Stefanie Stahlhofenová: ​”Démoni sú neuveriteľne prešibaní”

1,410
Kultúra života

Celý týždeň sa viac ako 200 kňazov, rehoľníkov, laikov a vyškolených exorcistov z 35 krajín zaoberá vyháňaním diablov, démonov a tzv. modlitbami oslobodenia

Kto sa chce dozvedieť viac o temných silách a boji proti nim, je tam správne. Už po jedenásty raz sa na pápežskej vysokej škole «Regina Apostolorum» konal «Základný kurz exorcizmu». Organizátorom bol pričlenený inštitút vysokej školy pre vzdelávanie kňazov «Sacerdos».

«Exorcizmus nie je nijaká show», zdôrazňuje profesor Paolo Morocutti, kompetentný pre teologické a liturgické vzdelávanie exorcistov. «Za týmito obradmi sa skrýva sila celej Cirkvi a to nie je nijaká zábava», povedal a výslovne varoval pred pokusmi laikov vykonávať exorcistické obrady, alebo aj kňazov, ktorým chýba príslušné vzdelanie a oficiálne poverenie. „To by mohlo napáchať veľkú škodu.“

Celý týždeň sa viac ako 200 kňazov, rehoľníkov, laikov a vyškolených exorcistov z 35 krajín zaoberá vyháňaním diablov, démonov a tzv. modlitbami oslobodenia. Za šesťdňový kurz sa vyberá 300 eur. Kurz osvetľuje široké spektrum tém: od exorcizmu v islame a židovstve cez anjelov a démonov v Biblii, až po psychologické a právne aspekty.

Morocutti, ktorý prednáša aj na Katolíckej univerzite Talianska fundamentálnu teológiu a psychológiu, sa dokáže rozhorčiť nad tým, že existujú biskupi, ktorí s odôvodnením, že «v také niečo ja neverím» nechcú vo svojich diecézach menovať exorcistov. Asi 200 exorcistov, ktorí pôsobia v Taliansku, už dávno nestačí – «aj keď našťastie iba málo diecéz je bez exorcistov». Napríklad v Nemecku pôsobia exorcisti vôbec iba v 7 diecézach z 27!

Exorcista smie pôsobiť iba vo svojej diecéze – preto je problematické, ak niektorí biskupi exorcistu nevymenujú. Postihnutí ľudia potom musia hľadať pomoc inde. Aj to je z pohľadu Morocuttiho v konečnom dôsledku dielo diabla, ktorý sa pokúša zasievať rozkol a rozdeľovať. Démoni sú totiž «neuveriteľne prefíkaní», hovorí teológ.

Obraz, ktorý niektoré filmy o exorcizme podávajú, často vzbudzuje falošné predstavy, ako povedal ďalej tento odborník. «Film je film a nedokáže ukázať realitu v celej jej komplexnosti». Mnohí ľudia hľadajú radu na pochybných internetových stránkach a u šarlatánov. To by mohlo byť často nebezpečné. Dôležité je, brať postihnuté osoby vážne, vypočuť ich a modliť sa za ne.

No ako sa dá objasniť, či sú ľudia posadnutí, alebo nie? O tom informoval kolínsky prelát Helmut Moll v prednáške «Kritériá určenia  posadnutosti démonmi». Profesor hagiografie (života svätcov) hovoril aj o tom, ako púštni otcovia reagovali na diabolské pokušenia.

Moll uviedol štyri body, ktoré Katolícka cirkev určila na konštatovanie posadnutosti: plynulo hovoriť v úplne cudzom jazyku, dokázať zjaviť udalosti z minulosti alebo budúcnosti, vyvinúť nadľudské sily, vzdialenosť od Boha a odmietanie všetkého, čo Boha symbolizuje – napríklad unikanie pred krížom.

Morocutti rozprával o prípade, pri ktorom exorcistu, ktorý dostal práve prvé poverenie, posadnutá osoba pozdravila slovami «Á, teraz teda máš svoj papier». «Diabol to teda vedel, pretože postihnutá osoba to vedieť nemohla.» No sú aj iné prípady. «Niektorí ľudia sú sčasti psychicky labilní, to je potom vec pre lekára, alebo psychoterapeuta,» vysvetlil Moll. Podľa jeho odhadu asi každý druhý postihnutý človek nie je prípad pre exorcistu. -zg-

DISKUSIA k článku