Tradičná rodina s dvoma rodičmi je najbezpečnejším prostredím pre deti

2,448
Kultúra života

WASHINGTON, D.C. - Nová štúdia, ktorú práve vydali Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), ukazuje, že deti žijúce v tradičných úplných biologických rodinách sú v drvivej väčšine vo väčšom bezpečí než deti, ktoré žijú iba s jedným biologickým rodičom alebo s opatrovateľmi, ktorí nie sú rodičmi.

Štúdia, ktorá vychádza z údajov Národného prieskumu zdravia detí v rokoch 2011-2012 zistila, že 70 % detí vychovávaných oboma biologickými rodičmi boli úplne bez tých tráum, ktoré vedci nazývajú „zlé zážitky z detstva.“

Traumy, na ktoré sa výskumníci zamerali, boli: rozvod, odlúčenie alebo úmrtie rodičov, uväznenie rodičia, duševné choroby v domácnosti, užívanie návykových látok v domácnosti, domáce násilie, zneužívanie detí, susedské násilie, rasová diskriminácia a chudoba.

Zatiaľ čo 70 % detí, ktoré žijú s oboma biologickými rodičmi, nikdy nezažili ani jednu z týchto zlých udalostí, naopak - 78,3 % z tých, ktoré žijú len s jedným biologickým rodičom a podobne 81,2 % z tých, ktorí žijú bez obidvoch biologických rodičov zažilo aspoň jeden z týchto zážitkov.

Takmer 30 % maloletých, ktorí žijú s pestúnmi, ktorí nie sú ich rodičmi, zažilo štyri alebo viac vážných „zlých zážitkov“.

„Je niekoľko dôvodov, prečo je správne zamerať sa na zlé zážitky u detí v pestúnskej „nerodičovskej“ starostlivosti,“ napísali vedci. „Množstvo literatúry dokazuje, že deti s jedným rodičom majú menší pocit spokojnosti, ako deti, ktoré žijú s oboma rodičmi. Tým potvrdzuje, že deti žijúce bez prítomnosti čo i len jedného z rodičov,  môžu byť neskôr znevýhodnené.

„Okrem toho, zmeny opatrovateľov sú pre dobro detí problematické a väčšina detí, ktoré žijú oddelene od svojich rodičov, zažili minimálne jednu zmenu v opatrovateľovi,“ dodávajú vedci. „Kumulatívny účinok viacerých tráum môže byť závažný. Výskum ukázal, že čím viac zlých zážitkov deti zažili, tým viac sa u nich zvýšilo riziko závažnej zdravotnej situácie a negatívnych zdravotných následkov...Tieto deti sú obzvlášť citlivé na spokojnosť.“

Vedci premýšľali, či deti, ktoré boli oddelené od jedného alebo oboch biologických rodičov, majú zvýšené riziko  horšieho zdravia či užívania nelegálnych drog alebo samovraždy v dospelosti.

W. Bradford Wilcox, profesor sociológie na University of Virginia a riaditeľ Národného manželského projektu (National Marriage Project), ktorý sleduje účinky manželskej stability na americkú spoločnosť, uviedol, že zistenia CDC sa zhodujú s jeho vlastnými.

„Deti majú najväčšiu pravdepodobnosť, že im bude dariť a najmenšiu pravdepodobnosť, že budú čeliť nepriaznivému osudu, keď sú vychovávané v domácnosti svojimi zosobášenými biologickými rodičmi,“ povedal Wilcox pre LifeSiteNews. „Táto nová štúdia z CDC je v súlade so všeobecnými poznatkami vo výskume blaha dieťaťa.“

„Pokiaľ ide o rodinnú štruktúry, najbezpečnejším a najistejším miestom v priemere  je neporušená, úplná rodina s dvoma rodičmi,“ dodal Wilcox.

DISKUSIA k článku