Pápež: Pokoj je nezlúčiteľný s potratmi a eutanáziou

1,784
Kultúra života

RÍM, 7. január 2013, (LifeSiteNews.com) – V novoročnom príhovore pre členov diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici pápež Benedikt XVI. vyzval vlády, aby hlásali pokoj založený na „ochrane ľudských bytostí a ich základných práv“.

Najdôležitejším právom je „úcta k ľudskému životu v každom štádiu“.

Pápež vyzdvihoval rezolúciu, ktorú schválilo Parlamentné zhromaždene Rady Európy v januári minulého roka, ktorá vyzýva na zákaz eutanázie. Pravdepodobne narážajúc na Írsko však Svätý otec vyjadril znepokojenie nad tým, že „vo viacerých krajinách, dokonca aj v tých s kresťanskou tradíciou, existuje snaha o legalizáciu potratov“.

„Priamy potrat, dobrovoľný a zamýšľaný ako cieľ alebo prostriedok, je vo vážnom rozpore s morálnym zákonom. Katolícka cirkev týmto tvrdením nechce upierať pochopenie a zhovievavosť voči matkám.“

Pápež upozornil politikov na to, aby boli „ostražití, aby zákon nespravodlivo nepozmenil rovné právo na život, prislúchajúce rovnako matke, ako aj nenarodenému dieťaťu.“

Nedávne rozhodnutie amerického súdu pre ľudské práva, týkajúce sa oplodnenia in vitro, ktoré „svojvoľne pozmeňuje moment počatia a oslabuje ochranu života pred nenarodením“, pápež označil ako znepokojujúce.

Vo svojom príhovore tiež vyjadril pochybnosti o dosiahnutí „autentického dialógu“ na medzinárodnej scéne bez hľadania „objektívnej a transcendentnej pravdy“. Podľa neho lipnutie na relativizme, ako na tom, čo riadi ľudské vzťahy, umožnilo násiliu, aby sa stalo nevyhnutnosťou, alebo pôsobilo v skrytosti.

„Samozrejme, ak sa človek neotvorí transcendentnosti, stáva sa ľahkou korisťou relativizmu a len ťažko koná v mene spravodlivosti a pokoja,“ povedal pápež členom diplomatického zboru. „Práve skutočnosť, že človek na Boha zabúda a nevzdáva mu chválu, je koreňom násilia.“

Taktiež upozornil na to, že „zhubný náboženský fanatizmus“, ktorý vyrastá z ignorancie Božskej prirodzenosti, v krajinách Blízkeho východu či v Severnej a Subsaharskej Afrike ústi do násilia, a to najmä voči kresťanom.

Pápež uviedol, že v západných krajinách sa stále častejšie „ľudské práva“ a „ich príslušné záväzky“ zamieňajú s „prehnanou manifestáciou nezávislosti jednotlivca“, ktorá sa prejavuje hľadaním uspokojenia vlastných potrieb.

„Pokiaľ má byť ochrana ľudských práv autentická, musí brať do úvahy človeka v jeho osobnostnej i spoločenskej celistvosti.“

Pápež taktiež vyjadril obavy, že v niektorých krajinách „pokoj v spoločnosti ohrozujú určité útoky na náboženskú slobodu“.

DISKUSIA k článku