KOMENTÁR: Odvolanie arcibiskupa Bezáka

14,724
Neutral

Odvolanie biskupa je vždy bolestivá záležitosť. Pápež tak koná jedine, ak má na to naozaj vážne dôvody. Takéto odvolanie nikdy nie je ľahkovážny skutok. Znamená, že biskup spáchal niečo vážne. Pápež tak koná jedine, ak je presvedčený, že je ohrozená jednota katolíckej Cirkvi.

Možností nie je veľa. Môže ísť o:

  • neposlúchanie a vzoprenie sa proti Cirkvi,
  • šírenie chybného učenia viery - heréza,
  • vážne pochybenia alebo nespôsobilosť pri vedení diecézy,
  • vážne zlyhanie v osobnej rovine,
  • konanie podvratnej činnosti proti Cirkvi (napr. potvrdená infiltrácia komunistickým alebo slobodomurárskym biskupom). 

Najprv by som rád podotkol, že vždy sa jedná o veľmi delikátnu záležitosť a Cirkev zvyčajne nemôže verejne hovoriť o jej okolnostiach. Cirkev určite nechce verejne zdiskreditovať danú osobu, ktorú odvoláva, tak, ako otec nechce zdiskreditovať svojho syna aj keď ho karhá. Vždy musí byť umožnené hriešnikovi sa napraviť a musí byť ochránená jeho tvár, pokiaľ to situácia umožňuje. K tomu hriechy a zlyhania zvyčajne ovplyvňujú aj svoje okolie. Týkajú sa mnohokrát aj ďalších nevinných účastníkov. Verejné odhalenie citlivých súvislostí by tak mohlo spôsobiť morálnu ujmu osobám do prípadu zapojených. Najmä, ak sa spustí mediálna honba čarodejníc akej sme dnes svedkami.

V prípade vážnych hriechov sa môže jednať aj o záležitosť ochrany spovedného tajomstva. Cirkev potom musí mlčať a znášať aj verejné a mediálne potupenie za to, že tají informácie o zločine, alebo že pôsobí tajnostkársky a "arogantne". Ochrana sviatosti, mravov a cti dotyčných osôb je v takýchto prípadoch vždy prvoradá.

Myslím, že tento rozmer je zrejmý každému katolíkovi. Každý katolík chápe, že načúvanie pri spovedelnici je ťažký hriech. Že vyzvedanie a klebetenie o hriechoch iných je tiež vážny hriech. Každý katolík rozumie, že biskup musí niekedy riešiť problémy s kňazmi. Je bežné, že kňazi "rotujú" cez viacero farností. V prípade, že problém s kňazom pretrváva, musí ho biskup aj odvolať. Tieto rozhodnutia sú veľmi citlivé a bolestné pre všetkých zúčastnených. Zasahujú pritom zvyčajne viacero ľudí. Preto biskup nezverejňuje dôvody, prečo bol ten či onen kňaz presunutý, lebo iba tak ostane ochránená identita osôb a chúlostivé informácie s nimi spojené. Presne ten istý princíp platí aj pri odvolaní biskupa. Ak chcú médiá štvať veriacich cez petície, nech tak robia... Cirkev ale musí mlčať!

Špekulovania a dohadovania sa o skutkoch, ktoré Bezák spáchal a ktoré viedli k jeho odvolaniu sú len zvrátená senzuchtivosť. Zrejme spáchal vážne veci, ktoré presahujú jeho usmievavú mediálnu prítomnosť. Pápež by inak nemusel takto rázne a osobitne zakročiť. Ide zrejme o citlivú záležitosť a Cirkev musí preto o podrobnostiach mlčať. Katolík nemá mať problém toto chápať.

Namiesto osočovania sa treba za odvolaného biskupa Bezáka modliť a nie chcieť odhaľovať jeho hriechy, či pochybenia. Rovnako je vážny hriech spochybňovať autoritu a súdnosti Svätého Otca, keď vykonáva svoj úrad. Namiesto toho sa treba modliť za jednotu a súdržnosť Cirkvi a za dar sily Ducha Svätého pre Svätého Otca, hlavne ak sa ho snažia fackať médiá, ako sme teraz toho svedkami.

Preto je klamstvo to, čo tvrdia médiá- že katolíci sú proti vôli Svätého Otca. Túto fámu šíria liberálne médiá, ktoré s katolíckou Cirkvou nemajú vôbec nič spoločné. Toto tvrdenie sa ľahko dokáže. Štvavú kampaň proti odvolaniu Bezáka priniesla redakcia .týždňa. O .týždni je pritom verejné známe, že jej šéfredaktor je protestant z Cirkvi bratskej. .týždeň najprv vypustil do sveta mätúce vystúpenie Fera Mikloška s nezmyselnými obvineniami a vzápätí spustili petíciu, ktorú podpísali zasa len sami protestanti, ateisti, členovia iných náboženstiev a pár liberálnych katolíkov.

Samozrejme, títo ľudia nemajú ani len tušenia, čo Cirkev je. Ide tu o sprisahanie? To si nemyslím. V prvom rade im iste ide o ich kamoša od piva. Kamoša, ktorému chcú byť verní a chcú ho podržať v ťažkej situácii. Zahrávajú sa pritom s ohňom. Veru, beda im pri ich rýchlych súdoch nad Kristovou Nevestou. Ani netušia, čo páchajú. Nie ani tak Cirkvi na Slovensku, ale v prvom rade sami sebe.

Mnohé liberálne médiá ako Sme sa tiež pridali do mediálneho boja. Zavetrili príležitosť kopnúť si do Cirkvi.  A ako keby toho nebolo dosť, zapojili aj revolučné anticirkevné skupiny ako je Teofórum, ktorí si želajú Cirkev zvnútra rozvrátiť a spraviť ju egalitárnou - demokratickou.

Nieje podstatné čo spáchal otec Bezák. Pre katolíka je dôležité si uvedomiť, že ich Cirkev, ktorej sme súčastou, je zasa pod útokom liberálnych médii a skupín, ktoré by si želali vidieť Cirkev roztrieštenú. Jedná možnosť ako vyjadriť podporu Svätému otcovi a zároven ukázať médiam, že nemajú právo prekračovať hranice novinárskej etiky, je ak podporíte verejnú výzvu za Pápeža. Táto výzva je na internete už od roku 2010!

www.zapapeza.sk

Aj to je spôsob ako dať verejne najavo nesúhlas s mediálnym miešaním sa do vnútorných záležitosti Cirkvi a podnecovaniu k neposlušnosti voči Svätej stolici.

RM

DISKUSIA k článku