Nemecko: Buď bude dieťa v štátnej škole alebo vám ho vezmeme!

2,677
Kultúra smrti

DARMSTADT - Šokujúci verdikt ohľadom prípadu domácej výučby detí v Nemecku: sudca rozhodol zamietnuť navrátenie právneho poručníctva pre štyri deti kresťanským rodičom, aby im zabránil získať víza na vycestovanie do krajiny, kde je domáca výučba povolená.

Vo svojom decembrovom rozsudku proti rodine Wunderlichovcov nazval sudca Marcus Malkmus domácu výučbu „konkrétnym ohrozením dobrého vývinu dieťaťa,“ porovnávajúc ju ku „kazajke“, ktorá, ako povedal, zaviaže deti k „rokom izolácie“.

„Žiadosť rodičov o obnovenie práva určovať miesto pobytu detí, právo robiť vzdelávacie rozhodnutia za deti, rovnako ako právo podávať úradné žiadosti v mene detí sa zamieta,“ uviedol sudca.

Rodina Wunderlichovcov sa dostala na titulky medzinárodných novín, keď v auguste tím 20 sociálnych pracovníkov, policajtov a špeciálnych agentov obsadil domov rodiny školiacej deti doma a násilím odviedol deti vo veku 7 až 14 rokov.

Rodičia Dirk a Petra boli obvinení z pohŕdania nemeckým zákazom výučby doma. Deti boli vrátené rodičom v septembri pod podmienkou, že ich rodičia pošlú do štátnej školy. Keďže súd udelil právne poručníctvo pre deti sociálnym pracovníkom v roku 2012, rodičia nemali inú možnosť ako poslúchnuť.

Sudca rozhodol, že je nevyhnutné, aby deti Wunderlichovcov ostali na štátnej škole kvôli vlastnému „dobrému vývinu“. Argumetoval, že ak by deti boli vyučované doma v Nemecku alebo v zahraničí, „vyrástli by v paralelnej spoločnosti bez toho, aby sa naučili integrovať alebo viesť dialóg s tými, ktorí zmýšľajú inak, a čeliť im v zmysle praktizovania tolerancie“.

Sudca tak tvrdil napriek tomu, že priznal, že detská „predošlá výučba doma viditeľne neohrozila dobrý vývin dieťaťa [detí]“.

Dirk Wunderlich povedal, že rozhodnutie je porovnateľné s tým, čo sa dialo za nacistického režimu.

„Sudca Malkmus práve vztýčil ďalší Berlínsky múr viditeľne určený na to, aby zabránil všetkým rodičom, ktorí by mohli odísť z krajiny, aby vyučovali deti doma, opustiť Nemecko. Neodlišuje sa to od toho, čo sa dialo v bývalom Východnom Nemecku za komunizmu a predtým v Tretej ríši,“ povedal pre Asociáciu právnej obrany domáceho vyučovania (Home School Legal Defense Association, HSLDA), skupinu z USA, ktorá pomáha rodine. „Potrebujeme pomoc ľudí z celého sveta, aby pomohli našej krajine vidieť toto hrozné porušovanie ľudských práv.“

Predseda HSLDA, Michael Farris, povedal pre LifeSiteNews.com, že rodina Wunderlichovcov „sa pokúša uplatniť to, čo by malo byť neodňateľným ľudským právom, a to opustiť krajinu. Nemecko im to však nechce dovoliť“.

„Nemecko si potvrdzuje svoju pozíciu ako popredný porušovateľ ľudských práv,“ povedal.

Farris poznamenal, že štandardy vyhlásené v medzinárodných právnych dokumentoch, ako je Všeobecná deklarácia ľudských práv, sa porušujú, a to napríklad práva rodičov usmerňovať vzdelanie detí a právo jednotlivcov opustiť krajinu.

Farris povedal, že ich organizácia plánuje zastupovať rodinu na medzinárodných súdoch.

„Verím, že medzinárodná diplomatická komunita sa bude veľmi zaujímať o tento prípad.“ Dodal, že aj keď nie je znepokojená pre práva na domácu výučbu, je „veľmi znepokojená“ právami jednotlivcov a rodín opustiť krajinu.

„Je veľmi nebezpečné, že Nemecko popiera toto popredné ľudské právo a núti nás veriť, že sme späť vo Východnom Nemecku a nie v modernom Nemecku.“

„Von Trappovci museli tajne odísť z krajiny a sme späť v dobe, kedy ľudia čelili nemeckému útlaku. To jednoducho nie je správne.“

Aj keby sa rodine Wunderlichovcov podarilo opustiť Nemecko, nemajú žiadnu záruku, že inde budú vítaní.

Rodine Romeikovcov sa podarilo úspešne ujsť z Nemecka do USA v roku 2008, aby pokračovali vo výučbe doma. Obamova administratíva však odvolala rozhodnutie sudcu z Tenesssee, ktorý zaručil pre rodinu azyl. Najvyšší súd USA dostal podanie od HSLDA, aby prípad prerokoval.

DISKUSIA k článku