Pápež varuje: Rodová filozofia popiera Boha a Bibliu

4,989
Kultúra života

VATIKÁN, 21. december 2012 (LifeSiteNews.com) – Genderová teória, ktorá stojí v pozadí homosexuálnej revolúcie a útokov na rodinu, bola predmetom vianočného odkazu pápeža Benedikta vatikánskym prelátom. „Nemôžeme poprieť, že existuje kríza, ktorá ohrozuje základy rodiny, hlavne v západnom svete,“ uviedol pápež.  

Pápež uznal výskum najvyššieho francúzskeho rabína Gilles Bernheima: „Útok dnešnej doby na pravé usporiadanie rodiny, ktorú tvorí otec, matka a dieťa, preniká hlbšie,“ než by sme si mysleli. „Doteraz sme si mysleli, že krízu rodiny spôsobuje nesprávne vnímanie ľudskej slobody, ale teraz je jasné, že je to otázka, čo vlastne znamená byť človekom.“  

Pápež uviedol, že podľa rodovej filozofie pohlavie už nie je dané prírodou, ktoré musí človek prijať a naplniť ho, ale je to spoločenská rola, ktorú si sami volíme, zatiaľ čo v minulosti nám ju určovala spoločnosť.

Svätý otec dodáva: „Je jasné, že táto teória, ako aj antropologická revolúcia, je čistá lož.“

Ľudia sa búria proti názoru, že prirodzenosť je daná ich telesnou identitou, ktorá definuje ich ľudskú bytosť. Popierajú svoju prirodzenosť, myslia si, že nie je vopred určená a môžu sa o nej rozhodnúť sami.

Podľa biblického opisu stvorenia to, že Boh stvoril ľudí ako muža a ženu, preniká až do samotnej podstaty ľudskej bytosti. Táto dualita je nevyhnutným aspektom toho, o čom je bytie človeka podľa Božej predstavy. Práve táto vopred daná dualita pohlavia je teraz spochybňovaná. Slová Biblie „muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27) už neplatia.

Nie, pretože dnes platí: muža a ženu nestvoril Boh, do istého momentu to robila spoločnosť, teraz sa rozhodujeme sami. Muž a žena ako dve stvorené podstaty ľudského bytia už neexistujú. Človek spochybňuje svoje pohlavie. Odteraz existuje už len duša a vôľa.

Odteraz sa rodia len abstraktné ľudské bytosti, ktoré si sami určia, akého pohlavia budú. Podstata stvorenia muža a ženy, ktorí sa majú dopĺňať, je spochybňovaná. Ale ak neexistuje vopred stanovená dualita muža a ženy, nemôže existovať ani realita rodiny.

Pápež Benedikt XVI. to zhrnul slovami: „Keď sloboda tvorby má znamenať to, že človek začne tvoriť sám seba, potom nevyhnutne popiera Stvoriteľa a tým vyzlieka svoju dôstojnosť Božieho stvorenia stvoreného na Boží obraz. Obrana rodiny je o obrane samotného človeka. Čoraz viac je jasné, že keď sa popiera Boh, stráca sa ľudská dôstojnosť. Ten, kto obraňuje Boha, obraňuje človeka.“

DISKUSIA k článku