OSN: Nútené potraty? Nezaujíma nás to...

4,907
Kultúra smrti

28. novembra 2011 (HLIWorldWatch.org) – Organizácia spojených národov (OSN) oslavuje deň 25.11.2011 ako medzinárodný deň odstránenia násilia páchaných na ženách. Avšak hoci vyhlásenia o udalosti spomínajú niekoľko konkrétnych foriem násilia páchaných na ženách, násilie páchané na ženách vo forme nútených potratov spomenuté nebolo.

„Násilie páchané na ženách a dievčatách má veľa foriem a je rozšírené po celom svete. Zahŕňa znásilnenie, domáce násilie, obťažovanie v práci, zneužívanie v škole, zmrzačovanie ženských genitálií a sexuálne násilie v ozbrojených konfliktoch,“ povedal vo svojom oficiálnom vyhlásení generálny tajomník OSN  PA Ki-mun. Podobne sa vyslovil na stretnutí v New Yorku spomínajúc túto príležitosť.

Joseph Meaney, riaditeľ medzinárodnej koordinácie Human Life International sa domnieva, že OSN a iné medzinárodné organizácie by sa mali viac sústrediť na „najvážnejšiu hrozbu” žien dnes – čínsku politiku jedného dieťaťa.

„Jedna z vecí, ktorá sa zriedka spomína, ale v skutočnosti sa jedná o najväčšie konkrétne porušenie ľudského práva žien na celom svete, je politika jedného dieťaťa v Číne,” povedal Meaney nedávno pre Vatican Radio. „ Čínska vláda sa chváli, že nútením žien podstúpiť potrat zlikvidovala takmer 400 miliónov detí.”

„Toto je skutočne forma týrania žien...a neslýchané narušenie ženských práv, ktoré naďalej pretrváva,” povedal Meaney.

Ďalej dodal, že veľa medzinárodných organizácií zlyháva pri poukazovaní na problém nútenej interrupcie nielen v Číne, ale po celom svete.

„Zdá sa, že existuje niečo ako dvojitý štandard, pretože veľa organizácií ako Amnesty International alebo Human Rights Watch povie: „Áno, nútenie k potratu je zlá vec,” ale potom sa na tento problém ďalej nesústredia. Namiesto toho poukazujú na iné problémy, ktoré môžu byť síce oprávnené, ale nepostihujú stovky miliónov žien spôsobom, ako to robí tento,” povedal Meaney.

Organizácie, ktoré daný problém hlbšie skúmali, zistili, že väčšina žien v krajinách, v ktorých je interrupcia legálna, ale nie nútená... hovorí, že išli na potrat, pretože boli donútené buď svojimi partnermi, manželmi, alebo rodičmi, ba dokonca niekedy aj samotnými lekármi,” povedal počas rozhovoru Meaney. „Samotná organizácia Plánované rodičovstvo bola obvinená zo spolupráce na nútených potratoch mladistvých, ktorí tieto potraty nechceli, ale ich rodičia ich na ne aj tak priviezli.”

Podľa Meaneyho „je naozaj pravda, že v skutočnosti existuje celý stupeň nátlaku dokonca aj v tých krajinách, kde to nie je podporované štátom.”

Katolícka cirkev a najmä kresťanské pro-life skupiny majú veľmi veľký vplyv pri upozorňovaní na všetky formy násilia páchaných na ženách a boli nápomocné v poskytovaní informácii o tomto probléme a podpore pre obete násilia.

„Je potrebný veľký kus práce...aby bolo ukončené domáce násilie, ktoré je obrovským problémom sveta a cirkev trvá na svojom názore, že násilie by nemalo byť súčasťou manželstva, jedná sa o neprijateľnú činnosť. Nanešťastie v mnohých kultúrach stále platí, že ak manžel bije svoju manželku, tak to nepredstavuje žiadny problém.

„Cirkev sa proti tomu postavila a písala o tom a taktiež poskytuje  pomoc ženám, ktoré sa stali obeťou domáceho násilia,” povedal.

Meaney verí, že katolícka cirkev a prolife organizácie po celom svete musia pokračovať v tlaku na medzinárodné organizácie ako OSN, aby sa sústredili na aktivity proti núteným potratom, predovšetkým v Číne.

„Myslím si, že jedna z oblastí, v ktorých by bolo dôležité spolupracovať, je jednoducho prinútiť medzinárodné organizácie "cítiť hanbu", aby venovali viac pozornosti veciam, pri ktorých takisto uznali, že dochádza k  porušovaniu ľudských práv ako sú napr. nútené potraty,” povedal Meaney. „Nútené potraty v Číne sú jedným príkladom a nútené sterilizácie, ktoré sa vykonávajú v iných krajinách, ďalším.”

 „Ak budeme poukazovať na problém dostatočne dlho, môžeme pritlačiť tieto medzinárodné organizácie, aby mu venovali viac pozornosti,” povedal.

OSN vyhlásilo, že sa plánuje zamerať na „vedenie mladých” a vo svojich kampaniach bude povzbudzovať mladých ľudí, aby ukončili násilie páchané na ženách.

„Žiadam vlády a partnerov na celom svete, aby využili energiu, nápady a smerovanie mladých ľudí k tomu, aby nám pomohli ukončiť túto epidémiu násilia. Iba potom získame oveľa spravodlivejší a pokojnejší svet,” povedal generálny tajomník OSN.

 

DISKUSIA k článku