Kardinál Burke príde na Slovensko

2,811
Kultúra života

Bratislava 1. augusta (TK KBS) - Slovensko navštívi v dňoch 19. a 21. augusta prefekt Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry kardinál Raymond Leo Burke. Zúčastní sa na 16. ročníku sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule, kde vystúpi so svojou prednáškou. Kardinál navštívi 20. augusta aj Bratislavu. Doobeda navštívi Katedrálu Svätého Martina a o 11:00 h sa pomodlí pri pomníku nenarodených detí pri Modrom kostolíku, kde sa stretne aj so zástupcami verejného života a tretieho sektora.

Kardinál Raymond Leo Burke /narodený 30. júna 1948/ je od roku 2008 prefektom Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. Predtým pôsobil ako biskup v La Crosse /1995-2003/ a St. Louis /2003-2008/. Benedikt XVI. ho v roku 2010 vymenoval za kardinála.

Kardinál Burke je známy svojim zanieteným postojom v otázkach Pro Life, teda ochrany ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Opakovane verejne kritizoval politikov hlásiacich sa ku katolíckej viere, no verejne zastávajúcich potraty. Ako diecézny biskup im zakázal prijímanie Eucharistie a požadoval od nich verejné pokánie. Je nositeľom viacerých ocenení za ochranu ľudského života.

Podľa Apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus Najvyšší Tribunál Apoštolskej signatúry má dôležité kompetencie, medzi ktoré patrí dozerať na správne vykonávanie spravodlivosti v Cirkvi, rozširovať kompetenciu nižších tribunálov alebo zriaďovať interdiecézne tribunály.

Rozsahom kompetencií a váhou rozhodnutí Najvyšší Tribunál Apoštolskej signatúry možno prirovnať k Ústavnému súdu.

Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke: http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_signat/documents/rc_trib_apsig_doc_20000526_profilo_it.html

DISKUSIA k článku