ZASTAVTE Lunacek! - Varujte EUROPOSLANCOV. Hlasovať sa bude 4.2.2014!

12,762
Kultúra života

Potrebujeme Vašu pomoc!

Poslanci Európskeho parlamentu budú 4.2.2014 hlasovať o správe Lunacek, oficiálne známej ako „Cestovná mapa EÚ proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity“ (A7-0009/2014).

Hlasovanie naplánované na 4. februára by mohlo hladko prebehnúť, pretože na programe dňa nie je priestor pre diskusiu. Je oznámené len hlasovanie o tejto správe, čo je veľmi nezvyčajné!

Správa Lunacek, ktorá bola prijatá Výborom pre občianske slobody Európskeho parlamentu (LIBE), je mimoriadne agresívnym pokusom LGBT aktivistov zmeniť zmysel základných ľudských práv, ako aj  kriminalizovať akýkoľvek nesúhlas s touto politickou agendou LGBT loby.

Času je naozaj málo, preto treba aby ste ešte dnes napísali email EU poslancom zo Slovenska a Čiech. Správa Estrela bola zastavená rozdielom len 7 hlasov! Hlas každého europoslanca preto veľmi zaváži. Poslanci za stranu Smer pritom hlasovali za Estrelu! Teraz ich treba osobne vyzvať, aby hlasovali proti správe Lunacek. Aby pocítili, že ľudia ich činnost aktívne sledujú aj v Bruseli.

Vzor listu poslancom Európskeho parlamentu:

Vážená pani poslankyňa / Vážený pán poslanec Európskeho parlamentu,

V utorok 4.februára budete hlasovať o správe Lunacek, avšak bez verejnej diskusie v pléne.

Cestovná mapa LGBT je mimoriadne radikálny pokus LGBT aktivistov zmeniť zmysel základných ľudských práv. Ak by Cestovná mapa bola prijatá, inštitúcie EÚ a členské štáty by mali LGBT agendu začleniť do všetkých oblastí verejnej politiky, vrátane základných národných kompetencií, ako je zdravotníctvo a vzdelávanie, zamestnanosť, ale aj právo na azyl alebo zahraničnej politiky.

Aby bol jasné: V budúcich európskych právnych predpisoch by už nič nemohlo zmariť záujmy LGBT aktivistov. S touto Cestovnou mapou LGBT by Európsky parlament žiadal zohľadňovanie homosexuality v akejkoľvek verejnej politiky a legislatívnych opatreniach vo všetkých členských štátoch.

Stručne povedané, prijatím správy Lunacek bude Európsky parlament vyžadovať, aby EÚ a jej členské štáty uplatňovali dve opatrenia: 1) úplné zrovnoprávnenie „homosexuálneho správania“ s funkciou rodiny 2) zákonnú reštrikciu prípadnej kritiky LGBT politickej agendy pod hrozbou trestov. 

Rodičia tak postupne stratia právo vychovávať svoje deti podľa svojho svedomia. Občania viac nebudú môcť chrániť neplnoleté osoby pred homosexuálnou rodovou propagandou. Zanikne právo na výhradu vo svedomí - teda sloboda povedať nie. Kto nebude súhlasiť s rodovou legislatívou vychádzajúcej z nového konceptu antropológie človeka, bude štátom trestaný.

Je potrebné, aby EÚ a členské štáty boli lojálne k európskemu právu. Ľudské práva ale musia ostať univerzálne, teda rovnaké pre všetkých občanov bez rozdielu. Správa Lunacek, toto pravidlo narúša. Kriminalizuje každú opozíciu, ktorá nesúhlasí s politickou agendou LGBT loby, alebo z jej konceptom človka tzv. rodovou ideológiou a rodovou antropológiou. Akýkoľvek nesúhlas s touto rodovou agendou, bude po prijatí správy Lunacek, označený za šírenie nenávisti (Hate crimes) a právne trestaný. Takto sa pojem ľudských práv deformuje a sloboda stráca. 

Prosím pomôžte správu Lunacek zastaviť. 4.2.2014 hlasujte NIE.

Váš hlas rozhodne. Správa Estrela, ktorá v pôvodnom znení predpokladala, aby deti od 0-4. rokov boli vychovávatelmi stimulované k masturbácií, bola nakoniec zastavená rozdielom len 7 hlasov! Preto Váš hlas má nesmierne velkú váhu!

Prosím Vás preto o aktívnu angažovanosť v tejto veci,

  • aby ste na Konferencii predsedov politických skupín žiadali verejnú diskusiu o tejto správe. O takto citlivej téme treba otvorenú rozpravu. (4.2. je na programe len hlasovanie bez rozpravy v EP!)
  • aby ste intervenovali u predsedu Martina Schulza (Socialistická skupina), aby dal lehotu na podávanie pozmeňovacích návrhov.
  • aby ste správu Lunacek prípadne nahradili prijateľným alternatívnym uznesením, ktoré bude rešpektovať univerzálny charakter ľudských práv a rešpektoval iné, ako rodové antropológie.
  • aby ste aktívne informovali a zapojili svojích kolegov v EP, aby hlasovli proti správe Lunacek. 
  • aby ste požiadali o menovité hlasovanie, pretože chcem poznať nie len Váš postoj k tomuto uzneseniu.

Vaše hlasovanie mi bude slúžiť ako rozhodujúce kritérium v sobotu 24. mája 2014, v deň volieb do Európskeho parlamentu.

Prijmite prosím, ubezpečenie o mojej úprimnej úcte.

S pozdravom,

MENO

Adresy na slovenských europoslancov:

edit.bauer@europarl.europa.eu, monika.flasikovabenova@europarl.europa.eu, sergej.kozlik@europarl.europa.eu, eduard.kukan@europarl.europa.eu, vladimir.manka@europarl.europa.eu, alajos.meszaros@europarl.europa.eu, miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu, katarina.nevedalova@europarl.europa.eu, jaroslav.paska@europarl.europa.eu, monika.smolkova@europarl.europa.eu, peter.stastny@europarl.europa.eu, anna.zaborska@europarl.europa.eu, boris.zala@europarl.europa.eu

Pošlite email rovno aj českým europoslancom:

jan.brezina@europarl.europa.eu, zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu, milan.cabrnoch@europarl.europa.eu, andrea.ceskova@europarl.europa.eu, robert.dusek@europarl.europa.eu, hynek.fajmon@europarl.europa.eu, richard.falbr@europarl.europa.eu, vera.flasarova@europarl.europa.eu, jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu, edvard.kozusnik@europarl.europa.eu, jiri.mastalka@europarl.europa.eu, vojtech.mynar@europarl.europa.eu, miroslav.ouzky@europarl.europa.eu, pavel.poc@europarl.europa.eu, miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu, zuzana.roithova@europarl.europa.eu, libor.roucek@europarl.europa.eu, olga.sehnalova@europarl.europa.eu, ivo.strejcek@europarl.europa.eu, evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu, oldrich.vlasak@europarl.europa.eu, jan.zahradil@europarl.europa.eu

DISKUSIA k článku