí katolíci

1,237
Milko Kostovič
AltKAT

Ide o známu správu. Sestra Marie Bernarde (Bernadette) Soubirous je v kláštore milosrdných sestier z Nevers, píše sa rok 1870, vojna zúri v celom severnom Francúzsku, Pruskom vedené nemecké armády pochodujú smerom k Paríži. Prvá tlačená verzia správy,* publikovaná v čase, keď ešte žila, znie nasledovne. Hosť v tom čase prišiel k Bernadette a spýtal sa jej nasledujúce otázky:
 
- Dostali ste v jaskyni v Lurdoch alebo potom zjavenia vo vzťahu k budúcnosti a osudu Francúzska? Neodovzdala Blahoslavená Panna varovanie pre Francúzsko, nič mu nehrozí?    
Nie
- Prusi sú pred našimi bránami; nespôsobuje vám to žiadny strach? 
- Nie.
- Nemáme sa teda čoho obávať?
- Ja sa bojím iba zlých katolíkov.
- Nebojíte sa ničoho iného?
- Nie, ničoho iného.
Slová veľkej múdrosti od svätej.
 
Skutoční nepriatelia Cirkvi, tí, ktorí môžu katolíkom spôsobiť veľkú ujmu a nebezpečenstvo zatratenia, sú tí, ktorí sú vnútri, "zlí katolíci", ktorých sa sv. Bernadette tak obávala. A sú o to nebezpečnejší, čím sú mocnejší, čím sú vyššie v hierarchii a ako sa cítia mocnejší, tým sa uvoľňuje ich zúrivosť, klamanie a drzá vulgárnosť. 
 
_______________________
* Edmond Lafond, La Salette, Lourdes, Pontmain: voyage d'un croyant, Paríž, 1872, str. 238.