Potešujúca odpoveď vystrašenej mame, ktorej dieťa má Downov syndróm, vám vyrazí dych.

2,094
Jakub Betinský
Kultúra života

Tehotná žena, ktorá zistila že jej nenarodené dieťa má Downov syndróm, sa obávala o to, akú budúcnosť by mohlo jej dieťa mať – ale takúto odpoveď nečakala.

Pätnásti mladí dospeláci s Downovym syndrómom sa spojili a vytvorili potešujúce video, ktoré túto mamičku utešilo, že jej dieťa má pred sebou skvelú budúcnosť.

Národná asociácia ľudí s Downovym syndrómom dostala 9. februára email od jednej ženy, ktorá napísala stroho:

Čakám dieťa.

Dozvedela som sa, že má Downov syndróm.

Bojím sa: aký druh života bude moje dieťa mať?,

Ich odpoveď vám vloží slzy do oka.

 

Dali dokopy pätnásť mladých dospelákov s Downovym syndrómom, ktorí hovoria viacerými jazykmi, aby túto úzkostlivú mamičku ubezpečili, že je dieťa môže mať stále dôstojný život.

Ak táto ich reakcia nie je iba niečo, čo ľahko zíde z očí, tak potom bude mať ich posolstvo dopad i na iných ľudí.

Toto je top komentár, ktorý bol uverejnený ako odpoveď na YouTube:

Ich odpoveď v celom znení:

Drahá budúca mama,

Neboj sa.

Tvoje dieťa bude schopné robiť mnoho vecí. Bude ťa schopné objať. Bude schopné k tebe bežať.

Bude môcť hovoriť a povedať ti, že ťa ľúbi.

Bude schopné ísť do škody ako ktokoľvek iný. Dokáže sa naučiť písať. A dokáže ti napísať, ak bude jedného dňa ďaleko.

Pretože bude môcť taktiež cestovať.

Bude vedieť pomôcť svojmu ocovi s opravou bicykla; a bude schopné pracovať a zarobiť si peniaze.

A za tieto peniaze ťa bude môcť pozvať von na večeru. Alebo si nájsť podnájom a osamostatniť sa.

Niekedy to bude náročné. Veľmi náročné. Takmer nemožné.

Ale neprechádzajú všetky matky niečím podobným?

Dráha budúca mama, tvoje dieťa môže byť šťastné. Práve tak ako ja.

A ty budeš tiež šťastná.

DISKUSIA k článku