Pravý význam 'rúhania sa proti Duchu Svätému'

4,582
Kultúra života

Cirkev má úplne jasno v tom, že "Milosrdenstvo Božie nemá hraníc" (KKC, 1864). Ježiš Kristus zomrel za hriechy každého z nás. Odpustenie a nový život môže teda získať ktokoľvek, kto sa za svoje hriechy kajá a nasleduje Krista.

Tak prečo Ježiš v evanjeliu hovorí, že "kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom" (Mk 3, 29)? Je to nejaká výnimka, pred ktorou je nutné mať sa na pozore?

Áno, ale nie tak, ako by ste to mohli čakať. Uvediem vám dôvod, prečo je to tak.

Avšak najskôr sa pozrime na to, čo presne Kristus hovorí. Učenie nášho Pána ohľadom "rúhania sa proti Duchu Svätému" je zaznamenané vo všetkých troch synoptických evanjeliách.

Podľa Marka Ježiš hovorí: "Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom." (Mk 3, 28-29). Aj Matúš a Lukáš uvádzajú niečo podobné.

Ako by to teda mali kresťania pochopiť?

Našťastie sa k tomuto učeniu Katechizmus vyjadruje jasne:

"Milosrdenstvo Božie nemá hraníc; ale kto úmyselne odmieta prijať Božie milosrdenstvo ľútosťou, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svätý. Takáto zátvrdlivosť môže viesť k definitívnej nekajúcnosti a k večnej záhube." (KKC, 1864).

Inými slovami, v Katechizme sa uvádza, že "rúhanie sa proti Duchu Svätému" je vlastne odmietnutím Božieho odpustenia, a to po celý život a trvá až do smrti. O rúhanie sa proti Duchu Svätému ide preto, lebo spása sa každému ponúka práve vďaka nemu. (Nie je spása náhodou ponúkaná všetkými troma osobami Svätej Trojice? Pozrite si Princíp privlastnenia).

Pápež sv. Ján Pavol II. vo svojej encyklike o Duchu Svätom, Dominum et vivificantem, vysvetľuje nasledovné:

"Prečo je rúhanie proti Duchu Svätému neodpustiteľné? [...] Svätý Tomáš Akvinský sa vyjadril, že sa jedná o hriech, ktorý je už vo svojej podstate neodpustiteľný‘. Vylučuje totižto základné zložky, prostredníctvom ktorých sa odpúšťajú hriechy."

"Podľa tohto výkladu ‚rúhanie sa‘ voči Duchu Svätému nespočíva v urážke skrze slová. Ide skôr o odmietnutie prijať spásu, ktorú človeku ponúka Boh, a to skrze Ducha Svätého. On totiž pôsobí skrze moc kríža."

Mali by sme sa teda všetci mať na pozore, aby sme nespáchali hriech rúhania sa voči Duchu Svätému?

Netreba sa obávať, že spáchame až taký hrozný hriech, ktorý by nám Boh neodpustil, a to aj keď ho oľutujeme. Taký hriech neexistuje.

Mali by sme však dávať pozor, aby sme neodmietali Božie odpustenie. Keď zomrieme, už nedostaneme druhú šancu. Boh nám vo svojom milosrdenstve ponúkol možnosť byť spasený. Mali by sme sa teda pokorne a rýchlo kajať za svoje hriechy a prijať bezpodmienečný dar Božej milosti.

DISKUSIA k článku