Konferencia OBSE: Zločiny proti kresťanom v Európe narastajú

1,483
Kultúra smrti

Viedeň 19. mája – „Prevencia a boj proti netolerancii a diskriminácii voči kresťanom“ – to je názov medzinárodnej konferencie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá sa konala včera vo Viedni. Na tomto už druhom ročníku konferencie sa zúčastnili delegáti z 57 štátov vrátane Svätej stolice, ako aj viaceré mimovládne organizácie. Medzi početnými relátormi z rozličných krajín vystúpili aj: otec Vsevolod Chaplin, zodpovedný za vzťahy so štátmi Moskovského patriarchátu, Gudrun Kuglerová, riaditeľka viedenského Observatória diskriminácie kresťanov, či Michael Georg Link, súčasný riaditeľ úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva.

V úvode konferencie predniesol hlavnú reč taliansky sociológ Dr. Massimo Introvigne, organizátor prvého ročníka tejto konferencie v roku 2011 v Ríme a zároveň bývalý predstaviteľ OBSE pre boj proti rasizmu, xenofóbii a náboženskej netolerancii. V súvislosti s prenasledovaním kresťanov povedal: „Ten, čo si myslí, že zločiny na základe nenávisti sa týkajú len Afriky a Ázie, sa mýli. Existujú aj v Európe a štatistiky to dokazujú: agresie, znesväcovanie kostolov, ničenie sôch. Štatistické údaje ukazujú, že zločiny spáchané na základe nenávisti na kresťanoch každým rokom narastajú“. Taliansky sociológ preto žiada sústavnejšie a dôslednejšie opatrenia k tomu, aby sa predišlo a zamedzilo týmto zločinom. Okrem toho však zdôraznil, že jedným z kľúčov na predchádzanie netolerancii, ktorá následne nevyhnutne vedie k násiliu, je dialóg medzi jednotlivými náboženstvami, medzi veriacimi a neveriacimi a zároveň aj dialóg náboženstiev s vládami.

V rámci témy netolerancie spomenul aj rozšírený problém chýbajúcej hranice medzi slobodou vyjadrovania a satirou, či umením, ktoré častokrát napomáhajú šíreniu netolerancie. Pokiaľ ide o diskrimináciu, tu zdôraznil problém negovania práva na výhradu vo svedomí a to aj zo strany Európskeho súdu v Štrasburgu, napríklad v prípadoch, keď kresťanskí komunálni predstavitelia odmietnu zosobášiť osoby rovnakého pohlavia. -zk-

DISKUSIA k článku