Kryje WHO dôkazy spájajúce antikoncepciu s HIV?

901
Matej Trančo
Kultúra smrti

Nová štúdia naznačuje, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Gatesova nadácia, USAID a ďalší majetní darcovia vedome bagatelizovali zvýšené riziko HIV z antikoncepcie, ktorú distribuovali medzi ženy v rozvojových krajinách. Váha dôkazov prinútila globálnu zdravotnícku spoločnosť neochotne priznať obavy.

Feministické a konzervatívne skupiny podobne upozornili na spojenie medzi HIV a injekčnou antikoncepciou Depo Provera (DMPA). Ale Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a inštitúcia sexuálneho a reproduktívneho zdravia opakovane odmietali obavy, najmä počas kampane na získanie investorov v roku 2012  na ich konferencii masívneho rodinného plánovania v Londýne.

"Ignorovanie dôkazov, ktoré im boli predložené pred rozšírením tohto problému, bolo škodlivé pre Afričanov a hrubo nedbanlivé," povedal Kwame Fosu, ochranca ľudských práv, ktorý medzi prvými upozornil na nebezpečné vedľajšie účinky. Fosu sa vyjadril, že rozposlal množstvo korešpondencie všetkým zodpovedným osobám ohľadom podložených vedľajších účinkov, medzi ktoré patria aj strata hustoty kostí či zdvojnásobenie rizika rakoviny prsníka.

Krátko pred júlovým (2012) spustením masívnej FP2020 globálnej iniciatívy plánovaného rodičovstva vedenej Gatesovou nadáciou, WHO vydala vyhlásenie, ktoré v podstate deklarovalo Depo Proveru ako bezpečnú.

Guttmacher, výskumník a hlavný autor novej analýzy Chelsea Polis, pracoval pre divíziu zahraničnej zdravotníckej pomoci USA kedy táto vyprodukovala "zmiernenú" správu, ktorá ovplyvnila postoj WHO, že je Depo Provera bezpečná, vyjadril sa Fosu. Stalo sa tak aj napriek dvadsaťročným dôkazom poukazujúcim na nebezpečné prepojenie HIV-Depo Provera.

V nadväznosti na distribúciu FP2020 bolo oznámené špeciálne partnerstvo s farmaceutickou spoločnosťou Pfizer, ktoré zdvojnásobilo produkciu Depo Provera vrátane novej samo-injekčnej verzie lieku nazvanej Sayana Press.

Toto spoločné úsilie zahŕňalo USAID, Európske vlády, Populačnú nadáciu OSN (UNFPA), PATH, FHI 360 a Medzinárodnú federáciu plánovaného rodičovstva (IPPF) - teraz prijímajúce milióny za účelom distribúcie a spravovania tejto injekcie.

Tlačová správa Guttmacher Institute oznamujúca novú štúdiu sa pozorne vyhla panike ohľadom HIV-DMPA spojenia a javí sa ako všeobecný prehľad spojenia medzi metódami hormonálnej antikoncepcie a HIV.

Táto správa hovorí o "uisťujúcom nedostatku zvýšeného rizika" pre používateľov antikoncepcií iných ako Depo Provera a "zdôrazňuje rozdiely medzi metódami" zatiaľ čo priznáva, že existuje "nový a stále viac znepokojujúci dôkaz o DMPA."

Fosu vyjadril frustráciu z dôvodu že politika je naďalej postavená nad najlepšie záujmy týchto úbohých žien.

"Mala by nás menej trápiť problematika poškodzujúcej kontroly a viac by sme sa mali venovať rastúcej globálnej zdravotnej hrozbe, ktorú spôsobila Depo Provera miliónom žien, ktoré ju momentálne užívajú," vyjadril sa pre Friday Fax. "Nevyhnutne potrebná je kompletná zmena politiky u všetkých zainteresovaných strán."

Gatesova nadácia a vláda USA sú dvaja najväčší investori WHO a budú mať veľké slovo v budúcich politických rozhodnutiach. 

Ak aj WHO zmení svoje kroky - tlačová správa naznačuje - že WHO už usilovne pracuje na zvládnutí sprievodných javov. Nová správa zdôrazňuje že neexistuje žiadne podobné spojenie medzi non-DMPA injekčnou antikoncepciou NET-EN alebo inými neinjekčnými metódami. Avšak, rovnako ako DMPA tak aj Norethisterone Enanthate (Net En) je syntetickou progestínovou hormonálnou antikoncepciou čím sa teda výrazne zvyšuje riziko rakoviny prsníka.

Polis sa už skôr vyjadril, že ďalšie používanie Depo Provera môže byť "verejným zdravotným prínosom" pokým by viac než zdvojnásobilo riziko prenosu HIV...

DISKUSIA k článku