Antikoncepcia znečisťuje rieky a spôsobuje rodové zmeny vodných zvierat

2,191
Kultúra smrti

BASKICKO, ŠPANIELSKO -  Nová správa potvrdzuje, že chemikálie z antikoncepcie a iné bežné produkty spôsobujú tvorbu vajíčok u samcov rýb v ústiach riek v španielskom regióne.

Chemikálie ničiace endokrinný systém presakujú do vôd a majú vplyv na reprodukciu a vývin rýb. Konkrétne sa zistilo, že rybí samci majú v semenníkoch nezrelé vajíčka. Produkty ako pesticídy, perorálna antikoncepcia a detergenty obsahujú spomenuté chemikálie.

Predpokladá sa, že ústia riek zasiahnu chemikálie, ktoré preniknú cez čistiaci systém v čističkách odpadových vôd a/alebo sú znečistené kvôli poľnohospodárskym a priemyselným aktivitám.

Španielsko sa daným problémom v tejto oblasti zaoberalo takmer sedem rokov. Objavili tak maskulínne a feminínne premeny organizmov, aj keď ešte nemajú definitívne dáta o vplyvoch na životné prostredie.

V roku 2009 štúdia Brunelovej univerzity, Univerzity v Exetery a Readingu a Centra ekológie a hydrológie v Británii odhalila, že „testosterón blokujúce“ chemikálie majú vplyv na prírodu a možno aj na ľudí.

Zistilo sa, že samci rýb menia svoje pohlavie. Iné štúdie odhalili možné prepojenie medzi vodným znečistením a problémom mužskej neplodnosti, ktorú spôsobuje syndróm dysgenézy semenníkov.

Britská štúdia sledovala viac než 1000 rýb v 30 riek ach po celej Británii.

DISKUSIA k článku