Poprední vedci na stretnutí v Moskve: Plod je ľudská bytosť. Zakážte potraty

8,685
Kultúra života

Skupina viac ako dvadstiatich popredných ruských a zahraničných vedcov z rôznych odborov sa stretla začiatkom júla v Moskve. Dôvodom bolo poukázanie na fakt, že veda drvivou väčšinou potvrdzuje ľudskosť nenarodeného dieťaťa od chvíle počatia a žiadali o zákaz „zabíjania nenarodených detí“ v celej krajine.

Sergej Česnokov, prezident Moskovského pro-life festivalu, ktorý sympózium zorganizoval, povedal pre LifeSiteNews, že vedecké sympózium takéhoto druhu o ľudskosti nenarodeného dieťaťa z pohľadu pro-life „nebolo v Rusku alebo inej post-sovietskej krajine nikdy predtým organizované. “ 

Povedal, že sympózium bolo organizované vo svetle odstavca ruského trestného zákona, ktorý hovorí, že moment začiatku ľudského života má byť určený podľa najlepšieho vedeckého dôkazu.

Navrhovaná rezolúcia bude odovzdaná ruskej vláde spolu so stohmi materiálov dôkazov, ktoré odzneli od vedcov na sympóziu. Účastníci sa vyslovili, že podľa ich názoru sú dôkazy zdrvujúcou mierou za to, že „každý ľudský život začína v momente počatia.“

Rezolúcia ďalej odsudzuje filozofie, ktoré ospravedlňujú zabitie nenarodeného dieťaťa, ktoré sú založené na tvrdení, že dieťa ešte nedosiahlo istú úroveň vývoja. Vyslovuje sa, že účastníci „podporujú každú iniciatívu zameranú na obmedzenie a zakázanie akejkoľvek formy vraždenia nenarodených detí.“

Podľa organizátorov vedci a účastníci sympózia prišli zo 100 miest a 12 rozličných krajín. Zastupovali rôzne vedné disciplíny, vrátane embryológie, sociológie, psychológie, pôrodnictva či gynekológie, ako aj ďalších.

Dr. Maureen Condic, docentka neurobiológie a anatómie z Univerzity v Utahu, objasnila, že existuje „všeobecný“ súhlas, že nenarodené dieťa dokáže cítiť bolesť už od ôsmeho týždňa, a celkom iste pred začiatkom druhého trimestra. „A napriek tomu tolerujeme roztrhanie ľudskej bytosti v tomto veku v maternici počas potratu,“ dodala.

Ďalšiu oduševnenú prezentáciu mal Dr. Gregor Brekhman, profesor pôrodníctva a gynekológie z Izraelského integratívneho výskumného inštitútu, na tému „emocionálneho života nenarodeného dieťaťa.“ Poukázal na dôkazy, že nenarodené deti majú vedomie a že niektoré deti si dokonca pamätajú na čas v matkinom brušku. „Záležitosti ohľadom tejto témy sa stali zmyslom môjho života,“ povedal Dr. Brekhman. Vyhlásil, že „plod v maternici je mentálne funkčná bytosť, ktorá by s rešpektom mala byť nazývaná dieťa.“

Na otvorení festivalu bol prítomný ruský pravoslávny arcikňaz Dmitrij Smirnov, hlava Patriarchátnej komisie pre rodinu, ochranu materstva a detstva. Komisii sú pripisované zásluhy hlavnej hnacej sily pri formovaní ruského pro-life hnutia po rozpade komunistického zriadenia v krajine.

Arcikňaz Smirnov povedal účastníkom sympózia, že moskovský patriarcha Cyril osobne požehnal jeho účasť na tomto sympóziu.

„Moderná spoločnosť trvá na slobode k akejkoľvek perverzii,“ povedal, vrátane „perverzie dovolenia vláde, aby platila za zabitie dieťaťa [iniciovaného] jej matkou.“ Vyjadril svoju nádej, že účastníci sympózia budú schopní zabrániť „masmediálnym dezinformáciám“ a zasiať v mysliach mladých „rozumnú vedu a náuku založenú na svätej úprimnosti Boha.“ 

Sympózium je prvým z plánovaných troch. Každé má za cieľ zhromaždiť najlepších spomedzi špecialistov vo svojich odboroch, aby sa vyjadrili k vybranému aspektu témy potratov. Budúce sympózia sa budú sústrediť na to, ako potraty a potratové prípravky vplývajú na ženy a na spojenie medzi potratmi, eugenikou a neomaltuzianizmom.

Prezident festivalu Sergej Česnokov povedal, že tieto tri sympóziá budu zostavené na témy ako potrat zabíja  týchto troch: dieťa, národ a matku dieťaťa.

DISKUSIA k článku