Petícia: OSN ignoruje ochranu rodiny

1,404
Kultúra života

Aktuálna petícia portálu Citizene Go vyzýva ľudí k podpore ochrany rodiny

Podľa predkladateľov OSN ignoruje svoju povinnosť chrániť rodinu, ako k tomu vyzýva vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v ktorej sa uvádza, že rodina je "základná bunka spoločnosti“, ktorá má právo na ochranu spoločnosti a štátu. Ďalšie dokumenty OSN rovnako vyzývajú, aby bol posúdený vplyv politík na rodinu s cieľom chrániť ju.

Napriek tomu práve OSN aktuálne ignoruje rodinu. Tieto úvahy sú obsiahnuté v medzinárodných rozvojových cieľoch Organizácie a všetkých 192 členských krajín na nasledujúcich 15 rokov. Je neprijateľné, aby dokumenty pre ďalší rozvoj krajín ignorovali zásadnú a nezastupiteľnú úlohu rodiny alebo podkopávali jej význam, uvádza sa v znení petície.

Niekoľko krajín ako je Bielorusko, Katar a predstavitelia Svätej stolice vyzvali OSN zriadiť samostatný cieľ chrániť rodinu. Bolo požadované, aby výzva bola súčasťou nových cieľov OSN. Žiaľ, bola úplne ignorovaná.

Iné dokumenty zaoberajúce sa rozvojovými cieľmi po roku 2015 "obsahujú“ časti o rodine, avšak ide len o plánovanie rodiny pomocou "bezpečného prerušenia tehotenstva a antikoncepcie“. Zlepšenie zdravia matiek a znižovanie ich úmrtnosti sa chce dosiahnuť pomocou "všeobecnej dostupnosti služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a plánovaného rodičovstva; zdôrazňuje sa význam vzdelávania a osvety v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia ako neoddeliteľnej súčasti zdravotnej agendy žien“. Je toto ochrana rodiny?

Preto petícia žiada, aby bol vytvorený samostatný cieľ pre udržateľný rozvoj a posilnenie rodiny ako podstaty, ktorá prispieva k vývoju. Druhou žiadosťou je, aby sa ochrana a podpora rodiny stala súčasťou všetkých oblastí rozvojových cieľov. Ďalšou požiadavkou je vypracovanie mechanizmov analýzy vplyvu zákonov, politík a programov pre stabilitu a samostatnosť rodiny.

Predkladatelia petície chcú zaslať svoje stanovisko generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi a veľvyslancom všetkých 192 členských štátov OSN.

Petíciu môžete podporiť na: http://www.citizengo.org

 

DISKUSIA k článku