OSN má novú funkciu "LGBTI cára"

1,190
Matej Trančo
Kultúra smrti

Zatiaľ čo jeho pracovná pozícia je stále ešte len v štádiu uskutočnenia v blízkej budúcnosti, novozvolený nezávislý expert OSN na lesbické, homosexuálne, bisexuálne a transgender (LGBT) práva vydal minulý týždeň provokatívny program svojho trojročného mandátu.

"Tento mandát bude zahŕňať každú krajinu pod slnkom a mesiacom," údajne povedal thajský profesor Vitit Muntarbhorn, čím si ešte viac znepriatelil krajiny, ktoré sa už predtým nechali počuť, že s ním nebudú spolupracovať.

Jeho predhovor na medzinárodnej LGBT konferencii v Thajsku účinne dovolil Valnému zhromaždeniu OSN buď ho suspendovať, alebo ho ďalej sledovať ako podporuje eklektickú a ďalekosiahlu škálu politík podporujúcich homosexuálnu agendu na medzinárodnej úrovni.

Nielen že sľúbil pracovať na dosiahnutí široko dohodnutých cieľov ako ukončenie násilia na jednotlivcoch, ktorí sa identifikujú ako LGBT, ale taktiež cieľov, ktoré nemajú politickú podporu ani v sociálne liberálnych štátoch a to sú ciele ako obmedzovanie náboženskej slobody a zahrnutie LGBT otázok do mierovej a bezpečnostnej agendy OSN.

Muntarbhornova agenda bola zhrnutá do 5 bodov: dekriminalizácia sodomie, zabránenie profesionálom na mentálne zdravie zaobchádzať s homosexualitou ako s poruchou, zabezpečenie právnych dokumentov reflektujúcich subjektívnu rodovú identitu jednotlivcov, zavedenie spoločenskej akceptácie homosexuality vrátane spochybňovania náboženstiev a vyučovania detí a spoločnosti skrz propagandu na všetkých úrovniach.

Jeho vyjadrenia prichádzajú vtedy, keď práve Valné zhromaždenie zvažuje pozastavenie jeho mandátu pokým má príležitosť preskúmať veľmi podobné rozhodnutie 47-člennej Rady pre ľudské práva v Ženeve pre zriadenie jeho pozície. Len 23 členských štátov OSN hlasovalo v prospech mandátu v Ženeve. Rozhodnutie sa očakáva na konci budúceho týždňa (deceber 2016) od všetkých 194 členských štátov OSN v pléne Valného zhromaždenia.

Mandát, v súčasnej dobe formulovaný ako "proti násiliu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity" bol opísaný ako vágny, príliš inkluzívny a nedostatočne špecifický podľa normy OSN určujúcej konkrétnosť mandátov.

V posledných piatich rokoch byrokracia OSN pripravila dve správy na základe tejto rubriky propagujúcej právne uznanie homosexuálnych vzťahov, práva transgender identity, špeciálnu ochranu v trestných, zamestnaneckých a azylových zákonoch a ostatné kontroverzné politiky.

Africká skupina krajín trvala počas veľmi tesného hlasovania vo výbore spred dvoch týždňov na tom, že pre tento mandát jednoducho neexistuje žiadny právny základ (čiže je ideologický - pozn. editora). Prehrali toto hlasovanie v pomere 84 voči 77 pričom sa 17 členov hlasovania zdržalo a najmenej 18 krajín ktoré zakazujú sodomiu považovalo hlasovanie v rozpore s ich zákonmi.

Viacerí podporovali mandát aj keď by nenastolil 5-bodovú agendu, ktorá bola navrhnutá Muntarbhornom. Krajiny, ktoré nemajú špecifické LGBT diskriminačné zákony, ale zároveň neuznávajú homosexuálne civilné odbory alebo nedovoľujú homosexuálom adopciu, by mohli podporiť revíziu jeho mandátu.

Ešte predtým, než bola Muntarbhornova pozícia v júni založená a on sám bol k nej v septembri menovaný, oponenti tejto pozície predpokladali, že bude propagovať akceptáciu širokej agendy a nie len sa sústreďovať na prevenciu "násilia a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity". Tak to predpokladala aj Obamova vláda a iné západné vlády. Nový 5-bodový plán napĺňa najhoršie očakávania kritikov tejto pozície.

DISKUSIA k článku