Prolife aktivisti v Keni začali program prirodzeného plánovania rodičovstva

1,417
Kultúra života

26. januára 2011 (HLIWorldWatch.org) – Páry v Keni uvítali Prirodzené plánovanie rodičovstva na novej klinike, ktorú otvorila prolife organizácia Human Life International Kenya v spolupráci s katolíckou cirkvou.

Klinika Panny Márie Pomocnice pre prirodzené plánovanie rodičovstva bola otvorená v novembri minulého roku keňskom meste Nyeri ako súčasť prolife úsilia Human Life International Kenya. Kliniku, ktorá učí páry Bilingsovu ovulačnú metódu prirodzeného plánovania rodičovstva, uvítali domáci predstavitelia katolíckej cirkvi. Katolícka cirkev odmieta používanie antikoncepcie a presadzuje prirodzené plánovanie rodičovstva ako jednu z metód plánovania rodičovstva, ktorá rešpektuje hodnotu ľudskej sexuality v súlade s učením Ježiša Krista.

„Dúfame, že matky, ktoré prešli týmto tréningom, odovzdajú tieto informácie svojim dcéram,” povedal otec Raphael Wanjohi, riaditeľ Human Life International Kenya, ktorý je tiež zodpovedný za klinické a psychologické poradenstvo pre katolícku arcidiecézu v Nyeri.

Ako prvé priniesli informáciu o snahách otca Wanjohi a personálu kliniky pomôcť párom porozumieť zodpovednému rodičovstvu, dodržiavajúc učenie svojej viery, noviny The Standard.

„Veľká výhoda Bilingsovej ovulačnej metódy je, že je veľmi jednoduchá a môžu sa ju naučiť aj ľudia s nízkym formálnym vzdelaním. Naučiť túto metódu, ktorá je založená na mesačných telesných signáloch, zaberie len niekoľko hodín alebo popoludnie,” povedal Dr. Brian Clowes, riaditeľ výskumu a tréningu pre Human Life International Kenya. Bilingsovú ovulačnú metódu teraz používajú milióny žien po celom svete, zvlášť v rozvojových krajinách. Táto metóda sa ukázala ako veľké požehnanie pre ženy, ktoré si želajú rešpektovať svoje telo a Boží plán pre svoj život.”

Simon Mureithi, jeden zo školiteľov prirodzeného plánovania rodičovstva na novej klinike, povedal, že metóda môže tiež zlepšiť schopnosť bezdetných párov počať, pretože sú schopní rozpoznať obdobie, kedy je žena najviac plodná.

„Pozeráme sa na menštruačný cyklus od začiatku do konca, aby sme zistili neplodnosť, možnú plodnosť a maximálnu plodnosť,” povedal Mureithi. „Žena je vyškolená, aby rozoznala svoju neplodnosť alebo plodnosť do tej miery, že sa to stane jej druhou prirodzenosťou.”

Privítanie prirodzeného plánovania rodičovstva v Keni a po celej Afrike môže tiež pomôcť v boji proti šíreniu HIV/AIDS spolu s obmedzením rizikového sexuálneho správania. Dôvodom je, že lekári prirodzeného plánovania rodičovstva zdôrazňujú abstinenciu pred manželstvom a vernosť v rámci manželstva. Oboje je nevyhnutné pre zníženie počtu sexuálne prenosných chorôb.

Podľa Organizácie spojených národov má 6,3% dospelých obyvateľov Kene vo veku od 15 do 49 rokov HIV. Smrteľný vírus v tejto krajine zanechal 1 200 000 detí bez rodičov.

Kým „riešenie” HIV/AIDS epidémie v Afrike, navrhované mnohými medzinárodnými organizáciami a západnými krajinami, bolo presadzovať ľahší prístup k antikoncepcii, významné výsledky v boji proti AIDS boli viditeľné v programoch, ktoré zdôrazňovali behaviorálny prístup nad technologickým: abstinenciu a vernosť, ktoré spoločne znižujú počet sexuálnych partnerov a vďaka tomu riziko vystavenia sa nákaze.

„Nanešťastie, keď ide o životy Afričanov, prístup západných inštitúcií k AIDS  je fatalistický,” povedal  Arland K. Nichols, národný riaditeľ HLI America. „Predpokladajú, že sexuálne správanie nemožno zmeniť: že taká zmena je jednoducho nerealistická. Čas, a opäť, údaje, odhalili, že keď sa spolupráca náboženských, politických a lekárskych predstaviteľov zamerala na abstinenciu a vernosť, infekcia HIV značne klesla.”

Nichols poukazuje na výskum vedca Edwarda C. Greena, ktorý vo svojej knihe Nedodržané sľuby: ako prístup k  AIDS oklamal rozvojový svet poznamenáva:

V skutočnosti nikto nikdy nedokázal žiadny pozitívny vplyv štandardných zásahov v západnom štýle na infekciu HIV rozšírenú v národnej alebo celoafrickej populácií. Tieto zahŕňajú nielen podporu kondómov ale aj liečbu sexuálne prenosných infekcií, dobrovoľné poradenstvo a testovanie, používanie pesaru a mikrobicídov, poradenstvo o „bezpečnom sexe”, vakcínach a získavanie príjmov.

„Jedným vysvetlením je, že presadzovanie kondómu (a iné zásahy, ktoré nezahŕňajú zmenu základného rizikového správania) má tendenciu učičíkať ľudí falošným pocitom bezpečia, podnietiť ich, aby riskantné sexuálne správanie praktizovali oveľa častejšie,” povedal Nichols. „Kým používanie kondómov dáva menšiu pravdepodobnosť, že pri konkrétnom sexuálnom akte sa HIV prenesie, človek častejšie riskuje, čo vedie k celkovému rastu rizika a vyššiemu počtu nákazy v celkovej populácii.”

Nová klinika pre prirodzené plánovanie rodičovstva v Nyeri je len prvou z plánovaných snáh Human Life International Kenya, ktoré, ako verí otec Wanjohi, nielen že presadia zdravý životný štýl medzi Keňanmi, ale vytvoria väčší rešpekt pred ľudskou sexualitou a ľudským životom od počatia po prirodzenú smrť.

DISKUSIA k článku