Dokáže veda "poskladať" charakter človeka?

1,594
Kultúra smrti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boston, 23. august 2012 (LifeSiteNews.com)– Podľa názorov etika Juliana Savulescu pôsobiaceho v Oxforde genetika predurčuje osobnosť a charakter človeka. Rodičia preto majú “morálnu povinnosť“ podstúpiť genetický skríning. Na tieto vyhlásenia reagoval biologický inžinier na bostonskom Biomedicínskom výskumnom inštitúte.

Dr. James Sherley uviedol pre LifeSiteNews.com (LSN), že vedecké vyhlásenia Savulescu sú bez ohľadu na morálnu stránku veci absolútne nepravdivé.

„Naše poznanie toho, ako sa ľudský genóm podieľa na psychológii človeka, nie je ani zďaleka v takom pokročilom štádiu, aby sme mohli niečo podobné tvrdiť," povedal v rozhovore.

Savulescu svojimi vyhláseniami vyvolal miernu búrku polemiky. Podľa jeho slov by totiž rodičia mali filtrovať nežiaduce črty osobnosti a vybrať svojim deťom len pozitívne vlastnosti. „Ak budeme mať moc zasiahnuť do povahy našich potomkov, potom by sme to mali využiť. Radšej, než ich zveriť do rúk prirodzenej lotérie,“ vyhlásil Savulescu.

V minulosti tiež Savulescu argumentoval, že máme “morálnu povinnosť“ použiť metódu umelého oplodnenia in vitro za účelom selekcie  najinteligentnejších detí.

Zatiaľ sa diskusia zameriava len na Savulescuove etické a morálne podklady. Len málo pozornosti sa venuje tomu, či sú jeho vedecké tvrdenia presné.

Ocenený bioinžinier pracujúci v oblasti regeneratívnej medicíny uviedol pre LSN, že na usporiadaní ľudskej osobnosti sa podieľa také množstvo faktorov, že len blázni a egoisti môžu hovoriť o jej genetickej predurčenosti. Dr. James Sherley je niekdajším profesorom na úseku biologického inžinierstva na Technologickom inštitúte v Massachusetts. Uviedol, že realita je ešte stále vzdialená takýmto senzačným titulkom. 

„Vzhľadom na to, že môj genóm bol rozlúštený,“ pokračoval Dr. Sherley, „ak by boli jeho tvrdenia pravdivé, dnes by som vedel všetko o mojej vlastnej psychológii. Pri jednoduchom vyhodnotení významu môjho genómu, čo je v súčasnosti možné, takéto vlastnosti ani neboli vzaté do úvahy.“

„Aj keby bola genetika ľudskej psychológie na dostatočne pokročilej úrovni, vzhľadom na obrovskú rozmanitosť ľudskej existencie a skúseností by len blázni a egoisti mohli tvrdiť, že vedia lepšie než prirodzenosť, ktoré črty sú tie ‘pozitívne’,“ uviedol.

„Keďže však blázni a egoisti robia takéto vyhlásenia, mali by sme žiadať o ich zdroje. Tie by mali byť podrobené mimoriadnej kontrole.“

Na otázku, či sa súčasné genetické vedy blížia k takým úrovniam presnosti, odpovedal priamo: „Ani náhodou.“

Pôsobenie Dr. Sherleyho spočívalo práve v oblasti, ktorej sa týkali tvrdenia Savulescua a ďalších zástancov Novej Eugeniky. Jeho práca však nebola zameraná na využitie embryí a sústredil sa na molekulárne a biochemické ústrojenstvo dospelých kmeňových buniek. Bol miestnym odporcom výskumu embryí. V roku 2010 Dr. Sherley podal žalobu napádajúcu federálne financovanie výskumu embryonálnych kmeňových buniek. Konanie malo úspešný koniec a väčšina embryonálneho výskumu, predtým financovaná Národnými inštitútmi pre zdravie, bola zastavená.

Savulescu vo svojom článku uvádza konkrétne gény, ktoré boli objavené za účelom kontroly radu osobnostných čŕt. Sherley však tvrdí, že jeho vedecký prínos je mechanický a nepremyslený.

„Jeho chyba spočíva v myslení, že väzba sa rovná súvislosti a prognóze,“ povedal.

„Nie som oboznámený s týmito konkrétnymi génmi, ale existuje mnoho génových umiestnení, v ktorých sú varianty štatisticky spojené s určitými ľudskými poruchami, alebo azda aj ľudskými črtami.“

„To však neznamená, že týmito umiestneniami môžeme geneticky manipulovať, či už genetickým inžinierstvom alebo selekciou čŕt, a môžeme predpovedať výsledok.“

Ďalej dodal: „Je úplne neopodstatnené domnievať sa, že môžeme manipuláciou alebo selekcoiou jednotlivého génového umiestnenia určiť ľudské vlastnosti. Ani pokiaľ ide o komplexné črty ako poznanie, správanie, alebo dokonca farbu kože. Také niečo je science- fiction."

Je vôbec možné “prilepiť” konkrétne vybrané gény do existujúceho embrya? Dr. Sherley uvádza, že odrezanie a prilepenie génov sa práve skúma, ale ešte nebolo použité na ľuďoch. „Táto technológia sa využíva len na myších embryách.“

„Vylúčenie embryí, u ktorých je potvrdená škodlivá génová mutácia pre konkrétnu poruchu, je v súčasnosti praktizované na niektorých klinikách, kde sa vykonáva oplodnenie in vitro. Neviem však o žiadnej skupine zaoberajúcej sa inžinierstvom ľudských embryí,  ktorá používa techniku začlenenia exogénnych génov sériovo.“

„Nepochybujem," dodáva, „že verejnosť je týmito druhmi tvrdení zavádzaná do príliš deterministického pohľadu na vedu o genetike."

„Prirodzené nejasnosti genetického determinizmu sú na pochopenie zložité aj pre vedcov.“

DISKUSIA k článku