Pápež František ukončil vojnu interpretácií posynodálneho dokumentu Amoris Laetitia. “Cirkevné učenie sa mení, a bodka.”

2,075
Neutral

Pápež František ukončil špekulácie o tom, či posynodálny dokument Amoris Laetitia dovoľuje znovusobášeným pristupovať ku sviatostiam alebo nie

Vo včerajšom (16. 4.) interview cestou späť do Ríma z Grécka pápežovi Františkovi kládli novinári veľmi priame otázky ohľadom jeho poslednej exhortácie, ktorá mala vyriešiť problémy preberané na Synode o rodine.

Exhortácia Amoris Laetitia vyšla 8. apríla tohto roku a takpovediac okamžite spustila vojnu o interpretácie toho, čo ňou chcel pápež potvrdiť či vyvrátiť. Liberáli už pred jej publikovaním avizovali, že začne novú etapu dejín Cirkvi a bude revolúciou. Po jej odpublikovaní však mnohí s nádejou písali, že dogmaticky exhortácia nemení nič na postoji Cirkvi o nemožnosti pristupovať k sviatostiam osobám rozvedeným a znovusobášeným (ktorých prvé manželstvo nebolo anulované), nakoľko žijú nepretržite v ťažkom hriechu a len žiada hlbší pastoračný prístup a venovanie sa Cirkvi takýmto párom.

V lietadle sa teda novinár opýtal pápeža Františka nasledovné: “Niektorí tvrdia, že exhortáciou sa nič nemení, čo sa týka disciplíny o prístupe k sviatostiam pre rozvedených a znovusobášených a že zákon a pastoračná prax ako aj doktrína ostávajú rovnaké. Iní však tvrdia, že sa zmenilo veľa, a že exhortácia otvorila nové dvere a nové možnosti. A teraz otázka osoby katolíckeho vyznania, ktorá chce vedieť: Sú odteraz nové, konkrétne možnosti, ktoré neexistovali pred touto exhortáciou, alebo nie?

Pápežova reakcia prekvapila. Doslova odpovedal: “Môžem povedať, že áno. Bodka!” (Vatikánske rádio prináša len prvú časť odpovede, no vo videu z rozhovoru je jasne počuť, že pápež František svoju odpoveď ešte viac zdôraznil druhou časťou odpovede – “Bodka”).

Následne pápež tvrdí, že táto jeho odpoveď je príliš “malá” a odporúča, aby veriaci čítali úvod ku exhortácii od kardinála Schonborna, “veľkého teológa, ktorý pozná doktrínu Cirkvi”, a dostanú “finálnu odpoveď”.

Amoris Laetitia prináša tiež nový prístup k homosexuálnym zväzkom, ktorý synodálne dokumenty zamietli

Okrem toho dokumenty ako Relatio post disceptationem mimoriadnej synody a synodálny dokument Instrumentum Laboris obsahovali pasáže, v ktorých sa písalo, že homosexuálne zväzky síce nie sú rovnocenné s manželstvom, no dosahujú istý stupeň legitimity. Tieto pasáže však synodálni otcovia rázne odmietli, a napokon sa ani neobjavili vo finálnych dokumentoch oboch synod.

Na veľké prekvapenie sa však tento zamietnutý postoj objavuje práve v dokumente Amoris Laetitia. Konkrétne paragraf 52 hovorí, že:

“Musíme uznať, že existuje široká škála rodinných situácií, ktoré môžu ponúknuť istú stabilitu, ale de facto, napríklad ako zväzky rovnakého pohlavia, ich nemožno len tak jednoducho dať na rovnakú úroveň s manželstvom.”

Podľa organizácie Voice of the Family je táto veta nebezpečná, pretože indikuje, že 1) zväzky rovnakého pohlavia sú “jednou zo širokej škály rodinných situácií”; 2) že zväzky rovnakého pohlavia poskytujú “istú stabilitu”; a že 3) zväzky rovnakého pohlavia na istom stupni možno porovnať s manželstvom, len to nebude “jednoduché”.

Organizácia tvrdí, že už desaťročia lobujú v organizáciách ako OSN a EÚ, a obávajú sa presne takýchto nebezpečných fráz, ktoré sú vložené vo viacerých dokumentoch a neskôr môžu byť zneužité na pretláčanie radikálne ideologickej agendy.

Zdá sa, že liberáli skutočne môžu oslavovať svoje veľké víťazstvo, ako to vopred ohlasoval kardinál Kasper. Mnohí veriaci publicisti sa neustále snažili vykladať Františkove slová v rámci katolíckej náuky, no ukázalo sa, že zásadným spôsobom reformuje Cirkev.

DISKUSIA k článku