Ježiš to nemyslel doslovne s jedením Jeho tela...však?

1,273
Matej Trančo
Kultúra života

Dnešné video je veľmi dobre vyrobenou katechetickou prezentáciou sviatosti Eucharistie, vyrobenou Sofiinym Inštitútom pre učiteľov.

"Rozpoznajte v tomto chlebe to, čo viselo na kríži  a v tomto kalichu to, čo tieklo z jeho boku... čokoľvek bolo akýmkoľvek podobným spôsobom oznámené pred obetami Starého Zákona sa týka tejto jedinej obety, ktorá je odhalená v Novom Zákone." - zo spisov Sv. Augustína

VIDEO sme vám priniesli špeciálne v titulkoch z našej produkcie.

Ako môžeme rásť v našej oddanosti k Eucharistii?

1. Túžba. Pýtajte sa samých seba ako naozaj chcete pochopiť a prirásť bližšie k Pánovi v Eucharistii. Prvým krokom je vždy túžba, vnútorné rozhodnutie dovoliť jeho prítomnosti stať sa reálnejšou vo vašom živote.

2. Viera v mysli. Nájdite si čas na učenie sa o sviatosti. Dobrým začiatkom je Katechizmus Katolíckej cirkvi. "Eucharistia je zdrojom a vrcholom kresťanského života." - CCC 1324 

3. Viera v srdci. Pamätajte, že láska môže byť pochopená len milovaním. Musíme sa usilovať o lepšie pochopenie sviatosti hoci navždy ostane záhadou. Práve preto sa musíme naučiť vyvinúť si láskyplný vzťah k Pánovi v Eucharistii. Predstúpte pred neho a poďakujte mu za jeho lásku, jeho milosť, jeho spôsoby akými koná vo vašich životoch a životoch druhých. Potom urobte to isté ale z opačnej strany, vyjadrite (pomôže zapisovanie si) vašu vlastnú lásku a city, ktoré k nemu chováte.

Pre lepšiu predstavu si prečítajte tento úryvok z konverzácie novicov so Sv. Teréziou z Lisieux. Je to nádherný príklad tohto láskyplného vzťahu (v prípade s krížom):

«Smútil som nad chybou, ktorej som sa dopustil. "Zober si svoj krížik," povedala, "a pobozkaj ho." Pobozkal som nohy. "Takto bozkáva dieťa svojho otca? Hoď ruky okolo jeho krku a pobozkaj mu tvár." Keď som tak vykonal, pokračovala: "To nestačí--Musí ti vrátiť tvoju lásku." Musel som si pritlačiť krížik na líca načo dodala: "Teraz máš všetko odpustené."»

4. Viera v činoch. Každé jedno stretnutie sa s Kristom v Eucharistii nás musí zmeniť. Po prijatí či modlení sa počas jeho prítomnosti sa pokúste vybrať si konkrétny čin, ktorým môžete priviesť Krista k ostatným.

5. Učte sa od iných. Niečo, čo pre mňa osobne bolo veľmi nápomocné, bolo čítanie popisov iných ľudí o ich vzťahu s Eucharistiou. Jeden z najkrajších príkladov nájdete v encyklike Sv. Jána Pavla II s názvom Ecclesia de Echaristia: 

Na rozjímanie o tvári Krista a zamýšľanie sa nad ňou spoločne s Máriou je "program", ktorý som pred Cirkev postavil na úsvite tretieho tisícročia vyzívajúc ju aby sa vydala do hlbín mora histórie s nadšením novej evanjelizácie. Premýšľanie o Kristovi zahŕňa schopnosť rozoznať ho všade kde sa prejaví, v jeho mnohých formách prítomnosti, no predovšetkým v žijúcej sviatosti jeho Tela a Krvi. Cirkev čerpá svoju životnú silu z Krista v Eucharistii. Ním je živená aj osvietená. Eucharistia je zároveň tajomstvom viery aj "tajomstvom svetla". Kedykoľvek Cirkev oslavuje Eucharistiu, môžu veriaci určitým spôsobom znova prežiť zážitok dvoch učeníkov na ceste do Emauz: "ich oči boli otvorené a spoznali ho" (Lk 24:31). . . . Nemôžem dovoliť, aby tento Zelený štvrtok roku 2003 prešiel bez pozastavenia sa pred "eucharistickou tvárou" Krista a poukázania pomocou novej sily na ústredné postavenie Eucharistie v Cirkvi. 

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku