Zaujímavé ohliadnutie do minulosti: Arcibiskup Lefebvre a duch Assisi

30.09.2016
1064 0 0
Matej Trančo
Neutral

Odpovediac na otázky z periodika Pacte v roku 1987, arcibiskup Marcel Lefebvre uviedol svoje názory ohľadom medzináboženského stretnutia zvolaného Jánom Pavlom II v Assisi dňa 27. októbra 1986.

Monseigneur, vaše posledné verejné vyhlásenie je násilným protestom proti modlitebnému stretnutiu v Assisi.... Nemáte pocit, že si mýlite ekumenizmus pápeža Wojtylu so skreslenou ideológiou medzináboženského dialógu-ktorý je veľmi v móde v posledných rokoch- ktorá odmieta historickú jedinečnosť kresťanskej spásy?  

Vidím iba jeden typ ekumenizmu a to ten, ktorý bol presadzovaný Koncilom a ktorý podčiarkuje rešpekt a spoluprácu s falošnými náboženstvami, ktoré sú založené na rovnakých podkladoch. Toto je nový koncept, v rozpore s tradíciou, ktorá bola založená na takýchto spôsoboch. Na mieste "misionárskej" cirkvi sa objavuje "ekumenická" cirkev. Stretnutie v Assisi kanonizuje túto novú cirkev a to je obrovským škandálom. Na druhej strane má táto iniciatíva významný precedens: takmer pred sto rokmi, v roku 1894 v Chicagu, bol vykonaný kongres svetových náboženstiev na ktorom sa zúčastnili aj niektorí americkí katolícki biskupi. Ak si porovnáte ich vtedajšie prejavy s tým, čo pápež povedal minulý december kardinálom o "duchovi z Assisi", nájdete pôsobivé analógie. Ale pred sto rokmi pápež Lev XIII bezpodmienečne zakázal biskupom Spojených Štátov zúčastniť sa na Kongrese v Chicagu. Nie, toto je škandál, verejné rúhanie: pomyslite na misionárov v Afrike, ktorí v televízii uvideli predstaviteľov animistických náboženstiev ako sa v Assisi modlia na pápežovo pozvanie.... V akom duchu budu schopní ďalej pokračovať vo svojej namáhavej práci evanjelizácie medzi obyvateľstvom, ktoré nasleduje pohanské rituály?  Ak je spása možná aj bez konverzie na Kristovu vieru pokračujúc v uctievaní falošných bohov tak aký zmysel má misionárska práca? Nakoniec všetky náboženstvá sú si rovné a sú dobré... Ak by takýto pápež žil v dobe Rímskych perzekúcií v prvých storočiach nášho letopočtu, tak by si možno kresťanstvo našlo slušné miesto v Panteóne náboženstiev.

(Zdroj: FSSPX/archívy – DICI č. 341 datované na September 30, 2016)

DISKUSIA k článku