Poďme vyskúšať MPR – Morálne plánovanie rodiny

2,063
Kultúra života

Som inštruktorkou prirodzeného plánovania rodiny (Natural Family Planning - NFP), no radšej by som to nazvala MPR – morálne plánovanie rodiny (Moral Family Planning).

Pri MPR ide o využitie jednej z prirodzených metód plánovania rodičovstva (ja vyučujem ovulačnú metódu);  prirodzených metód na dosiahnutie otehotnenia alebo jeho odloženia vo vážnych prípadoch. Ide tiež o prijatie detí, ktoré Boh môže manželom poslať. Skrátka, ide o všetky morálne aspekty plánovania rodiny.

Myslím, že MPR si jasne stanovuje svoje priority – teda hlavný prvok plánovania rodiny by síce mal byť prirodzený, no najmä morálny.

Tiež zdôrazňuje skutočnosť, že ak je reč o „morálnom plánovaní rodiny“, jestvuje tiež „nemorálne plánovanie rodiny“. Otázkou ostáva, kedy je toto plánovanie nemorálne.

Poskytovanie informácií týkajúce sa tejto témy zo strany kňazov je v dnešnej dobe absolútnou morálnou nevyhnutnosťou, pretože, ako hovorí brat Danel McCaffrey pôsobiaci v NSP, „Je to nukleárny boj.“

Páry sú na každom kroku objektom nátlaku, strašenia a obviňovania z užívania antikoncepcie. Ak inštrukcie o MPR nebudú prioritou kňazov, páry budú voči tomuto tlaku prakticky bezmocné. Ak budú mať základné informácie o plodnosti, môžu sa proti tomu postaviť.

Kvôli tomuto nukleárnemu boju neustále navštevujem miestnych kňazov, aby som sa im predstavila, ponúkla kurzy a opýtala sa, či požadujú kurz pre zasnúbené páry.

Ak nie, podporujem ich, aby tak urobili, pretože MPR skutočne obraňuje život a prináša ho do manželstiev, Cirkvi a spoločnosti.

MPR obraňuje život, lebo to nie je len o kontrole počatia. Väčšina antikoncepcie – tabletky, náplasti, vnútromaternicové telieska, vaginálne krúžky – to všetko funguje na princípe vyvolania potratu. Kde je najvyššia miera užívania antikoncepcie, tam je aj najvyššia miera chirurgických potratov.

Ak spočítame chirurgické a chemické potraty, dospejeme k šokujúcemu počtu úmrtí.

Nechemická antikoncepcia, teda kondómy, prerušovaná súlož či sterilizácia, tiež hrá v prospech potratov. Ak sa pár dá sterilizovať, odstráni zo svojho vzťahu jedinečný akt lásky, plodnosť a cieľ milovania, teda potenciálne dieťa.

Dôsledkom je fakt, že život, plodnosť, počatie, tehotenstvo, bábätká a deti sú vnímané ako nechcené: choroby, parazity, záťaž, nevítaní hostia v pôžitku muža a ženy.

Život a deti sú teda zbavované hodnoty a ľudskosti a stávajú sa istým druhom komodity, ktorá je dostupná v prípade potreby.

MPR propaguje život. Keď sa pár rozhodne pre morálne plánovanie rodiny, potenciálne materstvo/otcovstvo je vždy spojené s jedinečným aktom lásky, ktorý je fyzickým obnovením ich manželského sľubu a zdrojom skutočnej milosti, ak je sľub obnovený úprimne. Je to preto, lebo sú ochotní byť rodičmi dieťaťu, ktoré by mohli počať v čase plodnosti (približne 100 hodín), alebo – ak majú vážne dôvody pre odloženie tehotenstva – sú ochotní žiť istý čas bez sexu.

Pár, ktorý používa MPR, uznáva a rešpektuje spájajúci aspekt sexuality, a tak už po veľmi krátkom čase toto spojenie mení pohľad páru na deti.

Obavy pominú a manželia sa na veci začnú dívať očami jedinečného aktu lásky, ktorý zdieľajú.

Okrem toho, MPR prináša život. Páry, ktoré morálne plánujú rodinu, zvyknú mať väčšie rodiny – nie preto, že by MPR nebolo efektívne pri odkladaní tehotenstva (úspešnosť je 98-99%) – ale preto, že začnú vnímať deti ako požehnanie a otvárajú sa novému životu.

Prostredníctvom odriekania, sebakontroly a ochoty obetovať sa z lásky k druhému a k Pánovi strácajú strach zo zodpovednosti a dokonca aj z utrpenia.

Nedávno som sa rozprávala s kňazom, ktorý mi povedal, že nemá čas propagovať morálne plánovanie rodiny, keďže farnosť má školu. Poznamenala som, že ak sa MPR nepropaguje, o desať rokov už žiadna škola nebude.

Mohla by som menovať mnohých rodičov, ktorých som učila a ktorí majú deti v škole danej farnosti. Tieto páry za mnou prišli, keď mali tri – štyri deti a mali „dosť“. Tehotenstvo chceli odložiť alebo sa mu morálne vyhnúť.

Vďaka metóde MPR títo rodičia zmenili svoj pohľad na deti. Teraz ich majú 6-7 a 5 z nich navštevuje už spomínanú školu.

MPR, ako povedal bl. Ján Pavol II., uľahčuje premenu a viera sa pre rodičov stáva prioritou. Sú ochotní obetovať sa po finančnej stránke a poslať svoje deti do katolíckej školy.

Som veľkou fanúšičkou MPR! Zmenilo moje manželstvo. Po 22 rokoch manželstva môj manžel vyhlasuje, že jeho najobľúbenejšia časť dňa je to, keď príde domov a pobozká ma (čo je po 22 rokoch dosť romantické!)

Nie je to preto, že by som bola nejako zvlášť nádherná. Je to preto, že morálne plánovanie rodiny vyhodí žiadostivosť za dvere, zmení spôsob, akým sa na seba dvaja ľudia dívajú a očistí ich úmysly, zvlášť sexuálne.

Toto je veľmi dôležité najmä pre ženy, ktoré začne pravidelne bolievať hlava po uplynutí doby, kedy žiadostivosť hrala vo vzťahu podstatnú úlohu – čo sa stáva pri užívaní antikoncepcie. Pretože „Skutočné ženy nemajú rady žiadostivosť.“

DISKUSIA k článku