Pokuta 3670 eur kresťanskému páru

1,723
Kultúra smrti

GRAND FORKS, Britská Kolumbia, 19. júl 2012 (LifeSiteNews.com) - Kresťanským majiteľom zariadenia typu Bed&Breakfast v Britskej Kolumbii bola uvalená pokuta vo výške približne 3675 eur. Stalo sa tak po tom, ako odmietli prenajať izbu homosexuálnemu páru.

Brian Thomas a Shaun Eadie si rezervovali izbu v Riverbend B&B v meste Gran Forks v júni 2009. Majitelia Les a Susan Molnarovci však túto rezerváciu zrušili, keď zistili, že hostia sú homosexuáli.

„Dovoliť homosexuálnemu páru, aby spal v mojom kresťanskom dome by bolo priestupkom voči mojej kresťanskej viere. Vo mne i v mojej manželke by to vyvolávalo veľký nepokoj,“ vysvetlil Lee v súdnych dokumentoch.

Thomas a Eadie podali sťažnosť na Súd pre ľudské práva Britskej Kolumbie, ktorý rozhodol v ich prospech. Členka súdu Enid Marionová nariadila Molnarovcom, aby „upustili od správania, ktoré diskriminuje iných,“ a to napriek tomu, že svoje B&B zariadenie zatvorili v septembri 2009 po tomto incidente.

Marionová vyjadrila súhlas s oboma mužmi v tom, že Molnarovci porušili paragraf 8 zákonníka Britskej Kolumbie ohľadom ľudských práv. Píše sa v ňom, že „odoprieť osobe alebo skupine ľudí ubytovanie na základe sexuálnej orientácie“ je formou diskriminácie.

Takisto im nariadila, aby každému z mužov zaplatili v prepočte 1223 eur za „nemajetkovú ujmu a poškodenie ich dôstojnosti a sebaúcty.“ Okrem toho museli pokryť aj ich cestovné výdavky a súdne trovy.

„Po tom, ako vstúpili do obchodnej sféry sa od Molnarovcov požadovalo to, čo od ostatných obchodníkov - aby svoju činnosť vykonávali v zhode so zákonmi na mieste svojho pôsobiska. A tie zakazujú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie,“ napísala Marionová.

DISKUSIA k článku