Už štvorročné deti sú vraj transgender

1,507
Kultúra smrti

Počet školopovinných detí, ktoré vo Veľkej Británii začínajú „prechádzať“ k inému pohlaviu, rýchlo rastie. Niektoré z nich majú dokonca len štyri roky. Zdá sa, že popularita tohto výstrelku rastie vďaka tomu, že deti správanie kopírujú od spolužiakov.

V súčasnosti vyhľadá pomoc kvôli potenciálnej zmene svojho pohlavia až osemdesiat školopovinných detí ročne. Tento údaj zverejnila predsedkyňa spolku Mermaid („Morská panna“). Ten lobuje za rodiny, ktoré sú presvedčené, že ich deti a tínedžeri sú transgendermi.

V rozhovore pre Telegraph Susie Greenová povedala, že v niektorých prípadoch sú v procese „prechodu“ k inému pohlavia už štvorročné deti.

Opísala tiež, že jej organizácia zaznamenala po celej krajine efekt akéhosi kopírovania. Deti totiž tento prechod po sebe navzájom opakujú v rámci jednej školy. Vo vzdelávacom zariadení by dokonca vraj mal byť učiteľ propagujúci transgender ideológiu.

Jej svedectvá potvrdzujú výsledky štúdie Marka Zuckera z Centra pre závislosť a duševné zdravie v kanadskom Toronte. Ten zistil, že transgenderizmus bol markantnejší a mal dlhšie trvanie medzi deťmi, ktoré v tom dospelí podporovali.

Výskumníci tiež pozorovali, že deti, o ktorých sa terapeuti a iné autority domnievali, že majú mať opačné pohlavie, v skutočnosti prežívali väčšiu úzkosť a ich rodovo dysforická identita sa zhoršila.

Ďalšia nedávna štúdia zistila, že u 70 až 80 % detí, ktoré v detstve udávajú transgender pocity [t. j. pocity nedostatočnej identifikácie so svojím pohlavím, pozn. prekl.], sa tieto počas dospievania spontánne vytratia.

Pani Greenová svoje pripomienky vzniesla po tom, čo ju rozhorčilo rozhodnutie istej základnej školy v severozápadnom Anglicku. Škola totiž odmietla prijať žiadosť osemročného chlapca, ktorý chcel aby sa s ním zaobchádzalo ako s dievčaťom.

„Pracujeme s nimi, snažíme sa to riešiť, ale sú veľmi neochotní,“ povedala aktivistka, ktorá sa snaží docieliť prijatie žiadosti zo strany rodičov.

Takéto patové situácie sú podľa jej slov teraz veľmi časté a dodala, že nevylučuje, že sa bude v blízkej budúcnosti snažiť o zmenu zákona.

Aj napriek dôkazom, že v tomto prípade je opatrnosť určite na mieste, pani Greenová svoj postoj v tejto veci pravdepodobne nezmení. Jej vlastná dcéra totiž prešla procesom zmeny pohlavia po tom, čo ju už v štyroch rokoch diagnostikovali ako transgender.

Uviedla, že osem rokov by sa nemalo považovať za vek prinízky na začatie procesu prechodu.

„Máme štvorročné, päťročné aj šesťročné deti, ktoré „prechádzajú“. Rodičia sú totiž teraz lepšie informovaní a skôr si uvedomia, že sa ich dieťa trápi a trpí,“ povedala.

„Nemusíte nutne niečo robiť, ak to dieťaťu nespôsobuje utrpenie, no tieto deti bývajú oveľa šťastnejšie, keď majú podporu v pohlaví, s ktorým sa identifikujú. To je jasné ako facka. Máme rodičov, ktorí nám potom hovoria: ,Moje dieťa je teraz oveľa šťastnejšie, chodí už do školy, nachádza si kamarátov.‘ Máme rodiny s päťročnými, šesťročnými a sedemročnými deťmi. Osem rokov – to nie je príliš zavčasu.“

Pani Greenová uviedla, že ich skupina sa teraz každoročne zaoberá asi osemdesiatimi prípadmi takýchto detí v školopovinnom veku. Je si taktiež istá tým, že deti, ktoré požiadali o zmenu pohlavia, povzbudzujú ostatných rovesníkov, aby urobili to isté.

„Pokiaľ ide o rodiny, ktoré sa k nám pripojili, tak len tento rok máme viac než 200 rodín,“ vysvetľuje.

„Väčšinu z nich – asi 60 percent – tvoria rodičia dospievajúcich. Ale zvyšok sú rodiny s malými deťmi. To je oveľa viac než si ľudia myslia.“

„Svoje robí aj to, že v súčasnosti je o problematike omnoho viac informácií. Taktiež zisťujeme, že približne polovica zo škôl, s ktorými jednáme, je skutočne ústretová. Chcú sa učiť, pretože sa o tom teraz viac hovorí: vonku, medzi ľuďmi, aj v médiách.“

V auguste zverejnil Breitbart London informáciu, že polícia a miestna samospráva v anglickom meste Cornwall spolupracujú na distribúcii dokumentu s názvom Školská smernica pre transgender jednotlivcov“. Cieľom tejto smernice je „pomôcť učiteľom pri povzbudzovaní a podpore“ transgenderizmu na školách v jeho najrannejšom štádiu . A nemôžeme sa diviť, veď za osoby schopné prechodu k inému pohlaviu boli už uznané aj štvorročné deti.

DISKUSIA k článku