Pápež František: "Nemám pocit že by bol kardinál Burke mojim odporcom"

14.03.2017
886 0 0
Matej Trančo
Kultúra života

Bez ohľadu na dojem, ktorý vzbudujú vzťahy medzi pápežom Františkom a kardinálom Raymondom Burkem, pápež v nedávnom rozhovore povedal, že amerického kardinála nevníma ako svojho nepriateľa.

V rovnakom čase sa pápež vyjadril, že kardinál Burke - považovaný za lídra odporu voči jeho (Františkovej) reforme Cirkvi - nebol schopný zvládať zdanlivý neporiadok v ráde Maltézskych rytierov, ktorý odkazuje na iné sily s ním spojené.

"Problém ohľadom Maltézskych rytierov bol taký, že kardinál Burke nezvládal situáciu, pretože už viac nekonal zo svojej vlastnej vôle," povedal pápež František.

V rozhovore zverejnenom minulý týždeň nemeckými novinami "Die Zeit" sa pápež pokúsil bagatelizovať dôležitosť faktu, že vlastne zrušil kardinálove patrónstvo nad týmto rytierskym rádom a to vymenovaním pápežského delegáta, ktorý sa mal ujať vedenia rádu. 

A to, že dovolil kardinálovi Burkemu ponechať si svoj titul patróna rytierskeho rádu sa zdá ako predstierané, keďže pápežov delegát je poverený robiť prácu o ktorej pápež povedal, že ju Burke nezvládal.  

"Nevzal som mu titul patróna," vyjadril sa pápež František. "Stále je patrónom Maltézskych rytierov no je načase tento rád trošku očistiť a práve preto som doň poslal delegáta, ktorý disponuje inou charizmou než Burke."

Maltézski rytieri boli v posledných mesiacoch objektom kontroverzie a to z toho dôvodu, že ich hlavný kancelár bol odstránený z funkcie kvôli porušeniu svojho sľubu poslušnosti a to po odmietnutí rezignovať, keď bolo odhalené jeho zapojenie v kauze distribúcie kondómov skrze pomocné programy Rádu.

Pápež František zasiahol, znovu povolal Albrechta von Boeselagera (pôvodného veľmajstra) a potom požiadal veľmajstra Matthewa Festinga, najvyššie postaveného funkcionára rádu ktorý nahradil von Boeselagera, aby odstúpil. Tento pápežov krok bol abnormálny a to z toho dôvodu, že Maltézsky rád má štatút suverénneho štátu.

Práve vtedy pápež František poveril svojho pápežského delegáta aby reformoval tento rád.

Očakáva sa, že nový veľmajster Maltézskeho rádu bude zvolený koncom apríla na základe záveru z návštevy arcibiskupa Giovanniho Angela Becciu ako pápežského špeciálneho delegáta.

Pápežove činy postupnej degradácie kardinála Burkeho nezačali s kontroverziou ohľadom Rádu Maltézskych rytierov.

Pápež František odstránil kardinála Burkeho z jeho pozície prefekta Vatikánskej apoštolskej signatúry - najvyššieho súdu Katolíckej cirkvi - v roku 2014 a teda menej než po roku od začiatku svojho pontifikátu.

Rola kardinála Burkeho ako patróna Maltézskych rytierov sa v tej dobe považovala za prevažne slávnostnú a dnes počas prebiehajúcej kontroverzie sa mnohým zdá, že bola kardinálovi určená bez toho, aby mal z toho nejaký osoh.

Pápež František už skôr odstránil kardinála Burkeho z dôležitej pozície v Kongregácii pre biskupov, kde mal vplyv na vymenúvanie biskupov a to v celosvetovom meradle.

V rozhovore pre Die Zeit pápež taktiež poprel, že by poverenie kardinála Burkeho dohliadať na kanonický súd arcibiskupa z Guamu bolo nejakým typom potrestania či vyhnanstva.

Otázka z rozhovoru pre pápeža Františka znela takto: "Konzervatívneho kardinála Raymonda Burkeho, ktorý je považovaný za jedného z vašich najintenzívnejšich odporcov vo Vatikáne, ste poslali na ostrov Guam niekde v Pacifiku - niektorí hovoria že ste ho vyhnali."

"Kardinál Burke tam odcestoval kvôli veľmi vážnej záležitosti," odpovedal pápež František. "Som mu veľmi vďačný. Vyskytol sa tam vážny prípad zneužívania a on skvele ovláda právo. Myslím si, že táto jeho úloha je teda takmer hotová."

Robiac si v rozhovore pre Die Zeit srandu z plagátov, ktoré boli nedávno vylepené naprieč Rímom kritizujúc jeho milosrdenstvo, pápež František povedal, že toto chytré použitie humoru bolo "skvelé".

Keď sa novinár spýtal pápeža, či jeho odpoveď na plagáty "už dosť" platí aj pre kardinála Burkeho, pápež odvetil: "Nemám pocit že by bol kardinál Burke mojim odporcom."

Avšak, pápež František opäť našiel chybu na "fundamentalistických katolíkoch."

Hovoriac o kríze viery, pápež pripomenul pasáž z Písma, kde Peter trikrát zaprel Krista napriek tvrdeniu, že tak neurobí.

"Keď Ježiš cíti tú Petrovu sebaistotu," povedal pápež František, "núti ma to premýšľať o toľkých fundamentalistických katolíkoch."

Pápež František počas svojho pontifikátu opakovane kritizuje fundamentalistických alebo tradicionalistických katolíkov a počastoval ich prívlastkom ako "nepriateľská strnulosť" a tým, že robia "veľkú škodu" a prejavujú "tvrdohlavosť".  

 


Necenzurujeme nepohodlné správy o dianí v Cirkvi, aj keď sme jej ako veriaci podriadení. Prinášame "správy ktoré hýbu svetom". Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKÉ SLOVENSKO - pozn. šéfredaktora

DISKUSIA k článku