teplomer

 

Cirkev nezmení učenie o potratoch

2,652
Kultúra života

VATIKÁN – Vo veľmi prestížnom vzdelávacom dokumente, ktorý vyšiel dnes ráno, pápež František priamo odpovedal tým, ktorí si mysleli, že katolícka cirkev môže jedného dňa zmeniť učenie o potratoch. Napísal: „Nemôžete očakávať, že cirkev zmení postoj k tejto otázke.“

„V tejto otázke chcem byť úprimný. Táto oblasť nepodlieha údajným reformám alebo ‚modernizácii‘,“ dodáva.

Apoštolská exhortácia s názvom Evangelii Gaudium (Radosť Evanjelia) je dôležitý dokument, ktorý sa v hierarchii nachádza nižšie ako encyklika. Pápež v nej píše: „Tí najzraniteľnejší, o ktorých by sa cirkev mala obzvlášť starať s veľkou láskou, sú nenarodené deti. Tie najbezbrannejšie a najnevinnejšie bytosti.“

Smutne hovorí, že „dnes sa vynakladá veľa úsilia, aby sa týmto deťom odobrala ľudská dôstojnosť. Zaobchádza sa s nimi tak, ako sa komu zapáči. Siaha sa im na život a schvaľujú sa zákony, ktoré znemožňujú ľuďom zabrániť takýmto činom.“

„Veľmi často sa zosmiešňuje snaha cirkvi obraňovať životy týchto detí. Postoj cirkvi označujú za ideologický a konzervatívny. V súčasnosti ochrana nenarodených detí úzko súvisí s ochranou ostatných ľudských práv.“

„Vychádzame z presvedčenia, že ľudská bytosť je posvätná a neporušiteľná v každej situácii a v každom období,“ dodáva. „Ľudia sú zahľadení do seba a nikdy nevyriešia problémy ostatných ľudí. Až keď sa toto presvedčenie vytratí, vytvorí sa pevný a trvácny základ na obranu ľudských práv, ktorý však vždy bude podliehať vrtochom tých najvplyvnejších.“

Pápež sa v tomto dokumente vyjadruje k otázke potratom veľmi detailne.

Dodal, že je potrebné viac „podporovať ženy v ťažkých situáciách, keď sa im zdá, že potrat je najrýchlejší spôsob, ako uľaviť mukám, hlavne ak nový život, ktorý v nich rastie, je plodom znásilnenia alebo sú veľmi chudobné.“

Svätý Otec začal slovami, že pravdu o ľudskom živote môžeme spoznať jedine rozumom. No z pohľadu viery je veľmi zreteľné diablovo nabádanie k potratu.

„Samotný rozum nám pomáha rozoznať neporušiteľné práva ľudskej bytosti. No keď sa na problematiku pozeráme očami viery, ‚pri každom porušení ľudskej dôstojnosti sa Bohu chceme pomstiť, čo je veľký priestupok voči stvoriteľovi‘,“ hovorí pápež a cituje pritom predchádzajúcu apoštolskú exhortáciu pápeža Jána Pavla II.

predchádzajúcich vyjadreniach zo septembra tohto roku pápež odsudzuje potraty ako prejav „kultúry smrti“.

Svätý Otec vtedy povedal: „Každé nenarodené dieťa, ktoré je neprávom odsúdené na potrat, sa podobá na Pána, ktorý už pred narodením aj po ňom zažil odmietnutie sveta.“

nedávnej homílii pápež varoval pred túžbou „pripodobniť sa ostatným“, čo nazval aj „adolescentnou teóriou progresívneho vzdelávania.“  Niektorí poslucháči rádia Vatikán to pochopili ako upozornenie pre liberálnych katolíkov, že pápež František rozhodne nezmení učenie cirkvi v otázkach potratov či antikoncepcie. Pápež sa modlil: „Pane, daj mi súdnosť, aby som vedel rozoznať rafinované svetské intrigy, ktoré nás nútia prehodnotiť náš postoj v otázkach hodnôt a viery.“

Pápež František podobne píše v Evangelii Gaudium : „Nie je ‚pokrokové‘ snažiť sa vyriešiť problém tým, že odstránime ľudskú bytosť.“

DISKUSIA k článku