Konanie proti Vatikánu vo veci pohlavného zneužívania zastavené

2,042
Kultúra smrti

Portland, 21. august 2012 (LifeSiteNews.com) – Sudca v štáte Oregon rozhodol, že Vatikán nie je zodpovedný za trestné činy pohlavného zneužívania spáchané kňazmi v USA. Podľa Michaela Mosmana, sudcu pôsobiaceho na americkom okresnom súde, kňazi nie sú zamestnancami medzinárodnej spoločnosti – Vatikánu.

Žaloba bola pôvodne podaná v roku 2002 mužom z oblasti Seattlu, ktorý tvrdil, že Svätá stolica by mala niesť zodpovednosť za činy otca Andrewa Ronana. Ten ho, podľa jeho tvrdení, v roku 1965 opakovane obťažoval. Rozhodnutie nemá žiadny vplyv na prebiehajúci proces vedený proti Ronanovej reholi.

„Neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré by vytvárali naozajstný zamestnanecký pomer medzi Ronanom a Svätou stolicou,“ vyhlásil sudca Mosman.

Vatikánsky advokát Jeff Lena povedal: „Toto je prípad, v ktorom súd v USA po prvýkrát starostlivo, vecne skúmal, či kňaz v USA môže byť chápaný ako zamestnanec Svätej stolice. Odpoveď je jednoznačná - nie.“

Žalobca, ktorý v novinách nebol menovaný, bude, podľa slov jeho právnikov, zvažovať podanie odvolania. Tento prípad bol posledným z niekoľkých pôvodne podaných žalôb, ktoré boli medzitým ukončené zo strany žalobcu. V tomto jedinom prípade konanie pokračovalo až doteraz, pretože Vatikán, alebo konkrétne pápež, mal moc laicizácie kňazovho zamestnávateľsko-zamestnaneckého vzťahu, ktorý medzi nimi existuje.

Jeff Anderson, žalobcov právnik v oregonskom prípade, vyhlásil: „Veríme, že v rámci ďalšieho vyšetrovania súdy na základe vatikánskych protokolov a postupov zistia, že poslušnosť voči Rímu vyžadovala, aby kňazi a biskupi dodržiavali utajenie faktov počas obdobia, keď sa v Spojených štátoch odhalilo zneužívanie v cirkvi.“ 

Podľa Kódexu kánonického práva katolíckej cirkvi je kompetenciou miestneho biskupa monitorovanie a disciplinárne potrestanie kňaza v jeho diecéze. Môže mu pozastaviť slávenie Svätej omše, spovedanie alebo mu zakázať vystupovať ako kňaz. Vatikán sa zapája do laicizácie len v prípade, ak sa kňaz odvolá voči rozhodnutiu biskupa. Miestne diecézy zvyčajne platia školenia seminaristov a biskup ich potom vysvätí, vymenuje a dohliada na kňazovu pastoračnú prácu pre diecézu.

V prípade, ak je kňaz príslušníkom náboženského rádu, ako bol Ronan v reholi Servítov, rehoľa ich prijíma, platí za ich kňazské školenia a dohliada na ich vymenovanie a prácu. Náboženské rády fungujú oddelene od miestnych diecéz, aby mohli pracovať na rôznych miestach. V 60. rokoch 20. storočia mali Servíti nezávislé pobočky v 12 krajinách v Južnej Amerike a Afrike, ktoré boli riadené na miestnej úrovni.

V Ronanovom prípade išlo o obvinenie z obťažovanie detí v Írsku a neskôr v Chicagu. Následne bol preložený do Portlandu, pričom rozhodnutia ohľadom jeho presunu boli prijaté predstavenými rehole Servítov. Ronan bol laicizovaný v roku 1966 po tom, čo portlandská diecéza iniciovala proti nemu kánonický proces. Zomrel v roku 1992.

Avšak Anderson a žalobca naďalej tvrdia, že „všetka zodpovednosť leží na pleciach Vatikánu“.

David Clohessy, riaditeľ The Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) vo vyhlásení uviedol: „Je hanbou, že vrcholní katolícki predstavitelia opäť raz úspešne využili právne formality, aby sexuálne zločiny duchovenstva a prekrývanie škandálov zostali ututlané.

„Pravdou je, že Vatikán celosvetovo dohliada na cirkev a trvá na utajení prípadov detského zneužívania a zastavení alebo odložení zbavenia funkcie pedofilných kňazov.“

Vatikánsky advokát Jeffrey Lena však vyvrátil obvinenia pomocou dokumentácie predloženej súdu v roku 2011, ktorá dokazuje, že Vatikán potvrdil Ronanovu laicizáciu v roku 1966, len niekoľko týždňov po tom, čo sa o jeho pochybeniach dozvedel.

Lena uviedol, že prípad je ideologicky motivovaným „ohováračským“ útokom na katolícku cirkev. Podľa jeho slov sa žalobca „rozhodol zneužiť právny systém ako nástroj realizácie širšej agendy“.

S týmto názorom súhlasí aj Douglas Laycock z Právnickej fakulty The University of Virginia. Uviedol, že žaloby proti Vatikánu, suverénnemu štátu, sa zvyčajne zamietnu z dôvodov zvrchovanej imunity. Pre tlačovú agentúru The Associated Press povedal: „Táto žaloba bola pravdepodobne podaná viac za účelom politického vyhlásenia.“

DISKUSIA k článku