Interview s najvyšším rímskym exorcistom, otcom Gabrielom Amorthom

9,491
Kultúra života

Poznámka redakcie: Nasledujúci rozhovor bol uverejnený v októbrovom čísle časopisu Faithful Insight, ktorý je novým plnofarebným a exkluzívnym časopisom portálu LifeSiteNews. Časopis je určený katolíckemu čitateľovi. Katolíci, ktorí by oň mali záujem, si ho môžu predplatiť na FaithfulInsight.com. Deväťdesiatročný páter Amorth je hlavným rímskym exorcistom a autorom kníh Exorcista rozpráva a Exorcista: Ďalšie príbehy, ako aj zakladateľom a predsedom Medzinárodnej asociácie exorcistov. Počas svojej viac než tridsaťročnej služby vykonal stovky exorcizmov. Páter Amorth sa v tomto rozhovore – okrem iného – vyjadruje aj k Synode o rodine.

30. decembra 2015 (LifeSiteNews) – Už len rok a pol a budeme sláviť storočné jubileum zjavení Panny Márie vo Fatime. Panna Mária sa tu výslovne zmienila o zle, ktoré vyjde z Ruska, ak sa Rusko nezasvätí jej Nepoškvrnenému Srdcu. Od tej doby – aj keď azda s istým oneskorením - vykonali pápeži niekoľkokrát rôzne zasvätenia – tak Ruska, ako aj celého sveta. To najslávnostnejšie vykonal 25. marca 1984 Ján Pavol II. v jednote so všetkými biskupmi sveta.

Ale deväťdesiatročný otec Gabriele Amorth, dekan exorcistov a pro-life spisovateľ, si nemyslí, že by sa požiadavka Panny Márie už uskutočnila. Tvrdí, že v skutočnosti

„sa zasvätenie ešte nevykonalo. Toho dvadsiateho piateho marca som bol na Námestí svätého Petra. Sedel som v prednej rade, prakticky som sa mohol dotknúť Svätého Otca. Ján Pavol II. chcel zasvätiť Rusko, ale jeho okolie to nechcelo. Obávali sa, že by si tým mohli znepriateliť pravoslávie a takmer to celé zmarili. Preto, keď Jeho Svätosť [Ján Pavol II.] na kolenách zasväcovala celý svet, dodal vetu, ktorá nebola súčasťou distribuovanej verzie a počas zasvätenia dodal, že zasväcuje: „najmä tie národy, ktorých zasvätenia si si ty sama žiadala“. V tom bolo nepriamo zahrnuté aj Rusko. No osobitné zasvätenie sa ešte stále nevykonalo. Ešte stále ho možno urobiť. Po pravde, určite sa ešte vykoná...“

LifeSite: Panna Mária vo Fatime predpovedala krv mučeníkov, ak nebudeme robiť pokánie. A krv mučeníkov začala naozaj tiecť... a vo veľkom množstve. Ako dlho to bude trvať, kým Boh zošle svoj trest?

Páter Amorth: „Pozrite, dnes je viac mučeníkov než počas prvých storočí kresťanstva. Len pomyslite na Stredný východ, kde toľkých kresťanov zabíjajú len preto, že sú kresťanmi. Máme obrovské množstvo mučeníkov, ale nesmieme zabúdať na to, čo povedala Panna Mária: „Na konci moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a svetu bude na istý čas darované obdobie pokoja“ ... Už čoskoro sa budú diať veľké udalosti.“

LifeSite: Kedy?

Páter Amorth: [...] „Je ťažké povedať podrobnosti o tom, čo človek [ešte] nezažíva. Nie som prorok. Izrael sa odvrátil od Boha a prijal modlárstvo. S prorokmi sa zaobchádzalo veľmi zle. Nakoniec ich Boh potrestal. Dnes robí svet to isté... neodvracia sa od Boha, pretože to je jasné modlárstvo... avšak nasleduje čistý ateizmus tak, že na oltár kladie vedu. Veda však nevytvára nič nové. Tá len objavuje to, čo už urobil Boh. Keď sa človek odvracia od Pána, tak svoje objavy zneužíva na hrozné veci. Bez Pána sa zneužíva aj pokrok. Vidíme to v zákonoch, ktoré idú úplne proti prírode – rozvod, potraty, sobáše homosexuálov. [...] Zabudli sme na Boha! Preto Boh čoskoro veľmi mohutne napomenie ľudstvo; On vie, ako nám mám pripomenúť svoju prítomnosť.“

LifeSite: Hovorí sa, že sa nedávno naznačilo, že by to mohla byť doba ôsmich mesiacov alebo aj menej... Ale, ak som to správne pochopil, nie je to presný čas...

Páter Amorth: „Myslím, že to bude skoro. Myslím si, že sme blízko. Čoraz viac a viac. Pán sa dá počuť a svet odpovie. Pozerám sa na to všetko s optimizmom, pretože Boh vždy jedná tak, aby pre nás získal dobro, ktoré je väčšie než uložené tresty. Tie sú na to, aby ľudstvu otvorili oči; ľudstvu, ktoré naňho zabudlo a ktoré ho opustilo. Vždy mi na myseľ príde Mestasiov rým: „Kamkoľvek sa pozriem, vidím nesmierneho Boha: vo tvojich dielach ťa obdivujem, aj v samom sebe ťa spoznávam.“  Vždy by sme mali hľadať Pána, nesmieme zabudnúť na [svoj] pôvod, na túto Prvú príčinu – tak , ako sa to, bohužiaľ, deje dnes... S pátrom Piom som strávil dvadsaťšesť rokov a spomínam si, ako sa rozčúlil, keď sa mala vynájsť televízia: „Uvidíš, čo to spôsobí,“ povedal. Umožnila aj dobré veci, ale ja, ktorý som priamo medzi ľuďmi, viem, koľkých ľudí televízia a internet zničili...“

LifeSite: Hovorili ste o zákonoch proti prírode, o rozvode, homosexuálnych zväzkov... To sú aj témy obdivoch synod o rodine, Mimoriadnej, ktorá sa konala minulý rok [článok je z októbra čiže v roku 2014, pozn. prekl.], a Riadnej. Myslíte si, že sa tieto otázky riešili náležitým spôsobom alebo by sa mali na ďalšom októbrovom zasadnutí prejednať z iného uhla pohľadu?

Páter Amorth: „Samozrejme ma teší, že pápež zvolal synodu o rodine, ale musíme sa zamerať na zjednotenie rodiny. Rozvod – katastrofa, interrupcia – katastrofa. Každý rok sa pri potrate 50 zavraždí miliónov detí... A eutanázia, rozvrátené rodiny, spolužitie bez manželstva... To všetko je skazou! Pán nám dal sex s istým zámerom a vyhlásil tiež: „Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ Jedna vec je sexuálna zábava, no niečo iné je láska! V súčasnej dobe sa veľa hovorí o láske, ale skutočnej lásky niet! Práve vo Fatime Panna Mária povedala malej sedemročnej Hyacinte: „Hriech, ktorý privádza najviac duše do pekla je hriech nečistoty,“ hriech telesnosti. Povedala to mladej dievčine, ktorá ani nevedela, čo to je! Musíme načúvať tomu, čo hovorí Panna Mária.“

V každom prípade, odpoveďou na tieto slová môže byť jediné: obrátenie, pokánie, modlitba.

DISKUSIA k článku