Zástupcovia iniciatívy Jeden z nás chcú anulovať rozhodnutie EK

28.07.2014FR
1063 0 0
Kultúra života

Brusel 28. júla (TK KBS) Organizátori najväčšej petície v histórii EÚ, ktorej cieľom bolo zastaviť financovanie výskumu škodlivého pre ľudské embryá, predložili svoj prípad Všeobecnému súdu Európskej únie. Urobili tak potom, čo ich iniciatívu vetovala Európska komisia (EK). Zástupcovia občianskej iniciatívy “Jeden z nás” predložili 25. júla 2014 súdu v Luxemburgu odvolanie proti rozhodnutiu EK - so žiadosťou o anulovanie veta, ktoré komisia vydala.

V posledný deň svojho funkčného obdobia, 28. mája 2014, tzv. “Barrosova komisia” odmietla iniciatívu, ktorá žiadala Brusel o zastavanie financovania všetkých aktivít, ktoré spôsobujú ničenie ľudského života pred narodením. Petícia, pod ktorú sa podpísalo dva milióny občanov EU, čím sa stala najväčšou v európskej histórii, žiadala, aby rozpočet EU prestal poskytovať prostriedky na financovanie projektov, ktorých súčasťou alebo predpokladom je ničenie ľudských embryí. Na zastavenie financovania žiadala zmeniť zákonné nariadenie EU.’

Iniciatíva európskych občanov (ECI), čiže mechanizmus participatívnej demokracie utvorený na základe Lisabonskej zmluvy, umožňuje miliónom občanov EU predložiť návrh zákona do európskych inštitúcií.

Rozhodnutie vetovať iniciatívu “Jeden z nás” organizácie Pro-life označili za “paródiu” a “frašku”, ktorá je “výsmechom” demokratického postupu. V odvolaní, ktoré organizátori petície podali v piatok 25. júla, sa zdôrazňuje, že zamietavé rozhodnutie komisie neposkytlo “primeranú odpoveď” na iniciatívu a sporné otázky, ktoré predložila.

“Komisia neodpovedala na tvrdenie, že ľudské embryo je ľudská bytosť,” napísali organizátori v odvolaní a dodali, že “protiprávne zamietla” prípad napriek tomu, že je “celkom relevantný k definícii statusu embrya”.

Pokračovali, že komisia sa nevyjadrila k “zrejmým protirečeniam”, napríklad k tej skutočnosti, že zatiaľčo EU formálne odrádza od výskumov na embryách, vo svojej legislatíve povoľuje, aby tieto výskumy boli financované z jej prostriedkov a že krajiny “najslabšími ochrannými etickými kritériami sú pri tom finančne uprednostňované”.

V odvolaní sa ďalej píše, že komisia uviedla viacero “chybných tvrdení” a pre svoje veto neposkytla nijaký právny dôvod, na základe ktorého by iniciatíva nemala byť predložená na hlasovanie do Európskeho parlamentu. Okrem toho “Jeden z nás” namietla, že rozhodnutie komisie bolo nasmerované proti demokratickým zámerom Lisabonskej zmluvy.

Organizátori zdôraznili, že daná vec sa netýka len práva na život, ale aj blaha demokracie v Európskej únii. Uzavreli, že ak odvolanie bude úspešné, ECI môže zostať tým, čím má byť, teda “použiteľným nástrojom participatívnej demokracie”. Ak bude zamietnuté, bude to podľa organizátorov znamenať, že ECI je iba “falošným mechanizmom”.

DISKUSIA k článku