Potrat je genocída!

3,370
Kultúra smrti

                                                    

TALLAHASSEE, Florida, 23. februára 2011 (LifeSiteNews.com) – Davy demonštrantov sa svojimi názormi snažili prehlasovaťnedávny projekt vysvetľujúci negatívny dopad genocídy, ktorý vystavilo Centrum pre bioetické reformy na pôde Štátnej univerzity na Floride.

Projekt o genocíde (Genocide Awareness Project- GAP) je putujúca nástenná výstava fotografií, ktorá porovnáva potrat s historickou genocídou, aká prebiehala v Rwande. Fotografie vznikli v Centre pre bioetické reformy (CBR). Návštevy univerzitných areálov po celých Spojených štátoch a Kanade majú za úlohu priblížiť študentom Deň genocídy a potratu.

Sloganom mladých demonštrantov na floridskej štátnej univerzite (FSU), ktorí stoja za potratmi, bolo heslo: Moje telo, moja voľba. Členovia CBR sa pokúsili odpovedať na otázky aj počas otvorenej diskusie. Napriek študentským pokusom umlčať ich, pracovníci CBR uspeli a reagovali na desiatky otázok.

Istý študent poďakoval CBR za ich prítomnosť. Keby som so svojou bývalou videl tieto veci pred dvoma rokmi, nikdy by sme neurobili tú strašnú vec."

Dav protestujúcich vyhlasoval: Ako tu môžete stáť, držať tieto fotografie, ktoré jasne hovoria Odíďte! a držíte pritom znaky, držíte obrazy, ktoré túto akciu podporujú a zároveň stoja proti nej... hlásate slobodu prejavu, zatiaľčo odmietate vypočuť prejav vašich oponentov. Ako môžete? Ako môžete odmietnuť niekoho názor, zatiaľčo prezentujete ten svoj?"

Študent Alex Holzbach, ktorý pozval členov centra na svoju univerzitu, povedal: Nechceme podporovať zabíjanie plodov, pretože podľa vedy sú to ľudské bytosti. Tak chceme chrániť ich právo na život."

Na adresu študentov vysvetlil riaditeľ centra Mike Harrington myšlienku skrytú za genocídou. Genocída je systematické ničenie jednotlivej skupiny ľudstva. V tomto prípade sa genocída zameriava na nenarodené deti, pretože tie sa nemôžu brániť. Potrat je genocídou jednoducho preto, že ide o zabíjanie plodu."

Ozvali sa aj študenti stojaci sa potratmi: Myslíme si, že ľudia podporujúci ochranu života by si mohli nájsť aj iný spôsob, ako presadzovať svoj názor a nešpiniť našu univerzitnú pôdu týmito nechutnými rečami."

Ďalší z radov študentov kritizoval surové vyobrazenie projektu GAP, nazval fotografie neprístojnými a manipulatívnymi. Zaujímalo ho, ako môže centrum porovnávať genocídu v Rwande s americkými potratmi.

Stephanie Grayová odpovedala opisom svojej vlastnej skúsenosti so stretnutím ženy z Rwandy, ktorej rodina bola vyvraždená počas genocídy. Žena rozprávala svoje svedectvo: Potrat je oveľa horší. Moja rodina aspoň mala šancu utiecť. Na rozdiel od týchto nenarodených detí."

Úspešní sociálni reformátori vždy na dosiahnutie svojho cieľa používajú predstavu nespravodlivosti," povedal Harrington na obranu svojej taktiky. Nech už to bude občianske právo, protivojnoví demonštranti aktivisti za potraty- v celej histórii sú to typy, ktoré konali mimo zákona. To znamená, že naše konanie v dnešnej dobe nie je ničím novým."

Dôvodom, prečo sa všetci zaoberajú touto otázkou je ústavné právo, ktoré mnohým sníma z očí ružové okuliare. Ukazuje ľuďom, čo si skutočne zvolili a to ich vyvádza z rovnováhy. Je veľmi ťažké brániť potrat vo svetle fotografických dôkazov."

 

DISKUSIA k článku