Zomrel biskup Baláž

7,754
Neutral

Banská Bystrica - Diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž 27.7.2011 približne o 16.00 hod. náhle zomrel vo svojom sídle v Banskej Bystrici vo veku nedožitých 71 rokov. Podľa TK KBS zomrel na následky krvnej embólie.

Meno biskupa Baláža sa spája nielen s bohatou pastoračnou činnosťou, ale i nekompromisnými vyjadreniami na adresu politikov, ktorým neraz vyčítal uprednostňovanie vlastných záujmov pred dobrom štátu a jeho občanov. Jeho meno sa spája aj s veľkou podporou a angažovanosťou pri vzniku katolíckych masmédií.

V rokoch 1958 až 1963 študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kňazskú vysviacku prijal 23. júna 1963. Miestami jeho kaplánskeho pôsobenia boli Brezno, Krupina, Vráble, Kláštore pod Znievom a iné. Pôsobil tiež ako správca farnosti bez štátneho súhlasu. Počas totality pracoval aj ako traktorista a vodič nákladného auta, rozvážajúceho tovar do predajní. Aj toto obdobie využíval na ohlasovanie Evanjelia v kontakte s ľuďmi.

Neskôr pôsobil opäť ako správca farnosti a  roku 1990 ho vymenovali za biskupa. V rokoch 1994 až 2000 zastával post predsedu Konferencie biskupov Slovenska.

Jeho ďalšia činnosť sa spájala predovšetkým s pôsobením v oblasti cirkevného školstva na Slovensku a vďaka jeho angažovanosti a podpore vznikol i sociálno – zdravotnícky komplex Dom Božieho Milosrdenstva v Banskej Bystrici, ktorý je v službe verejnosti bez rozdielu vierovyznania a napĺňa projekt diecéznej synody. Mladí ľudia mu tiež vďačia za tradíciu Kvetných víkendov v Banskobystrickej diecéze.

Zásluhou biskupa Baláža dostala novú tvár i banskobystrická kalvária chátrajúca od obdobia totality a jeho meno sa nachádza aj niekoľkých knižných publikáciách.
R.I.P.

 

-mk-

Foto: Zdroj www.bbdieceza.sk

DISKUSIA k článku