Americká vláda tvrdí, že programy na podporu bývania musia prijať aj transexuálnych a homosexuálnych uchádzačov

1,544
Kultúra smrti

LifeSiteNews.com) – Budúci mesiac bude federálna vláda USA publikovať smernice požadujúce od všetkých náboženských skupín zaoberajúcich sa poskytovaním ubytovania s vládnou pomocou, aby prijali aj homosexuálne páry a transsexuálov -  táto zmena bola uskutočnená sčasti zahrnutím homosexuálnych párov do definície slova „rodina“ v nariadení.

Ministerstvo bývania a mestského rozvoja vo štvrtok navrhlo nové nariadenie, ktoré definuje „rodinu“ ako najmenej dvoch ľudí žijúcich spolu „nezávisle od rodinného stavu alebo momentálnej či vnímanej sexuálnej orientácie či rodovej identity,“ okrem toho aj pozostalých partnerov obetí AIDS, ktorým bolo predtým poskytnuté bývanie v rámci programu Ministerstva pre rozvoj miest a bývania.

„Navrhnuté nariadenie Ministerstva pre rozvoj miest a bývania vysvetľuje, že rodiny, inak  spôsobilé pre programy Ministerstva pre rozvoj miest a bývania, nemožno z programu vylúčiť, ak je jeden alebo viacero členov rodiny homosexuál alebo transexuál, má homosexuálny vzťah alebo je vnímaný ako takýto jedinec alebo žijúci v takomto vzťahu,“ vyhlásili v minulom roku federálni úradníci v  tlačovej správe pripojenej k navrhnutému nariadeniu.

Nariadenie tiež určuje, že nájomníkom nemožno  odmietnuť financovanie  hypotéky zabezpečenej Federálnym úradom pre bývanie (Federal Housing Administration) na základe ich „sexuálnej orientácie alebo rodovej identity“, a že majiteľom a prevádzkovateľom bývania s podporou Ministerstva pre rozvoj miest a bývania nie je povolené sa na tieto vlastnosti pýtať.

Americký zväz pre občianske slobody v sobotu oslávil skutočnosť, že nové nariadenie bude od kresťanských skupín zapojených do poskytovaním ubytovania Ministerstvom pre rozvoj bývania a miest požadovať, aby vyhoveli ustanoveniam proti diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii. Katolícke a kresťanské cirkvi sú často zapojené do  poskytovania bývania pre osoby s nízkym príjmom ako službou alebo v distribúcii poukazov Sekcie 8 (Section 8 je program podpory nájomného bývania pre nízkopríjmové domácnosti).

Ako nariadenie zásadného významu bude požadovať od všetkých organizácií, ktoré prevádzkujú ubytovacie kapacity s podporou alebo so zabezpečením Ministerstva pre rozvoj miest a bývania – vrátane náboženských organizácií, aby slúžili aj homosexuálnym a transexuálnym Američanom hľadajúcim prístrešie a bývanie,“ napísal Ian Thompson z Amerického zväzu pre občianske slobody.

„Ako v minulom roku napísala koalícia viac než 30 organizácií za občianske práva  (vrátane Amerického zväzu pre občianske slobody) Ministerstvu pre rozvoj miest a bývania, ak sa raz náboženská organizácia rozhodne poskytovať ubytovacie služby alebo programy s podporou federálnych fondov a podpory od Ministerstva pre rozvoj miest a bývania, nemôže sa ochrániť pred tradičnými zárukami, ktoré chránia občianske práva pri poskytovaní týchto služieb.“

Podľa zväzu vstúpi nariadenie do platnosti budúci mesiac.

The Huffington Post poznamenal, že návrh je dielom obľúbenej metódy homosexuálnych lobistov, ktorí dúfajú, že obídu demokratický proces využitím výkonnej moci im naklonenej Obamovej vlády.

Návrh Ministerstva pre rozvoj miest a bývania predstavuje posledný zo série pokusov Obamovej vlády zväčšiť práva homosexuálov federálnymi nariadeniami, ktoré môžu poskytnúť cestu vpred pre obhajcov, ktorí sa obávajú toho, že legislatívne snahy majú v tomto roku iba malú nádej na úspech,“ napísala Amanda Terkel z Huffington Post.

DISKUSIA k článku