Sedem svätcov pre nezadaných ľudí

29.10.2016
1424 0 0
Jakub Betinský
Kultúra života

V katolíckej tradícii je mnoho svätcov, ktorých si pripomíname každý deň v roku.

Pouvažujme tento týždeň nad pár svätcami, ktorí prežili svoj život obdivuhodne ako nezadaní.

1. Sv. Agáta: umučená v Sicílii okolo roku 250. Bola mučená za vzdorovanie imperiálnemu magistrátu. Ten sa ju snažil vydierať tým, že ju nevydajú autoritám, za to že bola kresťanka, výmenou za sex. Odmietla a šľachetne privítala smrť.

2. Blahoslavený Pier Giorgo Frassati: tento mladík, ktorý miloval humor, žil na začiatku 20. storočia v talianskom Turíne a zomrel ako 24 ročný po tom, ako sa nakazil chorobou od žobráka, ktorému pomáhal. Svoj nezadaný život venoval pomoci chudobným a chorým, hájil sociálne záležitosti a udržiaval si bohatú oddanosť eucharistii.

3. Sv. Praxida: cnostná dcéra rímskeho senátora z 2. storočia, ktorá sa nikdy nevydala a svoje rodinné bohatstvo rozdala kresťanským cirkvám, ktoré boli v Ríme prenasledované.

4. Sv. Kazimír Jagelovský: poľský princ z 15. storočia, ktorý žil asketický život modlitby, mariánskej oddanosti a službe chudobným. Po zlej skúsenosti na bojisku si Kazimír uplatnil výhradu vo svedomí a po zvyšok života sa vojny nezúčastňoval.

5. Sv. Zita z Luccy: slúžka v domácnosti z 13. storočia, ktorá dávala svoj vlastný prídel stravy a tiež jedlo jej bohatého zamestnávateľa, chudobným a trpiacim, čo ju spočiatku urobilo v tejto rodine a medzi služobníctvom neobľúbenou. Nakoniec ju ale postavili do vedenia celej domácnosti.

6. Sv. Guy z Anderlechtu: chudobný Belgičan z 10. storočia, ktorý sa na znak pokánia za svoju chamtivosť a sebectvo vydal na pešiu púť zo severnej Európy do Ríma a Jeruzalema. Napriek jeho ekonomickým ťažkostiam sa nadovšetko snažil zachovať si vďačnú povahu po celý život.

7. Sv. Jozef Moscati: prvý kanonizovaný moderný doktor, pomáhal zastaviť choleru v Neapole, získal doktorát z fyziologickej chémie a viedol nemocnicu pre zranených vojakov počas Druhej svetovej vojny. Svoj život venoval službe druhým a zomrel na infarkt počas toho ako jedno popoludnie ošetroval pacientov v apríli roku 1927.

Toto je len niekoľko svätých mužov a žien, na ktorých sa môžeme pozerať ako na vzor. (Ak vás zaujímajú aj iní, navštívte tento zoznam patrónov). Títo svätci neboli dokonalí, ale dodávajú nám odvahu a inšpiráciu, aby sme naplno prežívali svoju vieru v 21. storočí a stali sa najlepšou verziou samých seba.

Máte svojho obľúbeného svätého? napíšte nám ho do FB komentov!

DISKUSIA k článku