Prefekt pre bohosluzbu: Omša stráca význam, keď spoločenstvo SLÁVI SEBA a nie EUCHARISTIU

2,244
Kultúra života

Španielsky kardinál vyjadril na konferencii v Peru nevôľu s tým, že omša stráca na hodnote, keď sa „obmedzuje len na obyčajnú hostinu a oslavu spoločenstva" namiesto toho, aby slávila Pánovu obetu na kríži. Podľa kardinálových slov je „uctievanie nášho Pána zmarené, keď spoločenstvo namiesto toho Najvyššieho oslavuje hlavne seba".

Španielsky prelát ďalej uviedol, že pozornosť by sa mala počas omše upierať v prvom rade na Boha.

Kardinál Antonio Canizares Llovera, prefekt Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti, vyjadril svoje stanovisko na Eucharistickom a mariánskom kongrese konanom v peruánskom meste Lima.

Kardinál vystúpil na tomto podujatí pod záštitou arcidiecézy mesta Lima pred vyše 2000 ľuďmi. Zdôraznil, že sviatosť eucharistie je stretnutím na najvyššej úrovni a spojením každého kresťana s Bohom : „Cirkev je stelesením trvalého a mocného puta s Bohom i nástrojom zjednotenia všetkých ľudí." Toto spojenie sa však dá uskutočniť len za účasti Božieho tela pri slávení svätej omše. Pri slávení eucharistie.

„Eucharistia je možná len vďaka kňazom." - dodal.  „Teda aj samotné bytie cirkvi závisí od kňazov."

„Úloha všetkých nás, kňazov, nespočíva len v podpore fungovania Cirkvi, jej chodu či vo výuke doktríny. Poslaním kňazov je sláviť eucharistiu. Ak slávenie omše nedostaneme z ťažkostí, bude im čeliť aj kňazské povolanie. Takže v stávke je naša budúcnosť."

Kardinál Canizares tiež podotkol, že hlavným zmyslom eucharistie je sláviť Kristovu obetu na kríži. Žiaľ sa stáva, že význam omše sa „obmedzuje len na obyčajnú hostinu, spomienkovú slávnosť, oslavu spoločenstva. Pritom by však mala sláviť Pána za Jeho obetu na kríži."

„Bez slávenia Pána nedokážeme pochopiť pravú podstatu eucharistie a oslavujeme len samých seba" - povedal.

Španielsky prelát zároveň vyhlásil, že „sme sa sekularizovali a nahovorili sme si, že všetko je len výsledkom našich vlastných snáh. Je však dôležité, aby sme si vedeli vážiť tajomstvo eucharistie a aby sme ho oslavovali. Nesmieme zabúdať na to, čo nám kázal Boh.  Vďaka nemu vieme, ako by sa mala sláviť sviatosť eucharistie."

Kardinál Canizares vyzdvihol ducha obnovy Cirkvi, navrhovanej Druhým vatikánskym koncilom. Zároveň poznamenal, že duchovní otcovia koncilu dali prednosť najmä liturgickej obnove, pretože nie je možné pochopiť dekrét Gaudium et Spes (O Cirkvi v súčasnom svete), ak nie je naše chápanie založené na základných pilieroch eucharistie."
„Bez dekrétu Gaudium et Spes (O súčasnej cirkvi) nemôže jestvovať ani ďalší dokument Druhého vatikánskeho koncilu Sacrosantum Concilium (Konštitúcia o posvätnej cirkvi). Práve pre tieto dôvody Svätému otcovi obzvlášť záleží na liturgii. Keď budeme obnovu Cirkvi považovať len za obnovenie obradov, nepochopili sme nič z toho, čo nám Svätý otec kázal." - konštatoval španielsky kardinál.

„Nemôžeme dovoliť, aby obrodenie eucharistie pôsobilo len ako pokrytecká ´výmena rúch´, podotkol kardinál. Obrodenie nastáva, keď si spoločenstvo uctieva tajomstvá viery. Keď sa v pátraní po tajomstvách ponára až do hĺbky.

„Uctievanie nášho Pána je zmarené, keď spoločenstvo namiesto toho Najvyššieho oslavuje najmä seba. Boh by mal v povedomí všekých kresťanov stáť na tom najvyššom piedestáli."

Španielsky prelát poznamenal, že nie my prijímame Krista, ale On prijíma nás pod svoju ochranu, "a preto nás vytrháva z našej svojbytnosti. Eucharistia tým získava spoločenský rozmer vzájomného zhromažďovania."

„Aby sme slávili eucharistiu, musíme obrodiť spoločnosť," dodal.  „Práve  obrodenie zmyslu eucharistie zaručuje budúcnosť celej Cirkvi. Veriaci hazardujú s pravou vierou, ak prestávajú uznávať Boha.“ 

 

DISKUSIA k článku