Pro-life skupina bojuje proti svetovej dani, ktorá podporí potraty

1,049
Kultúra smrti

Výskumný inštitút C-Fam sleduje už mnoho rokov machinácie s daňami z finančných transakcií po celom svete. Na základe zozbieraných informácií vznikla myšlienka, ktorá je už dlhú dobu rozoberaná po celom svete aj v OSN. Pre nenarodené deti a rodiny je to jeden z najnebezpečnejších nápadov, ktorý si vieme predstaviť.

OSN a jej agentúry vyzbierali cez dobrovoľné zbierky v členských štátoch stovky miliónov dolárov. Tieto peniaze pochádzajú zo súkromných zdrojov. Avšak fondy OSN sú obmedzené konkrétnymi podmienkami a požiadavkami spojenými so zodpovedným nakladaním a transparentnosťou.

Hlavní predstavitelia OSN by uvítali, keby mala OSN svoje vlastné peniaze a vlastný zdroj príjmov. Odmietajú, aby boli ich rozpočty pod riadením demokratických orgánov, ktorým sa musia zodpovedať.

Zavedenie Tobinovej dane, čo je vlastne daň z medzinárodných finančných transakcií, by sa stalo práve takýmto nekontrolovaným zdrojom príjmov pre OSN. Daň by mohla zabezpečiť až miliardy dolárov.

Úradníci OSN tvrdia, že príjmy by išli na výlučne humanitárne účely. Avšak medzi tie ráta OSN na čele s jej generálnym tajomníkom aj potrat. Predstaviteľ úradu OSN pre ľudské práva sa nedávno vyjadril, že potrat musí byť zo zdravotných dôvodov zlegalizovaný, a to kvôli epidémii Zika.

Na mieste je otázka, či je prípad Tobinovej dane vážny. Prečo by to malo niekoho rozrušiť práve teraz?

My bijeme na poplach, pretože spomenutá daň je súčasťou programu Svetového humanitárneho summitu, ktorý sa uskutoční v máji tohto roku v Istanbule. Ba čo viac, nedávno sme zistili, že daň bola i súčasťou "ukazovateľov" Udržateľného rozvoja cieľov, ktorý je najdôležitejším dokumentom v histórii OSN z hľadiska vývoja krajín.

Už v roku 2011 zastával Tobinovu daň Rozvojový program OSN, a to vo svojej výročnej Správe ľudského rozvoja.

Otázka Tobinovej dane je teda skutočne vážna. Je to hrozba. A my, ako inštitúcia, sme sa rozhodli, že na to upozorníme našich priateľov po celom svete a zorganizujeme protest voči tomuto nebezpečnému nápadu.

Dnes sme spustili webové stránky, ktoré obsahujú dokumentáciu o Celosvetovej dani z potratov. Zároveň sme na nich spustili petíciu a chceme, aby obišla celú zemeguľu. Je potrebné, aby ju podpísali tisíce obyčajných ľudí z celého sveta a do konca tohto roka ju odprezentujeme pred OSN.

Ukázalo sa, že je nutné, aby sa zástancovia pro-life zapojili do rôznych rokovaní OSN, a to od úplného začiatku a nie až na konci, keď sa dá zmeniť už len veľmi málo. Preto bola v OSN založená prvá pro-life skupina C-Fam. Počas minulých rokov sme boli svedkami toho, že škodlivé návrhy sa v OSN ešte dajú zastaviť: Chceli presadiť celosvetové právo na potrat a zlyhali. Chceli predefinovať rodinu a neuspeli. Snažili sa aj predefinovať pohlavie, avšak tiež zlyhali. Hnacie sily kultúry smrti síce nezastavili, aspoň však zmarili ich zámery.

Toto je len začiatok boja proti celosvetovej dani z potratov, a tak vás žiadame o pomoc. Môžete podpísať petíciu v anglickom jazyku na stránke https://c-fam.org/stop-un-global-tax/ a prosím, prepošlite ju svojim priateľom a rodine po celom svete.

DISKUSIA k článku