Návšteva Svedkov jehovových... daj im šancu na oslobodenie!

2,197
Milko Kostovič
Kultúra života

Otázka čitateľa: Ako viesť dobrým spôsobom konverzáciu so Svedkami jehovovými, ktorí prichádzajú k mojim dverám?

Odpoveď: Zamerajte sa na Jána:6. Zdá sa, že to vždy zaberá - alebo presnejšie, zdá sa, že to vždy niečo urobí a to niečo môžu byť dve veci.  

Ak máte šťastie, vaša diskusie o tejto kapitole - je to tá, v ktorej Ježiš sľubuje Eucharistiu a zdôrazňuje, že to, čo sa zdá byť ako chlieb a víno, bude v skutočnosti jeho telo a krv - rozruší Svedkov jehovových. Zamerajte sa na Ježišove opakovanie; znova a znova hovoril, že jeme jeho telo a pijeme jeho krv a zakaždým sa mu nepodarilo povedať svojim poslučháčom, že hovoril iba obrazne - z prostého dôvodu - že tak neurobil. On hovoril doslova a jeho poslucháči to vedeli. 

Najprv odišli Židia, ktorí neveriacky krútili hlavami. Potom Ježiša opustili dokonca aj niektorí jeho učeníci, neschopní prijať doktrínu Reálnej prítomnosti. Jedna konkrétna osoba, ktorá tu odpadla, bol Judáš (pozri verš 64). Bolo to práve tu, v jeho nedôvere v Reálnu prítomnosť, keď Judáš prvýkrát zradil Krista. Áno, neskôr bude zlodej a zradca, no jeho tragédia začala práve tu. 

Ak prejdete Jána:6 pomaly, s dôrazom na to, čo sa v skutočnosti deje, tak Svedkovia jehovovi sa ocitnú v problémoch. Ukážete im, ako všetci ľudia, zmienení v kapitole, chápali Ježiša doslovne - tak prečo by sme aj my nemali? 

Ak misionárov dostanete takto ďaleko, ukončite výmenu názorov povzbudením. Použite žargón, ktorý oni (a vy) už počuli inde; oni sa s tým stotožnia. Odkážte im, že potrebujú čítať Bibliu a že by mali požiadať "Boha Jehova" o vysvetlenie, čo znamená Ján:6. Povedzte im, že sa musia "dostať do priazne Boha," čo znamená ísť všade, kde ich pravda vedie. Tiež im vysvetlite, že musia dôverovať Bohu a nasledovať ho všade, kde ich môže viesť a to aj v prípade tam, kde by radšej nechceli.   

Všetko vyššie uvedené vysvetľuje, čo sa stane, ak máte šťastie v diskusii so Svedkami. Samozrejme, veci sa môžu pokaziť - nie drasticky, nie nebezpečne, no nepríjemne. Možno zistíte, že vaša pozornosť na Jána:6 nevytvára žiadny dojem na misionárov. Ak sa tak stane, počkajte na ich návrat a skúste to znova.

DISKUSIA k článku