Pochod inštitúciami - Univerzitná knižnica v BA propaguje HOMO-LOBY

3,998
Kultúra smrti

Ak v blízkej dobe navštívite Univerzitnú knižnicu v BA, budete konfrontovaný s kontroverznou výstavou. Konkrétne ide o výstavu propagujúcu homosexuálny životný štýl a aktivity tzv. homo-loby. Zdá sa, že homo-loby si bez väčších prekážok razí cestu cez Slovenské vzdelávacie inštitúcie.

Ak máte chvíľu čas, skontaktujte riaditeľa Univerzitnej kniznice a poproste ho, aby dal výstavu na pôde univerzitnej knižnice zrušiť. Úlohou knižnice je knihy sprístupňovať a nie propagovať rôzne ideológie.

Riaditeľ Úseku knižničných činností Univerzitnej knižnice v Bratislave:

PhDr. Dušan LECHNER
E-mail: dusan.lechner@ulib.sk">dusan.lechner@ulib.sk 
Tel.: 02 / 20 466 114

 

 

Vážený pán Generálny riaditeľ,


v priestoroch vašej knižnice sa objavila výstava na tému, ktorá je v našej krajine a najmä jej chápaní ľudských práv, chápaní prirodzenej morálky a duchovných hodnôt cudzia a neprijateľná.

Ide o tému tzv. LGBTI, práv na potrat a kvót pre ženy, či iné našej spoločnosti neprijateľné agendy.

Takúto výstavu v priestoroch Univerzitnej knižnice mnohí občania SR chápu ako politizáciu verejnoprávnej inštitúcie, ktorá je v rozpore so záujmami občanov Slovenskej republiky, v rozpore s Ústavou SR a legislatívou Slovenskej republiky.

Zdvorilo vás žiadam o promptné uzatvorenie a stiahnutie spomínanej výstavy z priestorov vašej knižnice.

Týmto krokom preukážete našej mládeži dobrú vôľu a najmä sa nebudete podieľať na jej znemravňovaní a duchovnej dezorientácii.


S tohto dôvodu Vás žiadam o jej zrušenie.


S úctou,

Mgr. Anton Čulen, kandidát na predsedu VÚC Bratislava

 

DISKUSIA k článku