V Oklahome možno bude potrat kvalifikovaný ako vražda 1. stupňa

2,163
Kultúra života

Navrhovaná časť legislatívy štátu Oklahoma mení definíciu potratu na vraždu 1. stupňa a ruší lekárske licencie na vykonávanie potratov.

Legislatíva, ktorú predstavil republikánsky štátny senátor Joe Silk, je posledná zo série pro-life zákonov v Oklahome, ktoré zabraňujú šíreniu potratovej kultúry.

Návrh zákona, registrovaný ako SB 1118, znie: “Žiadna osoba nesmie vykonať, vyvolať alebo pokúsiť sa o vykonanie alebo vyvolanie potratu po počatí. Osoba, ktorá vykoná potrat, pácha vraždu 1. stupňa.”

Podľa návrhu zákona sa za potrat považuje “použitie alebo predpis akéhokoľvek lieku alebo inej substancie alebo akéhokoľvek nástroja či prostriedku s úmyslom zabiť nenarodené ľudské stvorenie”, ktoré je konkrétnejšie definované ako “potomok ľudského stvorenia od okamihu jeho počatia až po narodenie.”

Boj za presadenie tohto zákona prišiel z iniciatívy petície podpísanej viac ako 30 000 obyvateľmi štátu Oklahoma, ktorí naliehali na zákonodarcov, aby definitívne ukončili potratové praktiky. Za touto petíciou stojí spoločnosť “Abolitionist Society of Norman”, ktorá sa snaží o “ukončenie jedného z najväčších ľudských utrpení a morálneho zla, ktoré je vo svete hlboko zakorenené”.

Podľa Svetovej zdravotnej organizácií (WHO) sa každý rok vo svete vykoná okolo 40-50 miliónov potratov, čo predstavuje vyše 125 000 potratov denne.

Štát Oklahoma je prvým štátom USA, ktorý navrhol takýto zákon.

DISKUSIA k článku