Umiestnenie svätostánku má byť „centrálne a viditeľné“, hovorí biskup D’Arcy

1,264
Kultúra života

Biskup z Fort Wayne-South Bend, John M. D'Arcy, vydal nové normy o umiestnení svätostánku v kostoloch, aby tak ukončil diskusiu na túto tému.

Biskup opísal nové normy a ich odôvodnenie v liste z 19.júna 2009, ktorý vyvesil na webovej stránke diecézy Fort Wayne-South Bend a ktorý adresoval kňazom, diakonom, zasväteným osobám a všetkým veriacim.

Prítomnosť Ježiša Krista v Najsvätejšej Sviatosti je centrom našej viery a duchovného života nášho katolíckeho ľudu,“ týmito slovami začína svoj list.

Pokračoval, že sa umiestnenie svätostánku stalo „zdrojom diskusie“, ďalej uviedol, že Eucharistia by vždy mala byť „prostriedkom jednoty a spoločenstva a nikdy nie rozdelenia“.

Umiestnenie svätostánku v našom kostole by malo odrážať našu vieru v skutočnú prítomnosť Krista a malo by sa vždy riadiť cirkevnými dokumentami,“ pokračoval biskup D'Arcy.

Podľa jeho skúsenosti si ľudia vždy žiadajú, aby bol svätostánok „centrálny a viditeľný“ a považujú za „mätúce“, ​​keď tomu tak nie je.

Tieto normy uvádzajú, že svätostánok by mal byť „prominentne umiestnený vo svätyni kostola, pozdĺž stredovej osi za hlavným oltárom... na vyvýšenom, otvorenom mieste v apside alebo na inom centrálnom mieste v svätyni, ktoré je rovnako viditeľné“.

Ak sa danom mieste uchováva vysoký oltár so svätostánkom, normy dodávajú, že „je vhodné pokračovať v užívaní tejto ušľachtilej konštrukcie na uchovávanie Najsvätejšej Sviatosti“.

Normy sa majú použiť na všetky budúce projekty výstavby alebo obnovy; v kostoloch, kde svätostánok nie je centrálne umiestnený, sa má začať s diskusiami o tom, ako to urobiť.

Biskup D'Arcy vysvetlil, že požadované normy ohľadom umiestnenia svätostánku majú byť pripravené jeho diecézným Úradom pre bohoslužby. Tieto normy utvárala a zdokonalovala Kňazská rada, Liturgická komisia a Výbor pre životné prostredie a umenie.

Apelujem na všetkých kňazov, aby tieto normy dodržiavali starostlivo a úplne a čo je najdôležitejšie - aby podporovali úctu k Najsvätejšej sviatosti oltárnej,“ zakončuje svoj list.

Biskup D'Arcy vyhlásil tieto normy 14. júna 2009 na sviatok Božieho tela a plastnosť nadobudli 4. augusta 2009 na sviatok svätého Jána Mária Vianneya, patróna kňazov.

DISKUSIA k článku