Najhoršie nápady OSN v roku 2012

2,139
Kultúra smrti

NEW YORK, 20. december 2012, (C-FAM) Pri pohľade späť na udalosti roku 2012, uvádzame päť najhorších momentov z hľadiska ľudského života, dôstojnosti a rodiny v OSN.

1. Pokyny Svetovej zdravotníckej organizácie k potratom

Prístup Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) k potratom nikdy nebol jednoznačný. Po publikovaní tohtoročných pokynov o tom, ako vykonať potrat a ľudské pozostatky odhodiť do latríny alebo kanalizácie, však už o jej postoji nie je možné pochybovať. WHO odporúča metódy, ktoré by vo vyspelých krajinách boli považované za priestupok: opätovné používanie manuálnych vákuových odsávačiek pri vykonaní potratu, užitie misoprostolu po 24. týždni tehotenstva a vypustenie následných návštev lekára po nebezpečných potratových zákrokoch. Na podpriemernú starostlivosť, ktorú WHO odporúča, sa však budú spoliehať práve rozvojové krajiny. Kritikou zo strany Susan Yoshiharovej a Rebeccy Oasovej lobuje Inštitút katolíckej rodiny a ľudských práv (C-FAM) u delegácií OSN, aby zakročili proti tejto protiprávnej degradácii ľudského života.

2. Pokus Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o vytvorenie potratových práv

Výbor pre ľudské práva v Ženeve sa posunul bližšie k presadeniu potratu za ľudské právo. Stalo sa tak prijatím rezolúcie schvaľujúcej kontroverzný súbor pokynov na znižovanie materskej úmrtnosti cez „prístup založený na ľudských právach“, ktorej znenie vypracoval Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Nové pokyny nerozlišujú medzi protiprávnym a nebezpečným, pokiaľ ide o potrat a naďalej zavádzajú krajiny svojimi tvrdeniami o tom, že dekriminalizácia potratov bude mať za následok zníženie materskej úmrtnosti. Taktiež vyzývajú krajiny, aby zrušili výhradu vo svedomí zdravotníckych pracovníkov, ktorí nesúhlasia s vykonávaním potratov. Skutočné dôvody materskej úmrtnosti, rovnako ako riešenia tohto problému, sú dobre známe. Svojím memorandom C-FAM pripomenula delegáciám, kto sú a požiadala ich, aby reagovali na túto hrozbu pre ľudský život.

Kampaň Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva za nové práva LGBT

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ktorý koordinuje a podporuje akúkoľvek úlohu OSN v oblasti ľudských práv, naďalej podporuje kontroverzné nové práva pre lesbičky, gayov, bisexuálov a transsexuálov (LGBT). Ich prvým tohtoročným pokusom bola správa o násilí proti jednotlivcom založenom na sexuálnej orientácii a rodovej identity. Správa bola predložená v marci 2012 Rade pre ľudské práva. Nezískala však dosť pozornosti, preto v auguste zverejnili jej vybranú verziu. Novej publikácii s názvom „Narodení slobodní a rovní“ nestačí prehlásenie, že homosexuáli sú, tak ako všetky ostatné ľudské bytosti, chránení pred násilím. Členským štátom OSN sa snaží uložiť nové osobitné právne povinnosti. Konkrétne aby zrušili všetky zákony, ktoré zakazujú dobrovoľné sexuálne konanie dospelých osôb rovnakého pohlavia v súkromí, aby vytvorili trestné pracovné skupiny a mechanizmy na vedenie záznamov o násilí proti LGBT osobám, azylové kategórie pre tieto osoby a rozšírili výhody, ktoré majú manželia, aj na páry rovnakého pohlavia.

4. Summit Gatesovcov pre plánovanie rodiny pridal miliardy dolárov potratovým skupinám a kontrole populácie

Melinda Gatesová tento rok vyhlásila, že z univerzálneho prístupu k antikoncepcii plánuje urobiť svoj „odkaz“ svetu. Na summite v Londýne, kde sa politickí predstavitelia a nadácie zaviazali prispieť na antikoncepciu sumou 4,6 miliárd amerických dolárov, uviedla, že tento cieľ chce dosiahnuť prostredníctvom svojej nadácie. Či už vedome, alebo nie, jej partnermi sú skupiny na kontrolu populácie ako Populačný fond OSN (UNFPA), tiež skupiny podporujúce potraty a zarábajúce na ich vykonávaní, ako napríklad Medzinárodná federácia pre plánovanie rodičovstva (IPPF). Veľké pretláčanie antikoncepcie je založené na odhadoch, že „neuspokojenú potrebu“ antikoncepcie pokryje 8 miliárd dolárov ročne, čo je trojnásobný nárast v porovnaní s minuloročnými odhadmi UNFPA. Rozvojové krajiny by sa teda mali v blízkej budúcnosti pripraviť na nezvyčajne veľký prísun kondómov. C-FAM bola v Londýne so zoznamom faktov, ktoré odhaľujú chybný výskum. Na tomto výskume je založená idea „neuspokojenej potreby“ a odporučila, ako lepšie nasmerovať tak veľmi potrebnú pomoc.

5.  Výbory ECOSOC OSN šikanované USA vo veci potratov a LGBT práv

Výbory Ekonomickej a sociálnej rady, orgánu OSN, ktorý predkladá návrhy Valnému zhromaždeniu OSN, sa na svojom výročnom zasadnutí venovali otázkam žien, sociálnemu rozvoju, populácii a rozvoju na jar. USA sa na zasadnutí rôznych výborov snažili celosvetovo presadiť vysoko nepopulárnu antikoncepčnú politiku ich nového zákona o zdravotnej starostlivosti. Výbory boli tiež dejiskom divokých návrhov prijať LGBT a sexuálne práva aj pre deti. Členské štáty OSN väčšinu týchto návrhov odmietli. Súčasná americká vláda je však odhodlaná presadiť túto kontroverznú agendu cez OSN spôsobmi, ktoré nielen podkopávajú právo na život, ale tiež dôležitú funkciu OSN ako fóra na budovanie mieru a spolupráce.

DISKUSIA k článku