Modlíte sa za nadchádzajúcu Synodu o rodine? Mali by ste - hrozí SCHIZMA!

3,833
Kultúra života

Katolíci a všetci kresťania, ktorí si vážia rodinné hodnoty, by sa mali úprimne modliť za katolícku cirkev, keďže zápas o kritické rodinné záležitosti sa vyostruje s približujúcim sa termínom Mimoriadnej synody o rodine, ktorá sa bude konať 5. až 19. októbra.

Obavy umocňuje fakt, že niektorí z kardinálov, ktorí sú najbližšie k pápežovi Františkovi, sú vzájomne vo verejnom rozpore ohľadom kľúčových záležitostí viery a rodiny. Obavy niektorých sa prenášajú až na pápeža samotného.

Aj keď sú prípravy na synodu v plnom prúde už jeden rok, Františkovo sobášenie 20 párov dňa 14. septembra v Bazilike Sv. Petra ukázalo vzor a možno naznačilo začiatok synody.

V tlačovom vyhlásení pred ceremóniou rímska diecéza z nevysvetliteľného dôvodu vybočila z obvyklej cesty a zdôraznila fakt, že niektoré z párov, ktoré bude pápež sobášiť, spolu predtým (nemanželsky) žili. „Tí, ktorí príjmu v nedeľu sobáš, sú páry ako mnoho iných,“ uviedli. „Sú tam takí, ktorí už žili v spoločnej domácnosti, sú tam takí, ktorí už majú deti.“

Niet divu, že sa toho chytili mainstreamové médiá a použili toto vyhlásenie, aby chŕlili titulku za titulkou. Pretláčali falošný dojem, že táto udalosť je predohrou, alebo dôkazom zmeny v cirkevnom učení o manželstve.

Titulky zneli:

Všetko, čo môžem urobiť, je modliť sa, aby verejný dopad týchto sobášnych obradov nezatienil verejný dopad Synody. Ak áno, potencionálne smerujeme k tragédii podobnej tej na konci 60-tych rokov, kedy napriek proklamácii pravdy v Humanae Vitae ohľadom (nemorálnosti) antikoncepcie, dôsledkom medzi bežnými katolíkmi bolo takmer univerzálne odmietanie cirkevného učenia v praxi.

Čo môžeme čakať na Synode

Oficiálny zoznam účastníkov Synody zahŕňa 114 prezidentov biskupských konferencií, 13 hláv východných katolíckych cirkví s vlastnou jurisdikciou, 25 hláv dikastérií (oddelení, úradov, pp.) rímskej kúrie, 9 členov Riadnej rady pre sekretariát, generálneho tajomníka, námestníka generálneho tajomníka, 3 zástupcov reholí zvolených Úniou generálnych predstavených, 26 členov menovaných pápežom, osem delegátov z bratstiev a 38 auditorov, spomedzi nich je 13 zosobášených párov a 16 expertov.

Nepochybne ste počuli o intervencii kardinála Kaspera na konzistóriu kardiálov tohto roku. Predostrel tam sporný návrh, aby rozvedení a mimo cirkvi „znovu zosobášení“ katolíci mohli dostávať Sväté prijímanie.

Odvtedy sa zástup kardinálov postavil proti tomuto návrhu, vrátane:

Na oplátku však kardinál Kasper vyhlásil, že „útoky“ od týchto kardinálov neboli mierené ani tak proti nemu ako proti pápežovi Františkovi. Kasper totiž tvrdí, že s pápežom intervenciu prediskutoval a získal jeho súhlas.

Toto tvrdenie nie je neopodstatnené, keďže deň predtým, ako Kasper tento návrh podal, skôr ako sa to dostalo na verejnosť, sa pápež pochvalne vyjadril o tomto dokumente na verejnosti. Podľa Vatikánskej informačnej služby povedal Svätý otec:

Včera som si pred spaním – ale nie na zaspávanie – znovu prečítal prácu kardinála Kaspera a chcem mu poďakovať, pretože našiel hlbokú teológiu, aj meditatívne stíšené teologické uvažovanie. Je príjemné čítať meditatívnu teológiu. A tiež som našiel to, o čom nám vravieval sv. Ignác, to cirkevné cítenie (sensus ecclesiae), lásku k Matke Cirkvi. Je to tak? Dobre mi to padlo a prišlo na myseľ, ale odpusťte mi, eminencia, ak Vás nútim sa zapýriť, no myšlienka je táto: Tomuto sa hovorí ‚robiť teológiu na kolenách.‘ Ďakujem, ďakujem.“

(Preklad podľa článku Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, pp.)

