Poľská konferencia biskupov: Žiadne prijímanie pre „znovu zosobášených“

683
Lucia Salomonová
Kultúra života

Včera, 7. júna, poľská konferencia biskupov ukončila svoje zasadnutie v poľskom meste Zakopane. Podľa oficiálnych webových stránok nemeckých biskupov Katholisch.de, hovorca poľskej konferencie biskupov, Pawel Rytel-Andrianik povedal, že učenie Cirkvi ohľadom Sv. prijímania pre tých, ktorí žijú v neposvätených vzťahoch sa po pápežskom dokumente Amoris Laetitia „nezmenilo“.

Vo svojom verejnom vyhlásení poľskí biskupi vysvetľujú, že katolíci v takýchto vzťahoch by mali byť vedení „k pravdivému rozhovoru a zmiereniu s manželom/manželkou a deťmi z tohto zväzku.“ Tu si poľskí biskupi odporúčajú prečítať post-synodálnu exhortáciu Familiaris Consortio pápeža Jána Pavla II., ktorá umožňuje prístup k sviatostiam „znovu zosobášeným“ len v takom prípade, keď žijú v čistom vzťahu ako brat a sestra.

Okrem toho poľskí biskupi oznámili, že budú ďalej diskutovať o usmerneniach pastoračnej starostlivosti o tých ľudí, ktorí žijú v „neposvätených“ vzťahoch a ich ďalšej integrácii počas nasledujúceho generálneho zasadnutia na jeseň. Tieto nové usmernenia budú tiež konkrétne vysvetľovať, ako sprevádzať „rozvedených zosobášených."

Poľskí biskupi už predtým signalizovali svoju námietku proti prijatiu sviatostí pre „rozvedených zosobášených“. Ako OnePeterFive uviedol: dvaja poľskí biskupi urobili jasné vyhlásenia po uverejnení Amorisa Laetitia, pričom odmietli myšlienku prijatia sviatostí pre „znova zosobášených“. Biskup Jan Watroba, predseda Rady pre rodinu poľskej biskupskej konferencie v novembri 2016 povedal:

 Je veľmi zlé, že neexistuje jednotný výklad a žiadne jasné posolstvo dokumentu (Amoris Laetitia) a že človek musí pridať svoj výklad do apoštolského dokumentu. Ja osobne - možno zo zvyku, ale aj z presvedčenia - uprednostňujem dokumenty, aké zvykol písať Ján Pavol II., kde neboli potrebné dodatočné komentáre alebo výklady týkajúce sa učenia Petra.

Predtým, tiež v novembri, poľský pomocný biskup Józef Wróbel z Lublinu verejne podporil "dubiu" štyroch kardinálov ", pokiaľ ide o Amoris Laetitia, v rozhovore, kde povedal:

(Dubia kardináli) urobili dobre a správne uplatňovali ustanovenia kanonického práva. Myslím, že to nie je len správne, ale je to aj povinnosť. To by bola odpoveď na ich komentáre.

Biskup Wróbel takisto dodal:

Nemohli ste dať Sv. prijímanie (pre „znova zosobášených“ ľudí) predtým, nie je to možné ani teraz. Doktrína Cirkvi nepodlieha zmenám, inak to už nie je Kristova Cirkev založená na Evanjeliu a tradícii. Nikto nemá moc pozmeniť náuku, pretože nikto nie je pánom Cirkvi.

Podľa britského katolíckeho týždenníka The Tablet, arcibiskup Stanislaw Gadecki, predseda Poľskej biskupskej konferencie v júli 2016 povedal,

že Cirkev v Poľsku zamietne prijímanie pre rozvedených a znova zosobášených katolíkov napriek dokumentu od pápeža Františka, ktorý túto možnosť otvoril.

Arcibiskup Stanislaw Gadecki, predseda poľskej biskupskej konferencie povedal, že podávanie Sv. prijímania nemôže byť povolené po období pastorálneho rozlišovania - niečo, čo pápež František obhajoval - a dodal, že ak sa rozvedení (znovu)zosobášení majú platné prvé manželstvo, nemôžu prijímať (svätú) Eucharistiu.

Poľská biskupská konferencia je prvá biskupská konferencia, ktorá ako celok vyhlásila, že zostane verná tradičnému katolíckému učeniu o manželstve. Okrem toho traja kazašskí biskupi vydali v januári 2017 spoločné vyhlásenie, v ktorom prosia o modlitbu, aby pápež František „potvrdil nemenný zvyk Cirkvi, pokiaľ ide o pravdivosť nerozlučnosti manželstva“.

Ďalšie konferencie biskupov - ako napríklad maltská, nemecká a belgická biskupská konferencia - publikovali usmernenia, v ktorých poskytujú za určitých podmienok prijatie sviatostí pre „rozvedených zosobášených“.

Iní jednotliví biskupi - ako napr. Arcibiskup Charles Chaput (Filadelfia), Biskup Vitus Huonder (Chur, Švajčiarsko), a Arcibiskup Wolfgang Haas (Vaduz, Lichtenštajnsko), objasnili, že neumožnia zmenu katolíckeho učenia o manželstve po Amoris Laetitia. Pre ďalšie informácie je tu zoznam všetkých kardinálov a biskupov, ktorí sa doteraz postavili na jednu alebo druhú stranu pokiaľ ide o dubiu štyroch kardinálov a tým aj o rozhodnutie o sprístupnení sviatostí pre „znovu zosobášených“.

DISKUSIA k článku