Najhoršia rodová nerovnováha v histórii Indie

3,382
Kultúra smrti

AMRITSAR, India, 15. apríl 2011 (LifeSiteNews.com) - Minuloročné sčítanie ľudu v Indii prinieslo správu, že krajina má najväčšiu rodovú nerovnováhu, odkedy roku 1947 získala nezávislosť.

Rodový priemer sa u dievčat vo veku 6 rokov znížil na 914 na 1000 chlapcov.

V Indii sa sčítanie ľudu koná každých 10 rokov. V roku 1991 bol pomer 934 dievčat na 1000 chlapcov, v roku 2001 klesol na 927.

Dr. Gursharan Singh Kainth, riaditeľ Guru Arjan Inštitútu rozvojových štúdií v meste Amritsar, poznamenal v článku časopisu Eurasia Review: Kultúrne uprednostňovanie synov a narastajúca dostupnosť prenatálneho vyšetrenia, ktoré prezradí pohlavie dieťaťa, dopomáha k rapídnemu zhoršovaniu pomeru pohlaví, aj keď sa pomer populácie ako celku zlepšil."

Dr. Kainth poukázal na fakt, že viac znepokojujúce sú miesta, kde je badateľná diskriminácia v prospech synov. Zdá sa, že hospodárska prosperita rozšírila uprednostňovanie chlapčenského pohlavia aj do miest, ktoré boli predtým neutrálne.

Výber pohlavia dieťaťa je v súčasnosti rozšírený aj v častiach, kde predtým nebol. Priemer počtu členov rodiny v Indii klesol, zintenzívnilo sa však uprednostňovanie synov. Koniec koncov, sú to chlapci, ktorí zdedia pozemky, zachovajú rodinné priezvisko, postarajú sa o rodičov v starobe a potom ich pochovajú podľa tradície."

Niektoré oblasti krajiny, ktoré Dr. Kainth opísal ako Bermudský trojuholník pre dievčatá, zaznamenali iba 774 dievčat na 1000 chlapcov.

Dr. Kainth vyjadril hlboké obavy z každoročného zmiznutia 600 000 indických dievčat.

Vplyv na indickú spoločnosť je neutešivý," povedal. Vysvetlil, že dievčatá obvykle "miznú" krátko po tom, ako sa rodičia dozvedia pohlavie dieťaťa.

V Indii platí nariadenie, že lekári nesmú prezrádzať pohlavie dieťaťa rodičom pred narodením a potraty na základe zistenia pohlavia z ultrazvuku sú nelegálne. Napriek tomu Dr. Kaint informoval, že je stále množstvo lekárov, ktorí rodičom odporúčajú zistiť pohlavie dieťaťa. Sú pripravení urobiť tak len za 500 rupií (približne 8 euro)."

Skreslený pomer pohlaví môže mnohým ženám spôsobiť ťažkosti. Lúpeže, znásilnenia, obchodovanie s ľuďmi, všetko sú to záležitosti spojené prevažne s väčšími skupinami mladých mužov."

Put bluntly (Povedz otvorene) je súťaž o "vzácne ženy". Ženy v Indii majú niekedy dovolené, sú dokonca povzbudzované, vydať sa do vyššej spoločenskej vrstvy, a tak si bohatší muž ľahšie nájde nevestu. Chudobní sú nútení do dlhodobého alebo trvalého staromládenectva, čo je v Indii odsudzovaný stav. V Indii sa manželstvo považuje za nevyhnutné, keď sa chce človek riadne začleniť do spoločnosti. Chudobní slobodní muži sú často obeťami násilných trestných činov.

Deficit dcér vytvorí spoločnosť, ktorá bude menej stabilná, než by bola s vyváženým priemerom," varuje Dr. Kainth.

DISKUSIA k článku