Za povšimnutie stojí aj, že vatikánsky korešpondent Sébastien Maillard, ktorý píše pre francúzsky La Croix, píše v reportáži, že pápež František je „iritovaný“ vydaním knihy obsahujucej kritiku Kasperovho návrhu od piatich kardinálov. (Ich cenná kniha s názvom Ostať v Kristovej pravde bude publikovaná začiatkom októbra. Anglická verzia bude medzinárodne dostupná aj na Amazone. Informáciu o dostupnosti slovenského prekladu zatiaľ nemáme, pp.)

Ako sme našich čitateľov už informovali, jeden zo spoluatorov knihy, kardinál Raymond Burke, bude odvolaný z vedenia Apoštolskej signatúry. Jediný post, ktorý pre šesťdesiatšesťročného kardinála majú, je kardinál patrón (čiže duchovný radca) Maltézskeho rádu.

Intervencie kardinála Burkea pred synodou siahajú až za rozvod a nový sobáš a dotýkajú sa aj záležitosti homosexuality. V nedávnom interview kardinál Burke jasne odmietol zneužívanie Františkovho presláveného výroku „Kto som ja, aby som súdil?“ na ospravedlňovanie (morálnosti) homosexuálneho správania.

Aj keď sa otázka cirkevného učenia o homosexualite zriedka použila v súvislosti so Synodou, najviac dôrazu sa dávalo na otázku rozvodu a nového sobášu, je spomenutá v pracovnom dokumente alebo „Instrumentum Laboris“ pre Synodu.

Rovnako ako pri otázke rozvodov, žiadna časť učenia o homosexualite nemôže byť zmenená, ale veľa zmätku môže byť zasiateho pod rúškom prispôsobovaniu sa „pastoračnej“ praxi. Bez jasného učenia zo Synody dôsledky môžu byť podobné „pastoračnej“ praxi medzi nesúhlasným klérom po vyhlásení encykliky Humanae Vitae, čo viedlo k používaniu umelej antikoncepcie u väčšiny katolíkov.

Už teraz je a mnoho rokov existovala de facto široká akceptácia homosexuálnych sexuálnych praktík na mnohých katolíckych školách, univerzitách a iných inštitúciách. Mnohí členovia učiteľského zboru sú aktívnymi homosexuálmi, ktorí otvorene odmietajú katolícku morálnu náuku.

Ohľadom postoja Synody k homosexualite sa nezdá dobrým znakom, že jedným z delegátov ustanovených osobne pápežom Františkom je penzionovaný kardinál Godfired Danneels. Táto voľba je pozoruhodná, keďže Danneels bol nahratý na zvukový záznam v roku 2010, keď žiadal obeť, ktorá bola sexuálne zneužívaná biskupským priateľom Danneelsa, aby zostala mlčať. Pritom iba minulý rok Danneels označil za „pozitívny vývoj“, že štáty sprístupňujú civilné manželstvá pre homosexuálov.

V septembri sa objavila na blogu Rorate Caeli reportáž, že jeden z trojice predsedajúcich na Synode poskytol interview pre popredné brazílske noviny, kde povedal, že aj keď sa stabilné zväzky medzi homosexuálnymi osobami nemôžu porovnávať s manželstvom, cirkev sa vždy snažila preukázať rešpekt takýmto zväzkom.

Toto vyhlásenie je porovnateľné s vyhlásením iného účastníka synody, viedenského kardinála Christopha Schönborna, ktorý v roku 2010 hovoril o väčšom zvážení „kvality“ homosexuálnych vzťahov. „Musíme viac zvážiť kvalitu homosexuálnych vzťahov. Stabilný vzťah je iste lepší ako keď sa niekto rozhodne žiť promiskuitne,“ vyjadril sa Schönborn.

V konečnom dôsledku, napriek súčasnej verejnej bitke vo Vatikáne, v moderných dejinách nemajúcej obdobu, sa viera nezmení a nemôže zmeniť. Ako veriaci katolíci a kresťania sa musíme držať Pravdy Krista ohľadom rodiny a žiť ju v prvom rade a predovšetkým vo vlastných životoch. To je v našej sexom presýtenej kultúre zaiste ťažké, ale s Kristom (a iba s Ním) je všetko možné.

Proste za pápeža a biskupov na Synode. LifeSiteNews bude prinášať reportáže z Ríma a spolu s vašimi modlitbami a podporou bude v službe tým, ktorí obraňujú pravdu.

 

DISKUSIA k článku