Kardinál Marx "Pápež vrátil pasáže o homosexualite do dokumentu Synody!"

3,524
Neutral

RÍM – Pápež František „otvoril dvere“ záležitostiam týkajúcim sa homosexuality a prijímania Eucharistie pre rozvedených a znovuzosobášených a podľa jedného z pápežových najbližších poradcov to žiadne hlasovanie budúcej synody biskupov nezmení. Kardinál Reinhard Marx, predseda Konferencie biskupov Nemecka a člen pápežovho užšieho kruhu, v rozhovore s nemeckým týždenníkom Die Zeit povedal, že sám pápež nariadil, aby sa vo finálnom synodálnom dokumente ponechali časti týkajúce sa homosexuality, ktoré boli pôvodne odstránené.

Tlač po celom svete, vrátane rozhovorov s vysokopostavenými prelátmi, uvádzala, že časti týkajúce sa homosexuality a prijímania Eucharistie v predčasnom synodálnom dokumente vzbudili rozhorčenie medzi niektorými synodálnymi otcami. Tieto časti sa zaoberali otázkou, či by Cirkev bola schopná naučiť sa „prijímať orientáciu“ homosexuálov.

Vo výslednom dokumente Synody otcovia neprijali časť týkajúcu sa diskusie o vhodnej „pastoračnej pozornosti“ voči homosexuálne orientovaným osobám. V tejto časti bolo tiež citované učenie Cirkvi o tom, že homosexuálne zväzky nie sú „ani náhodou podobné alebo v nejakej miere analogické Božiemu plánu pre manželstvo a rodinu.“

Aj napriek tomu, že sa vyzbieralo len 118 hlasov zo 180, čím sa nesplnila podmienka dvoch tretín potrebných na schválenie, Vatikán túto časť začlenil do finálnej podoby dokumentu spolu so zoznamom hlasov. Dokument tiež zahŕňa časť týkajúcu sa diskusií o sprístupnení Eucharistie pre civilne ,znovuzosobášených’ rozvedených, pričom ani táto otázka nezískala potrebný počet hlasov.

Podľa kardinála Marxa sa tieto kroky udiali so súhlasom pápeža.

Až doteraz boli tieto dve záležitosti absolútne neriešiteľné. Hoci nezískali dve tretiny hlasov, väčšina biskupov aj tak hlasovala v ich prospech,“ dodal.

Vyjadril sa, že „sú stále súčasťou textu. Špeciálne som sa o tom rozprával s pápežom a ten mi povedal, že chcel, aby boli zverejnené všetky body spolu s výsledkami hlasovania. Chcel, aby každý člen Cirkvi vedel, o čo šlo.“

Pápež otvoril týmto témam dvere a výsledky hlasovania Synody to nezmenia,“ povedal kardinál Marx a dodal, že v nasledujúcom roku, keď sa bude konať ďalšia Synoda, „bude začatá skutočná činnosť!“.

Narozdiel od správ v médiách Marx povedal, že „progresívna“ skupina na Synode neutrpela žiadnu porážku. Ako dôkaz uviedol aj kázeň pápeža Františka. „Ktokoľvek príde k tomuto záveru, ten vôbec nesledoval, čo sa dialo v našej Cirkvi počas posledného roka a pol,“ povedal Marx.

Tento pápež vie presne, čo robí; nech o tom nikto nepochybuje. František chce, aby sme napredovali. Dostatočným dôkazom je aj jeho časté používanie talianskeho avanti – pohnime sa.“

Marx poprel, že by počas Synody došlo ku konfliktu medzi jednotlivými skupinami teológov. Povedal, že „logika konfrontácie“ by bola nekresťanská“ a „nerozumná“.

V procese reformy nám ktokoľvek, kto rozdeľuje ľudí na nadradených a podradených, bráni, aby sme boli „nakazení“ a prekvapení Duchom Svätým. Nejde tu o ničenie oponentov. Ktokoľvek zneužíva nový začiatok rodiaci sa v Cirkvi na to, aby zorganizoval vo svojej skupine nejakú väčšinu, nepochopil ducha tohto pápeža.“

Kardinál takisto poprel, že došlo k silnej opozícii voči progresívnym postojom biskupov Afriky. „V posledných rokoch bolo naznačované  že tieto dve priania sú fenoménom dekadentného západu a že nehrajú žiadnu úlohu v Cirkvi ostatného sveta.“

No početnosť tých kolegov z Afriky a Ázie, rovnako aj z Kúrie, ktorí ku mne prišli počas Synody, dokazuje, ako veľmi je tento názor mylný,“ vyjadril sa v komentároch, ktoré boli preložené a opätovne vydané americkým týždenníkom National Catholic Reporter, ktorý sa hlási k „progresívnemu“ krídlu Cirkvi v Spojených štátoch.

Kardinál dodal, že jedna z „hlavných teologických diskusií“ Synody bola o tom, „ako nájsť cestu z príliš predpojatej logiky hlásajúcej ,všetko alebo nič - prehrešok alebo nie’.”

Medzitým kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár biskupskej Synody, vo svojom príhovore americkému veľvyslancovi Svätej stolice naznačil, že proces hlasovania druhého stretnutia Synody môže byť pozmenený. Baldisseri bol vraj kritizovaný niektorými biskupmi Synody, ktorí považovali jej priebeh za „zmanipulovaný“ . Kardinál povedal, že „nikto nemôže poprieť, že priebeh Synody a jej štruktúra sa postupne presýtili či stali nudnými a bolo menej príležitostí pre vyhodnotenie či predĺženie.“

Taliansky kardinál povedal, že synodálne „globálne pozorovania určite nevytvorili novú dogmu, neprekrútili učenie Cirkvi.“ Dodal však, že taktiež ani neboli o hlasovaní alebo o demokratickej voľbe o učení a praktikách Cirkvi.“

Baldisseri uviedol jeden z rozhovorov s pápežom Františkom, v ktorom pápež povedal: „Možnože je čas zmeniť metódy biskupskej Synody, pretože sa mi zdá, že jej súčasný postup nie je dynamický.“

Baldisseri tiež nadľahčil to, čo popisovali médiá ako„silné napätie“ počas Synody alebo „odlišnosť názorov vo vnútri Cirkvi“. Podľa neho bol proces Synody „úprimným a zbožným pokusom rozlíšiť a spoznať odpovede na výzvy pastorácie v rôznych kultúrach a spôsoboch myslenia.“ Povedal, že biskupi Synody cítili, že „diskusie prispeli k jej skutočne dynamickému priebehu a že jej celkový zámer bol dosiahnutý.“

Podľa kardinála pápež František dúfa, že procesy Synody budú opäť také, aké boli koncily v skorších dejinách Cirkvi. Pápež si podľa neho „prial reformovať štruktúru Synody, aby mohla lepšie diskutovať a konzultovať hlavné otázky, ktorým Cirkev čelí, práve tak, ako to robila v prvých storočiach kresťanstva.“

DISKUSIA k článku