Predstaviteľ OSN: pro-life náuka je „mučenie“

1,720
Kultúra smrti

Experti OSN obvinili pápeža z mučenia. Stalo sa tak kvôli cirkevnej náuke o potratoch. Ustúpili potom, čo sa ocitli pod paľbou kritiky.

„Vyzerá to, akoby sme boli podrobení krížovému vyšetrovaniu!“ vykríkol s humorom predseda výboru, americký profesor práva Claudio Grossman pri pohľade na húf reportérov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Ženeve 23. mája. Výboru sa zvyčajne nedostáva pozornosti médií. 

Experti na tlačovej konferencii venovanej výlučne Vatikánu opakovane tvrdili, že „neuprednostňujú krajiny.“ Výbor počas toho istého zasadania prehodnocoval sedem ďalších štátov, ktoré sú signatármi dohovoru proti mučeniu, vrátane Thajska, kde sa v tom čase odohral ozbrojený prevrat a tucty predstaviteľov opozície boli zadržané. 

Vatikán výbor upozornil na chybu, potom čo experti na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo začiatkom mája obvinili pápeža z mučenia kvôli cirkevnej náuke o potratoch.

Potraty sú mučením,“ povedal Vatikán expertom a obvinil ich z prekročenia ich mandátu, porušenia náboženskej slobody a dokonca zo zlého úmyslu. Mainstreamové médiá o tom nepriniesli žiadnu správu. Obhajcovia slobody prejavu taktiež odsúdili výbor potom, čo sa vyjadril, že politická aktivita Cirkvi proti potratom by mohla byť vnímaná ako mučenie. Médiá odignorovali aj toto. 

Konkrétne Grossman a Felice Gaerová, americká zástupkyňa vo výbore, boli vyšetrovaní kvôli ich otvorenej obhajobe práva na potrat. Žiaden z nich sa zo zasadania kvôli zaujatosti nevylúčil. Médiá opäť prinášali informácie len selektívne. Ale aspoň sa zdá, že kritika mala nejaký zmysel.

Písomné zistenia výboru vydané koncom mája nespomínajú potrat, napriek očakávaniam, ktoré boli vzbudené konaním výboru na začiatku mesiaca. Namiesto toho sa výbor koncentroval na vytvorenie prípadu z toho, že Vatikán je zodpovedný za mučenie obetí, ktoré sexuálne zneužívali kňazi. 

V tejto súvislosti boli experti obvinení z konania v zlom úmysle a zo zneužitia sústavy OSN na ochranu ľudských práv na získanie politických bodov, čo je úplne odlišné od toho, čo sa nehanebne rozšírilo do mainstreamových médií. Hoci obvinenie prišlo od vatikánskeho hovorcu Federica Lombardiho, a bolo zvýraznené písomnými zisteniami výboru. 

Experti ignorovali odpovede Vatikánu na obavy vznesené na stretnutí, ktoré sa konalo začiatkom mája. Písomné zistenia znova opakujú tie isté obavy, akoby Svätá Stolica neposkytla žiadnu odpoveď. Toto stavia Svätú Stolicu do zlého svetla. 

Napríklad výbor spomína prípad, kde Svätá Stolica odmietla žiadosť Austrálie na poskytnutie istých dokumentov, akoby to bolo vykonané v zlom úmysle, hoci výbor bol informovaný, že dokumenty budú poskytnuté len čo sa využijú vhodné diplomatické cesty. 

Výbor taktiež obviňuje Vatikán z odmietnutia vyhostiť jedného z vatikánskych diplomatov obvineného zo zneužívania maloletých, hoci vie, že Vatikán vykonáva vlastné kriminálne vyšetrovanie v tejto záležitosti, a že vyhostenie sa môže udiať až po ukončení tohto vyšetrovania. 

Podobne, výbor vyjadril obavy, že prípady sexuálneho zneužívania kňazmi neboli postúpené úradom, hoci vie veľmi dobre, že vatikánska politika prikazuje diecézam postúpiť takéto prípady štátnym úradom v súlade s požiadavkami miestne platných zákonov a že Vatikán nemôže kontrolovať, čo sa deje v jednotlivých diecézach ohľadom dodržiavania tejto politiky. 

Svätá Stolica odpovie výboru proti mučeniu svojím vlastným stanoviskom ohľadom zistení výboru niekedy v priebehu tohto roka. 

DISKUSIA k článku