Taliansko: Rodičia bojujú proti školským projektom na ‚dekonštrukciu rodu‘

1,973
Kultúra života

PONTASSIEVE – Len nedávno prišla skupina rodičov v malom toskánskom mestečku Pontassieve za vedením mesta a vyjadrila svoje odmietnutie zavedenia homosexuálnej „gender“ ideológie na školách ich detí.

Rodičia reagovali na predložený školský program „ECOS – Búrame, aby sme stavali“, ktorého cieľom je „pomôcť odstrániť stereotypy týkajúce sa rodu.“ Rodičia citovali taliansku ústavu a Európsky dohovor o ľudských právach, ktoré hovoria, že v oblasti verejného vzdelávania „musí štát rešpektovať práva rodičov a zabezpečiť také vzdelávanie a učenie, ktoré je v súlade s ich náboženským a filozofickým presvedčením.“ Ako hovoria, škola „nesmie vniknúť na pole vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje v rodine.“

Rodičia povedali, že „primeraný a nutný boj proti šikanovaniu a všetkým formám diskriminácie nesmie byť nikým zmanipulovaný a zneužitý na šírenie myšlienok iného druhu, ako je napríklad afirmácia rodovej identity.“

Rodičia spustili petíciu, aby tento ECOS projekt zastavili. Citovali ministra školstva Gabriela Toccafondiho, ktorý povedal, že školy nesmú byť „ideologickým bojiskom“ a zastavil plán na zaslanie materiálov o „gender teórii“ do škôl na celoštátnej úrovni.

Bojujeme proti tejto aktivite,“ povedali rodičia, „prostriedkami, ktoré máme k dispozícii a to na každom mieste, pretože chceme, aby naše školy boli bez ideológií.“

Podľa webovej stránky provincie Florencie získal vzdelávací cyklus Circolo Didattico di Pontassieve z regionálnych fondov 7500 € na to, aby „predstavil pružné roly mužského a ženského rodu, čo sa týka potrebnosti, zodpovednosti, emócií a správania.“ Projekt má „podporovať kritický odstup od rodových stereotypov, ktoré znemožňujú alebo brzdia rozvoj v oblasti výberu životného štýlu, rozvoj štúdia a práce; má podporovať používanie osobných preferencií, keď sa jedná o odmietnutie vopred stanovených vzorov rodu.“

Hovorca skupiny, Francesco Innocenti, povedal, že ak ich požiadavka na stiahnutie programu bude ignorovaná, „použijú také opatrenia, ako je napríklad výhrada vo svedomí a zvážia možnosť nezapísať deti do škôl“ v Pontassieve.

Skupina bude „skúmať všetky aspekty nejasných myšlienok ohľadom rodovej identity a jej teórií, ktoré nie sú dôležité pre boj proti šikanovaniu, homofóbii a akéhokoľvek typu diskriminácie, ale sa zdajú byť nenápadne obsiahnuté v projekte.“ Rodičia si do nastávajúcich dní naplánovali stretnutia s predstaviteľmi škôl.

Tento program bol zavedený s finančnou podporou zo strany provincie Florencie, a to organizáciami PAWA a IREOS, ktorá je miestnou pobočkou organizácie ILGA Europe, skupinou homosexuálnych aktivistov sponzorovanou Európskou úniou a miliardárskym sociálnym inžinierom Georgom Sorosom.

Rodičia citovali z webovej stránky IREOS, kde „niekoľkokrát poukazuje na svoju prácu ako na politický súboj“ v oblasti „rodu“.

Projekt ECOS je podľa nás aktivita, ktorá vysiela podprahové odkazy a narúša vzdelávaciu činnosť, ktorú vykonávajú rodičia,“ povedali rodičia.

Aj keď bol projekt na štandardizáciu „rozmanitosti vzdelávania“ vo všetkých talianskych školách úspešne zastavený v parlamente, rovnaká činnosť pokračuje na miestnej úrovni. Nedávno ju zavrhol aj turínsky arcibiskup, ktorý ju nazval pokusom zmeniť miestne školy na „re-edukačné tábory“ pre extrémnu ľavicu.

Zároveň súbor vládnych smerníc nariaďuje novinárom, aby nikdy nezobrazovali homosexuálov a „transsexuálov“ v negatívnom svetle. Dokument vytvorený podľa pokynov Rady Európy hrozí novinárom nemenovanými „pracovnými sankciami“ alebo dokonca možnosťou odňatia slobody za nepodriadenie sa.

DISKUSIA k článku