Užívanie orálnej antikoncepcie je úzko spojené s mozgovou rakovinou

1,872
Kultúra smrti

Do zoznamu rizík užívania orálnej antikoncepcie pribudla rakovina mozgu.

Podľa najnovšej dánskej štúdie majú ženy, ktoré niekedy počas života užívali orálnu antikoncepciu, o 50 % väčšie riziko vzniku mozgového nádoru známeho ako glioma. Ženy, ktoré užívali antikoncepciu päť alebo viac rokov, majú toto riziko dvojnásobné. ( Čiže ak sa podľa štúdie u 5 žien zo 100 tisíc vyvinie glioma, pre užívateľky antikocepcie je to 7 resp. 8 prípadov, pre dlhodobé užívateľky antikoncepcie je to 15 prípadov na ten istý počet, pp.)

Štúdia takisto zistila, že ženy používajúce iba progestínovú antikoncepciu (u nás známe ako tzv. „minitabletky,“ dávajú si ich predpísať napr. fajčiarky alebo dojčiace ženy, lebo neobsahujú hormón estrogén, ktorý je pre ne zdravotne ešte rizikovejší, pp.) majú ešte vyššie riziko vzniku gliom.

Výsledky boli publikované 22. januára v Britskom žurnále klinickej farmakológie. Dr. David Gaist, lekár majúci na starosti štúdiu, však hovorí, že výsledky „by ešte nemali byť interpretované ako dôvod prestať brať antikoncepciu,“ uvádza mienkotvorný časopis Time Magazine.

Celkové hodnotenie rizík a výhod hovorí pre pokračovanie v používaní hormonálnej antikoncepcie,“ tvrdí Gaist, neurológ z Univerzitnej nemocnice v Odense a z Univerzity Južného Dánska.

Bol to zhubný nádor zo skupiny gliom, ktorý ovplyvnil Brittany Maynardovú (pre rozhodnutie k samovražde). Jej tragický príbeh sa dostal na titulky novín, keď jej plány na samovraždu zneužili aktivisti za eutanázie.

Aj keď štúdie poukazujú na množstvo rizík spojených s chemickou antikoncepciou, vrátane krvných zrazenín a dokonca aj úmrtí, jej užívanie v USA ostáva všadeprítomné.

Stredisko pre potláčanie chorôb odhadovalo, že v roku 2012 užívalo chemickú antikoncepciu 10.6 milióna žien v USA (to je viac ako štvrtina zo 62 % žien v reprodukčnom veku).

Podľa Národného inštitútu rakoviny pri Národnom inštitúte zdravia je najviac predpisovaným typom orálnej antikoncepcie v USA umelá kobinácia prirodzených ženských hormónov estrogénu a progesterónu.

Takisto je pre neplnoleté dievčatá veľmi ľahké dostať sa k chemickej antikoncepcii bez súhlasu ich rodičov, či už v škole alebo u poskytovateľov potratov.

Dánska štúdia sa sústredila na ženy vo veku od 15 do 49 rokov, ktorým bola diagnostifikovaná glioma. Zisťovali, či mali predpísanú antikoncepciu a aký dlhý čas ju užívali.

K Dr. Gaistovi sa pripojili aj ďalší lekárski profesionáli v ubezpečovaní, že netreba dovoliť, aby výsledky štúdie ovplyvnili ženy k prerušeniu užívania chemickej antikoncepcie.

Je to niečo o čom by ženy mali vedieť, ale neviem, či je to dostatočný dôkaz na to, aby ste povedali nech ju neužívajú,“ povedal Dr. Santosh Kesari, riaditeľ neuro-onkologického oddelenia na Kalifornskej univerzite v San Diegu a člen Americkej akadémie neurológie, podľa časopisu Time. Kesari povedal, že počty gliom po rozšírení hormonálnej antikoncepcie prudko nestúpli.

Aj profesor pôrodníctva z Duke univerzity Dr. Evan Myers povedal, že aj keď si myslí, že štúdia bola veľmi dobre spravená, „zdôraznili, že štúdia nemôže dokázať vzťah príčina-následok medzi hormonálnou antikoncepciou a rizikom vzniku gliom,“ uviedla televízia CBS.

Avšak bezpočet štúdií už roky poukazuje na mnohé riziká pre ženy, ktoré užívajú orálnu antikoncepciu. Medzi ne patrí zvýšené riziko rakoviny krčka maternice, dvojnásobne väčšie riziko infarktu, spojitosť s arteriosklerózou, takmer dvojnásobné riziko porážky, stratu hustoty kostí (osteoporóza), zvýšené riziko rakoviny prsníka a chorôb zápalu čriev.

V roku 2005 Svetová zdravotnícka organizácia kategorizovala kombinovanú estrogén-progesteronovú antikoncepciu do Skupiny 1 na karcinogény. To je kategória s najvyššou úrovňou karcinogenicity.

Svojho času bola kombinovaná antikoncepcia najviac predpisovanou formou antikoncepcie na svete. To znamená, že ju používalo viac ako 100 miliónov žien, alebo asi 10 % populácie žien v reprodučnom veku.

Príroda ani zvieratá neboli imúnne voči efektom týchto liečiv a bola to antikoncepcia, ktorá spôsobila problémy v zásobovaní vodou. Ďalej sa zistilo, že keď sa cez kanalizáciu v moči žien dostane do ekosystému, škodí divokej zveri.

Pre pro-liferov, ktorí pravidelne šíria osvetu ohľadom škodlivosti antikoncepcie, výsledky štúdie neboli žiadnym prekvapením.

Už roky vieme o závažných rizikách, ktoré pre zdravie ženy predstavujú antikoncepčné pilulky a podobné produkty,“ uviedol Jim Sedlak, viceprezident Americkej ligy za život pre LifeSiteNews.

Zároveň poukázal na dva dôležité fakty vyplyvajúce zo štúdie.

Po prvé, používanie antikoncepcie sa spája s mozgovými nádormi. Ale čo môže byť ešte dôležitejšie, doteraz boli problémy s bočnými efektmi pripisované prítomnosti estrogénu v pilulke.“

Táto štúdia ukazuje, že škodlivosť piluliek, ktoré mali iba progestín, bola v tomto prípade väčšia,“ povedal Sedlak pre LifeSiteNews. „Záver je taký, že skutočne neexistuje žiadna bezpečná orálna hormonálna antikoncepcia.“

DISKUSIA k článku